KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

25.04.2012 10:46 #1 saareke

saareke
Moderaator

Veeliikluse piiramine Emajõel

MTÜ Tartu Ülikooli Kultuuriklubi 18.04.2012 taotluse kohaselt on seoses "Tartu Kevadpäevade 2012" toimumisega keelatud veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal alljärgnevalt:

28. aprillil 2012 kell 10.00-20.00(Tudengiekstreem);
30. aprillil 2012 kell 22.00 -23.30 (Volbrimüsteerium);
01. mail 2012 kell 11.00-19.00 (Karsumm ja Paadiralli).

Nimetatuda ürituste vaheaegadel on läbisõit lubatud vaid eelneval
kokkuleppel ürituste korraldajaga ning tingimusel, et veesõidukite kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid, korraldajaid, pealtvaatajaid ning kasutatavaid rekvisiite jm vara.

Kel just neil päevil ja neil kellaaegadel on vajalik Emajõel liigelda, saab küsida läbipääsuluba Kaisa Lutterilt telefonil 58 150 301 või meilitsi kaisa.lutter@studentdays.ee

Eemal

 

25.04.2012 10:49 #2 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu taotlusel on piiratud veeliiklus Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 28. - 29. aprillil 201 seoses Eesti Sõudeliidu ja Eesti Aerutamisföderatsiooni kalenderplaani kuuluvate võistlustega.

Maavanema korraldusega on keelatud veesõidukitega liiklemine:

1. Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast 2,0 km ülesvoolu 28. aprillil 2012 kell 12.00-14.00
2. Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 4,5 km ulatuses 28. aprillil 2012 kell 15.00-18.00
3. Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 3,0 km ulatuses (kuni Kvissentali tee pikenduseni) 29. aprillil 2012 kell 10.00-14.00.

Läbisõit keelualast on lubatud vaid startide vaheaegadel eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" telefonid on 733 3615 või 503 7554, e-aadress: saktartu@hot.ee

Eemal

 

22.05.2012 11:55 #3 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

Tartu Kalevi Veemotoklubi taotluse kohaselt on suletud liiklus Emajõel, Tartu linnas Kvissentali piirkonnas 02. juunil 2012 kell 09.00 kuni 18.00, seoses Eesti karikavöistluste korraldamisega veemotospordis. Teiste veesöidukite läbisöit vöistlusteks kasutatavast alast on lubatud ainult startide vaheaegadel ning eelneval kokkuleppel vöistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesöiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta vöistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

Tartu Kalevi Veemotoklubi kontaktid on: Kvissenthali tee 5, 51013 Tartu, telefon 5051352, e-aadress: povvat@gmail.com

Eemal

 

05.06.2012 10:35 #4 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

Atlant VII OÜ 30.05.2012 taotluse alusel on Tartu maavanem keelanud veeliikluse Emajõel Tartu linnas, Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 23.06.2012 kell 17.00 kuni 24.06.2012 kell 12.00, seoses jaanitule süütamise üritusega.

Läbisõit ürituse toimumise kohast nimetatud ajal on lubatud üksnes ürituse korraldaja, Atlant VII OÜ loal.

Atlant VII OÜ kontaktid on:
Narva mnt 2, Tartu, 51009
Telefon 7385485

Eemal

 

09.06.2012 22:59 #5 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

1.  Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu maakonna territooriumile jääval osal Jõesuust kuni Rekuni  30. juunil 2012 kell 10.00 kuni 11.30 seoses Spordiklubi XT Sport korraldatava Tartu paadimaratoniga.
2 . Piirata veesõidukite kiirust Emajõel 30. juunil 2012 kell 11.30 - 13.00 Rekust kuni Kärevere sillani ning kell 13.00 - 15.00 Kärevere sillast kuni Võidu sillani selliselt, et see ei häirks ega ohustaks Tartu paadimaratonist osavõtjaid.

Maratoni korraldajad peavad tagama ülaltoodud ajavahemikus Jõesuust kuni Rekuni veeala sulgemise ning Rekust kuni Võidu sillani veeliiklejate informeerimise kehtestud piirangutest.

Emajõe Maratoni juhend, kus ka korraldajate kontakttelefonid kirjas, asub siin: http://www.xtsport.ee/voistlused/tartu- … on/juhend/

Eemal

 

04.07.2012 10:44 #6 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

MTU TriSmile taotluse kohaselt soovib MTU TriSmile  21.juulil 2012 kasutada  Võidu silla ja Kaarsilla vahelist lõiku Laste triatloni ujumisrajaks,  22. juulil
2012 Võidu silla ja Vabaduse silla  vahelist lõiku A. Le Coq Tartu Igamehetriatloni  ujumisrajaks ning 22.juulil 2012 Võidu silla ja Lodjakoja vahelist lõiku Tartu Mill  Triatloni ujumisrajaks.
Nimetatud võistlustel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate  ohutuse tagamiseks on vajalik võistluste  toimumise ajaks keelata võistlusteks  kasutataval  alal veesõidukite  liiklus.

Lähtudes veeseaduse  paragrahvist 18 lg 5 p 4:
l. Keelata veesõidukitega  liiklemine Emajõel Tartu linnas järgmiselt:

1.1. Võidu silla ja Kaarsilla vahelisel lõigul  seoses  Laste triatloniga 21.  juulil 2012 kell 15.00 - 18.00.
1.2. Võidu silla  ja Vabadusesilla  vahelisel  lõigul seoses  A. Le Coq Tartu Igamehetriatloniga 22.juulil 2012 kell 7.00 - 12.00.
1.3. Võidu silla  ja Lodjakoja  vahelisel  lõigul seoses  Tartu Mill Triatloniga  22.juulil 2012 kell 12.00 - 18.00.

Eemal

 

03.08.2012 09:08 #7 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

Seoses Emajõe festivali toimumisega Tartus 17.-18. augustil 2012.a. on neil päevil mõningad piirangud veesõidukitega  liiklemiseks Emajõel.

Väljavõte maavanema korraldusest:

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Lodjakojast kuni Võidu sillani 17. augustil 2012 kell 17.30 kuni kell 19.00 seoses  avaveeujumise  võistlusega.
2. Keelata veesõidukitega  liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani 17. augustil 2012 kell 20.00 kuni kell 22.00 seoses  paraadi ja festivali avamisega.
3.  Keelata veesõidukitega  liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillani 18. augustil 2012 kell  10.00 kuni kell  19.00 seoses festivali üritustega (vetelpäästeõppused, avaveeujumine,  paadiralli, jõeparaad). Lubada ürituste vaheaegadel läbisõit käesolevas punktis nimetatud alast vaid  eelneval kokkuleppel ürituste  korraldajaga tingimusel, et veesõidukite  kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid  ja pealtvaatajaid.

Ürituse korraldaja on Tiigi Seltsimaja, Tartu Tiigi tn 11, kontakttelefon 7361561
e-mail: aile.parmsoo@raad.tartu.ee

Eemal

 

26.09.2012 13:14 #8 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel

Söudmise ja Aerutamise Klubi SAK Tartu korraldab 6.-7.10. ja 13.10.2012 Emajöel Tartu linnas Eesti Söudeliidu kalenderplaani kuuluvad vöistlused akadeemilises söudmises.  Seoses sellega on Tartumaa maavanem andnud välja järgmised korraldused:

1. Keelata veesöidukitega liiklemine Emajöel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 6,0 km ulatuses( kuni Rannani )0 6. oktoobril 2012 kell 12.30 kuni kell 18.00 seoses Eesti Väikeste paatide regatiga.
2. Keelata veesöidukitega liiklemine Emajöel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 3,0 km ulatuses (kuni Kvissentali tee pikenduseni) 07. oktoobril 2012 kell 10.00 kuni kell 16.00 seoses Eesti Väikeste paatide regatiga.
3. Keelata veesöidukitega liiklemine Emajöel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 6,0 km ulatuses (kuni Rarurani) 13. oktoobril 2012 kell 11.00 kuni kell 18.00 seoses Eesti Kaheksapaatide sügisregatiga.
4. Lubada vöistluste vaheaegadel läbisöit käesoleva korralduse punktides 1-3 nimetatud alast vaid eelneval kokkuleppel vöistluste korraldajaga tingimusel, et veesöidukite kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta vöistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.
5. Vöistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning vöistlejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast vöistluste löppu veekogu risustuse ja veereostuse likvideerimine.
6. Korraldus jöustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu telefonid on 733 3615 või 503 7554, e-aadress: saktartu@hot.ee

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson