KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

30.08.2008 14:49 #1 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Jrk. nr.
1986.a. kood
Nimi
Asukoht
Pindala [ha]
Märkused

Harjumaa
6
200160
Kahala järv
Kuusalust 4 km lääne pool
345,9
väljavooluga

10.
200550
Klooga järv
KloogaAvalikult kasutatavate järvede nimekiri suuremaid 100 ha.
135
väljavooluga

28.
202830
Tänavjärv
Ristist 10 km lääneedela pool
136,9
väljavooluga

35.
202790,
202800
Konsu järv koos Peenjärvega
Kurtna-Nõmmest 2 km kagu pool
136,0
väljavooluga

Jõgevamaa
3.

Maavanemate korraldus
Avalikuks kasutamiseks olevad veekogud
Keelata Jõgeva maakonna territooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel veekogudel veemootorsõidukitega liiklemine ning autodega veekogujääle minek, väljaarvatud:

1.1. kutseliseks kalapüügiks;

1.2. veesõidukite kasutamisel järelvalveks, päästetöödeks ja riigi poolt tellitud uuringute täitmisel;

1.3. reisijate veoks, puhkajate teenindamiseks või võistluste korraldamiseks linna- või vallavalitsuse loal.

2. Kehtestada erandina käesoleva korralduse punktis 1 sätestatust:

2.1. Kasepää vallas Omedu jõel on keelatud veesuuskadel ja jetidega sõitmine ning on lubatud muude veemootorsõidukite kasutamine piirkiirusega 5 km/h.

2.2. Põltsamaa vallas on lubatud veemootorsõidukite kasutamine Kamari järve kaguosas sadama põhjapoolsest küljest kuni jõeteljeni (saarest 50 m läände) ja sealt ristsirget mööda kaldani ning Põltsamaa jõel kuni 6 kW abimootoriga paatidel alates Põltsamaa linna lõunapiirist allavoolu kuni Kamari järveni.

2.3 Kehtetu alates 30.07.2007

3.
205280
Endla järv
Pedjast 8 km loode pool
180
väljavooluga

Ujuvvahendiga
liiklemine
Mootorita: lubatud, v.a. 1. Aprillist-30. juunini
Mootoriga: keelatud
Info 776 3375
link
5.
205540
Kuremaa järv
Kuremaa
397,1
väljavooluga

Mootoriga: keelatud
205710
Kaiavere järv
Kaiavere
250,7
väljavooluga
Mootoriga: keelatud
17.
205780
Kaiu järv
kirde pool
130,3
väljavooluga
Mootoriga: keelatud
18.
206500
Raigastvere järv
Tabiverest5 km kirde pool
122,0
väljavooluga
Mootoriga: keelatud
19.
206510
Elistvere järv
Tabiverest 6 km idakirde pool
175,0
väljavooluga
Mootoriga: keelatud
20.
206530
Saadjärv
Kukulinna
707,6
väljavooluga
Mootorita: lubatud
Mootoriga: keelatud
link
Järvamaa

Läänemaa

1.
202840
Veskijärv
Nõvast 6,5 km kagu pool
191,8
väljavooluga

2.
202860
Hindaste järv
Nõvast 7 km kagu pool
(124,5)
väljavooluga, alla lastud 1960.a

Põlvamaa

Pärnumaa
1.
205400
Kaisma järv e. Kaisma Suurjärv
Kergust 5 km loode pool
140,4
väljavooluga

3.
206440
Lavassaare järv
Pärnu-Jaagupist 11,5 km edela pool
211,0
väljavooluga
4.
207340
Tõhela järv
Tõstamaalt 8 km põhja pool
407,3
väljavooluga
7.
208230
Ermistu e. Tõstamaa järv
Tõstamaalt 2 km põhja pool
480
väljavooluga

Raplamaa

Saaremaa
23.
207150
Koigi järv
Pöidest 4,5 km lääneedela pool
176,0
väljavooluga

33.
207680
Karujärv
Mustjalast 8 km lõuna pool
330
väljavooluga
Saare Maavanem
1. Keelata Karujärvel aastaringselt igasugust vedelkütust kasutavate mootorsõidukite liikumine, kaasa arvatud hüdrojoa abil liikuvate sõidukite kasutamine.

35.
207870
Oessaare laht
Saklast 2,5 km lõuna pool
100
väljavooluga, merest eraldunud laht

49.
208870
Linnulaht
Kuressaare linna lääne piiril
111
väljavooluga

Tartumaa

6.
206520
Soitsjärv
Tabiverest 4,5 km ida pool
202,7
väljavooluga

7.
206530
Saadjärv
Kukulinna
707,6
väljavooluga
Keelatud on jettide ja surfjettidega liiklemine Saadjärve Tartu maakonna territooriumile jääval osal.

9.
206560
Lahepera järv
Kallastest 8 km lõuna pool
100,8
väljavooluga
11.
207550
Koosa järv
Emajõe suudme alal
295,0
väljavooluga

12.
208410
Keeri järv
Ulilast 4 km lõunakagu pool
125,8
väljavooluga, koosneb kahest osast, Suur- ja Väikejärvest

Keeri-Karijärve looduskaitseala Tartumaa Kehtestatud §10 lg4 ja 5 Mootorita: lubatud Mootoriga: keelatud
Mootoriga: sõitmine Keeri järvel kaitseala valitseja kirjalikul nõusolekul.
Info 5255929 link

22.
208540
Kalli järv
Praagast 6 km lõuna pool
175,9
väljavooluga
37.
210060
Pangodi järv
Kambjast 7,5 km lääneedela pool
115
väljavooluga

Valgamaa

48.
210530
Pühajärv
Pühajärve
285,9
väljavooluga
Mootoriga: keelatud

122.
213660
Aheru järv
Koikkülast 3,5 km ida pool
234,0
väljavooluga

Viljandimaa
9.
207490
Parika järv
Parika
108,5
väljavooluga
13.
208280
Viljandi järv
Viljandi
155,0
väljavooluga
22.
208970
Õisu järv
Õisu
193,4
väljavooluga
40.
209930
Ruhijärv
Lillist 1,5 km loode pool
99,6
väljavooluga

41.
209940
Veisjärv
Kärstnast 8,5 km edela pool
487,5
väljavooluga

Võrumaa

17.
212610
Vagula järv
Võru linn
518,7
väljavooluga
18.
212620
Tamula järv
Võru linn
231,3
väljavooluga

38.
213600
Ähijärv
Karulast 8 km idakagu pool
176,2
väljavooluga
Mootorita: lubatud v.a.loodusreservaadis ja § 13 lg 3 sätestatud juhtudel
Mootoriga: keelatud
link

Eemal

 

30.08.2008 14:51 #2 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Paluks,kes oskab parandada võ anda informaciooni motoori kasutamise keelu selled järvedel!

Eemal

 

31.08.2008 09:32 #3 vanakala

vanakala
Admin

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Veekogud, mis on suuremad kui 100 ha, nendel võib mootorpaatidega sõitmist piirata maavanem. Veekogud, kus seda on tehtud leiab siit: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/vee-pea … ldused.php ja vene keeles siit: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/na-vode … uezdov.php

Eemal

 

02.09.2008 16:07 #4 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

vanakala,aituma!Probleem on  leia looduskaitse alla piirid! Näteks Saadjärv,on maavanema koraldus,aga on veel looduskaitse ala,aga millise nimetuga?
See sama probleem Pühajärv!

Eemal

 

02.09.2008 16:12 #5 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Veekogud, mis on suuremad kui 100 ha, nendel võib mootorpaatidega sõitmist piirata Piirangud kaitsealadel  .


Vaata ka kaitselade kaarti: Eestimaa Looduse Infosüsteemist
http://www.kalastusinfo.ee/sisu/vee-pea … aladel.php 
Sinu lin ei avaneb,kahjuks ka!
http://eelis.ic.envir.ee/w4/default.asp … 1142857521

Eemal

 

02.09.2008 16:16 #6 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Minu arvamuse vahem kirjatöö ja palju lihtne tuleb,kui teeme nimekiri kus saab kasutada mootorid!!!Slle nimekiri mittu kord pissikene kui keelu kohtad suurem kui 100 ha.

Eemal

 

11.09.2008 12:33 #7 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

2. Mootorpaatide ja teiste veesõidukite (sh jettide) kasutamine TEISTEL SISEVEEKOGUDEL

Teistel siseveekogudel võib veesõidukitega liigeda veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuete kohaselt (www ). Mootoriga veesõidukitega võib sõita avalikuks kasutamiseks määratud järvedel, mille pindala on vähemalt 100 hektarit  ja avalikult kasutatavatel jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on vähemalt 10 meetrit. 

Üle 100 ha avalikult kasutatavad järved on järgmised ja seega on vaid neis lubatud mootoriga veesõidukite liikumine:
Harjumaal Kahala järv, Klooga järv, Tänavjärv;
Ida-Virumaal Konsu järv;
Jõgevamaal Endla järv, Kuremaa järv, Kaiavere järv, Kaiu järv, Raigastvere järv, Elistvere järv, Saadjärv;
Läänemaal Veskijärv, Hindaste järv, Sutlepa meri;
Pärnumaal Kaisma järv ehk Kaisma Suurjärv, Lavassaare järv, Tõhela järv, Ermistu ehk Tõstamaa järv;
Saaremaal Koigi järv, Karujärv, Oessaare laht, Linnulaht;
Tartumaal Soitsjärv, Saadjärv, Lahepera järv, Koosa järv, Keeri järv, Kalli järv, Pangodi järv; Valgamaal Pühajärv, Aheru järv;
Viljandimaal Parika järv, Viljandi järv, Õisu järv, Veisjärv;
Võrumaal Vagula järv, Tamula järv, Ähijärv, Hino järv;
Tallinnas Harku järv.

(Vt ka nimekirja www)

Veesõidukite lubatud piirkiirus on 30 km/h (kui maavanem ei ole otsustanud teisiti).

Keelatud on veesõidukitega sõita järvedel lähemale kui 50 meetrit poidest, mis tähistavad supelrandade akvatooriume. Samuti on keelatud jõgedel asuvatest poidega eraldatud supluskohtadest möödumine jõe supluskoha-poolsest telgjoonest .

Kui eraomandis olev veekogu ei ole määratud avalikuks kasutamiseks, tohib sellel liigelda ainult omaniku loal.

Veekogul liikleja ei tohi kahjustada maaomanike ja teiste veekogu ja vee kasutajate õigusi, vee-elustikku, veekogu sängi, tehnovõrke jne.

Maavanem võib oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemist, kui see :
1) ohustab veeliiklust;
2) kahjustab või võib kahjustada veekogu seisundit ning lõhkuda veekogu kaldaid;
3) kahjustab või võib kahjustada kalavarusid või kalakoelmute seisukorda;
4) häirib teisi veekogu kasutajaid;
Maavanema korraldused tehakse avalikult teatavaks ning nad jõustuvad ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Juhul kui veekogu jääb kaitsealasse, tuleb juhinduda kaitse-eeskirjaest, mis võivad keelata veesõidukite liikumise. Seetõttu on mõistlik enne konsulteerida kohaliku keskkonnateenistusega või looduskaitsekeskusega:
Piirkondlikud keskkonnateenistused www
Riiklik Looduskaitsekeskus www

Vt ka "Looduskaitselised nõuded veesõidukitega liiklemisele"
www


    http://209.85.135.104/search?q=cache:z0 … =firefox-a

Eemal

 

06.01.2009 09:10 #8 saareke

saareke
Moderaator

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

2008.a. sügisel pöördus Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga muuta siseveekogudel mootorpaatidega liikumist käsitlevat regulatsiooni selliselt, et lubataks kasutada elektrimootoreid ka järvedel, mille pindala on alla 100 hektari ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri.

Ministri vastus meie ettepanekule on, et "antud teema vajaks märksa põhjalikumat regulatsiooni,   sealhulgas tuleks eristada erinevaid mootorite tüüpe ja võimsusi, arvestada veekogude ökoloogilise seisundi, kaitsealade ja kalakoelmutega ning peame seetõttu põhjandatuks määruse muutmist."  ning sisaldab lubadust võtta 2009. aasta tööplaani keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmise.

Eemal

 

06.01.2009 19:45 #9 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Ja jalle kõik keiavad ringi!
Kõik juba ammu!
Aga palju jõudu Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi selle probleemi lahenduses.
Kui vaja abi,aga palun !
Baltimaade Kalastusklub Striborg on valmis aitama.

Eemal

 

06.01.2009 19:51 #10 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

Selle teemal algus on ....!
Hr Jaanus Tammkivi

Keskkonnaminister

Kirjalik küsimus

Austatud hr minister,

Pöördun Teie poole seoses keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded”. Nimelt sätestab käesoleva määruse §3, et mootoriga varustatud veesõidukite kasutamine avalikuks kasutamiseks määratud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri, on keelatud.

Vastav piirang on tekitanud palju küsimusi ja arusaamatusi kalameeste seas. Seoses sellega palun Teil vastata järgmistele küsimustele:

   1.

      Kas Teie ei arva, et tuleks vahet teha erinevatele veesõidukitele paigaldatavatel mootoritel? Oma olemuselt ja ammugi mõjult ümbritsevale keskkonnale (müratase, õhu- ja vee saaste, mõju veetaimestikule, liikumiskiirus jne) ei saa akutoitega elektrimootorit kuidagi panna ühte patta bensiini- ja diiselmootoritega.
   2.

      Millele tuginedes otsustati kasutada 100 hektarit ja 10 meetrit sisaldavat piirangut?
   3.

      Väidetavalt Keskkonnaministeeriumi 2008. aasta tööplaani järgi on kavas tellida uuring elektrimootorite mõjust keskkonnale. Kui see informatsioon vastab tõele, kes hakkab seda uuringut läbi viima ja millal uuring valmis saab?
   4.

      Kas keskkonnaministril on plaanis muuta oma määrust, kui vastavad uuringud näitavad, et teatud osas piiranguid võiks leevendada?

Lugupidamisega,

Olga Sõtnik

Riigikogu liige

07.11.2007

Ja vastus;
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&am … 0315142632

Lubada,lubadust ,tuleks,vajaks ja nii  sama edasi!
madmadmadmadmad

Eemal

 

13.04.2009 21:08 #11 HEINO

HEINO
Registreeritud kasutaja

Re: järvede nimekiri suurem 100 ha kus saab motoreid.

http://www.riigikogu.ee/?P_APKK=KK& … ubmit.y=10

Hr Jaanus Tammkivi,
Keskkonnaminister
Kirjalik küsimus
Veesõidukite hoidmise j a kasutamise nõuetest
Lugupeetud minister,
24.03.2009
2007. aasta 7. novembril pöördusin Teie poole kirjaliku küsimusega, mis puudutas 29.
novembril 2002. aastal jõustud määrust nr 67 "Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded".
Nimelt sätestab käesoleva määruse §3, et mootoriga varustatud veesõidukite kasutamine
avalikuks kasutamiseks määratud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari ja jõgedel, mille
minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldavallõigul on alla 10 meetri, on keelatud.
Oma kirjalikus küsimuses uurisin, kas vastab tõele, et Keskkonnaministeeriumi 2008. aasta
tööplaani järgi oli kavas tellida uuring elektrimootorite mõjust keskkonnale. Kui see
informatsioon vastab tõele, kes hakkab seda uuringut läbi viima ja millal uuring valmis saab?
Samuti tahtsin teada kas keskkonnaministril on plaanis muuta oma määrust, kui vastavad
uuringud näitavad, et teatud osas piiranguid võiks leevendada?
Teie vastusest sain ma teada, et Keskkonnaministeeriumi 2008. aasta tööplaani projekti on
lülitatud kõnesoleval teemal ekspertarvamuse tellimine. Uuringu teostaja ja töö täpne
maksumus selgub riigihanke tulemuse!. Töö valmimisaeg on planeeritud 2008. aasta lõppu.
Samuti lubasite, et tellitavat tööd kasutate määruse asjakohastamise!.
Lähtudes sellest palun Teil vastata järgmistele küsimustele:
1. Kas kõne all olevekspertarvamus oli 2008. aastal tellitud?
2. Mis staadiumis on määruse "Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded"
ajakohastamine?
Samuti palun Teid saata mulle koopia ekspertarvamusest.
Lugupid,amisega,
Olga Sõtnik

Ja vastuskiri http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&am … 0413201901

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson