KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

23.02.2010 23:31 #1 Kaarel

Kaarel
Külaline

Väikelaevajuhi kursused

Hea huviline!


Meil on hea meel, et vetele on lisandunud üha uusi ja uusi laevajuhte. Ilus lumine talv peab mingil hetkel läbi saama ning siis saame oma paadid talvekorterist välja tuua ja taas jõgedel-järvedel-merel seilama hakata.

Tartu Kalevi Jahtklubi alustab uute väikelaevajuhi kursustega juba märtsis! Jahtklubi pakub võimalust väikelaevajuhtide koolitusel osaleda kõigest 4700 krooni eest (hind kehtib eraisikutele, tavahind: 5440 krooni). Kiirustage!Esialgne kursuste kava Saadjärve ääres.

Kursused toimuvad nädalavahetustel - 13. - 14., 20. - 21., 27. - 28. märtsil, 10. - 11., 17. - 18. aprillil, vajadusel 24. - 25. aprillil.Palume samuti märku anda huvilistel Tallinnas, sest piisava huvi korral korraldame koolituse ka pealinnas.


Tartu Kalevi Jahtklubi korraldab väikelaevajuhtide väljaõpet vastavalt VTA tunnustamisotsusele nr 35.


Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5-24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas jms) ning primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, kanuu jms) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.


Koolituse eesmärk on anda teoreetiline ja praktiline ettevalmistus väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale.


Õppekava: väikelaevajuhi kursuse (sõidupiirkond - meri ja siseveed) õppeprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 225 “Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaeva-juhi tunnistuse vorm“ nõuetele.


Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi, vajadusel lisakonsultatsioonid.


Kursustel õpitakse: väikelaeva ehitus ja hooldus, väikelaeva juhtimine, meresõiduohutus, meretavad, mereside, sisevetel liiklemine, COLREG- rahvusvahelised kokkupõrke vältimise reeglid, navigatsioon ja lootsindus, meteoroloogia, esmaabi veekogul, sõlmed ja signaalid, seadusandlus, keskkonna-kaitse, sõidupraktika mootorpaadiga, Saadjärel ka purjejahiga.


Nõuded kursuse alustamiseks ja lõpetamiseks: täidetud avaldus. Kursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kolmest osast: kaarditöö, teooriatest ja sõidueksam.


Kursuse läbimisel väljastatav dokument: kursuse edukal lõpetamisel väljastatakse tunnistus. Kursuse lõpetanu saab Maanteeameti Liiklusregistri Büroost (endisest ARKist) taotleda eksamiprotokolli alusel väikelaevajuhi tunnistust vastavalt kehtestatud korrale. Väikelaevajuhi tunnistuse väljastamise hetkeks peab isik olema vähemalt 15-aastane. Tunnistuse taotlejal peab olema kehtiv arstitõend (min B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend).


Kursused toimuvad: Tallinn, Tartu (Saadjärve ääres), kokkuleppel ka mujal.


Info ja registreerimine:

Kaarel Toots

+37255590545

kaarel.toots@gmail.com
www

 

01.04.2010 12:06 #2 saareke

saareke
Moderaator

Re: Väikelaevajuhi kursused

Üks täiendkoolitus väikelaevnikele:

MTÜ SISEVETE JAHTKLUBI KORRALDAB Leader meetme raames rahastatud koolituse, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu sisevetel liiklemisel turvalisuse küsimustele ja olla kursis kehtiva seadusandlusega.

Kursus on üheks osaks veel liiklemise kultuuri ja teadmiste ning teadlikkuse  tõstmisel.

Kursus väikelaevnikele veeliiklusalaste teadmiste täiendamiseks „NAVIGATSIOONIHOOAEG 2010“

Teemad loengutel:
1. Uut seadusandluses seoses väikelaevadega
2. Pääste- ja ohutusvarustus (tutvustus ja näidispäästmised)
3. Navigatsioonimärgistus ja laevatatavatel sisevetel liiklemise kord
4. Veeliikluse kultuur ja traditsioonid

Ühe loengu kestvus 3 tundi ja hind 100 krooni. Kuulata on võimalik nii ühte
kui ka kõiki nelja moodulit.

Info ja registreerimine:

telefonil: 741 2712
mobiilil: 515 1120
e-post: info@svjk.ee
www

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson