KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

26.05.2006 09:04 #1 salakala

salakala
Klubi liige

Öppetus kalladest

On kallad, kel krömsiad ehk pehmed luud on, ja on kallad, kel rogo on. Nende seltsist, kel krömsiad on, on: HAI-KALLA; hirmus rövel, suur ja vägga sure suga. Suus on kuus ridda terravaid hambaid. Monnikord on hai-kalla sadda kord sadda naela raske. Laevade ümber näitvad ennast saggedaste suurte merrede sees, sest neil on himmo ellavate lomade järrel, kes laeva peäl on. Kui innimenne juhtub vette kukkuma, siis hai-kalla nelab tedda alla, ehk hammustab kät, jalga, Pea otsast ärra. Kui laeva seest lastakse surnud hobbust, innimesse kehha, vati merresse, haikalla nelab keik alla. Matrosid pannevad monnikord laeva-ankro ümber lihha. Siis hai-kalla nelab terve ankro alla, ja ankro-köiega tömmatakse tedda merrest välja. Lihha on halb, rasv on hea. Hai-kallal on lai kurk, vallas-kallal on kitsas kurk, sepärrast arvatakse, et se kalla, kes prohveti Jona allanelis, olli hai-kalla.

Koli-ramat
Kolmas jaggo
Öppetus Jummala lomadest, mis Ma peäl on.
Tartus, 1860

Vaata ka muid ellajaid

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson