KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

06.04.2016 08:03 #1 saareke

saareke
Moderaator

Veesõidukitega liiklemise keelamise teated.

TARTU MAAVALITSUS
MAAVANEMA KORRALDUS 01.04.2016 nr 1-1/201 
Veesõidukitega liiklemise keelamine 
   
Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ 16.03.2016 taotluse kohaselt korraldab Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ koos Eesti Sõudeliiduga ja Eesti Aerutamise Föderatsiooniga Emajõel 2016. aastal Emajõe karikavõistlused, Eesti karikavõistluste I etapi, Väikeste paatide regati ja Kaheksapaatide regati. Seoses võistlustega palutakse luba sulgeda Emajõel võistluste läbiviimise alal teiste veesõidukite liiklus.

Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ poolt on vastutaja Mihkel Pari, tel 5358 3615.
 
Võistlustel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik keelata võistluste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus. Keelu kehtestamisel tuleb aga arvestada sellega, et kõik võistlused on kavandatud nädalavahetuse päevadele. Nimetatud päevadel võib ka teistel isikutel olla tavapärasest suurem huvi veekogu kasutamiseks. Nimetatud põhjusel tuleb võistlussõidud korraldada ja läbi viia selliselt, et startide vaheaegadel oleks teistel veesõidukitel võistlusteks kasutatavat ala võimalik läbida.     

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4 

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ korraldatavate sõudmis- ja aerutamisvõistlustega järgmiselt:
1.1. Emajõe karikavõistlused 30.04.2016 kell 13.00-17.00 Raudteesillast kuni Kroonuaia sillani;
1.2. Emajõe karikavõistlused 01.05.2016 kell 10.00-15.00 Kvissentalist kuni Kroonuaia sillani;
1.3. Eesti Karikavõistluste I Tartu etapp 07.05.2016 kell 11.00-16.00 Kvissentalist kuni Kroonuaia sillani;
1.4. Väikeste paatide regatt 08.10.2016 kell 13.00-17.00 Raudteesillast kuni Kroonuaia sillani;
1.5. Väikeste paatide regatt 09.10.2016 kell 10.00-15.00 Kvissentalist kuni Kroonuaia sillani;
1.6. Kaheksapaatide regatt 15.10.2016 kell 11.00-17.00 Raudteesillast kuni Kroonuaia sillani. 

2. Võistluste korraldajal tagada startide vaheaegadel teistele veesõidukitele ohutu läbisõit piirangualast.   

3. Lubada startide vaheaegadel käesoleva korralduse punktides 1.1 kuni 1.6 sätestatud piirangualast läbi sõita vastavalt võistluste korraldaja juhenditele ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võistluse korraldajaid, osalejaid ja pealtvaatajaid.   

4. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast võistluste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

5. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.     
 
Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson