Atļauto zvejniecības piederumu uzskatījums un apraksts

Atļautie makšķerēšanas piederumi

parastā makšķere, kas sastāv no kāta, makšķerauklas, kas ir 1,5 makšķeres garuma, vienžubura āķa un ar kuru makšķerējot tiek izmantota dabīgā ēsma, un kas var būt aprīkota arī ar atsvaru un pludiņu;

spinings, kas sastāv no kāta ar gredzeniem, spoles, makšķerauklas un vizuļa vai āķu sistēmas, var būt aprīkots ar metāla pavadiņu, papildus atsvaru un ar tā saucamo žibuli;

makšķere, kas sastāv no kāta, makšķerauklas un tai ar pavadiņām piestiprinātiem līdz trijiem vienžuburu āķiem, var būt aprīkota ar gredzeniem, atsvaru, pludiņu vai sardziņu, kā arī spoli vai auklas uztinamo;

velce, kas sastāv no makšķerauklas, vizuļa vai āķu sistēmas, var būt aprīkota ar metāla pavadiņu un papildus atsvaru; makšķerēšanas laikā to velk aiz laivas;

ziemas makšķere, kas sastāv no īsa kāta, spoles vai auklas uztinamā, makšķerauklas un mākslīgās ēsmas vai mormiškas, var būt aprīkota ar papildus metāla pavadiņu;

mušiņmakšķere, kas sastāv no kāta, spoles, makšķerauklas un āķa; makšķerējot tiek izmantota dabīgā vai mākslīgā ēsma, kas peld pa ūdens virsmu;

āķu makšķere – reņģu makšķerēšanai, kas sastāv no makšķerkāta, makšķerauklas, atsvara un ne vairāk kā desmit vienžubura āķiem, kas piestiprināti pie auklas, attālums no āķa smailes līdz āķa kātiņam nepārsniedz 5 mm

grunts makšķere (gruntene), kas sastāv no makšķerauklas, atsvara, ne vairāk kā trijiem vienžuburu āķiem, kas piestiprināti ar pavadiņām pie auklas; var būt aprīkota ar kātu, spoli vai auklas uztinamo;

ūda - sastāv no makšķerauklas, vienžubura, divžuburu vai trīsžuburu āķa un pludiņa, kam uztīta makšķeraukla; var būt aprīkota ar metāla pavadiņu un papildus atsvaru;

grunts āķi (šņores) - sastāv no pie grunts noenkurotas šņores un pie tās ar pavadiņām piestiprinātiem makšķerāķiem; novietoti ūdenstilpes dibenā;

dreifējošie āķi (šņores) - sastāv no nenoenkurotas šņores un pie tās ar pavadiņām piestiprinātiem makšķerāķiem; dreifē pa straumi vai vēja ietekmē;

virsgrunts āķi (šņores) - sastāv no pie grunts noenkurotas šņores un pie tās ar pavadiņu palīdzību piestiprinātiem makšķerāķiem, kas ar pludiņu vai ar peldošās šņores palīdzību tiek pacelti augstāk.

Vizulis šo noteikumu izpratnē ir ēsma, kas izgatavota no koka, metāla vai cita materiāla un aprīkota ar vienžubura, divžuburu vai trīsžuburu āķi.

Āķu sistēma šo noteikumu izpratnē ir palīgierīce beigto zivju piekabināšanai, lai izmantotu tās kā ēsmu.

Mormiška šo noteikumu izpratnē ir vienžubura āķis, uz kura kātiņa piestiprināts atsvars vai ēsma no mākslīgā materiāla.

Sardziņš šo noteikumu izpratnē ir ar kodolu no elastīga materiāla un atrodas uz makšķeres tievgaļa, un palīdz noteikt zivs pieķeršanos (copi).

Auklas uztinamais šo noteikumu izpratnē ir līdzeklis makšķerauklas uztīšanai.

Žibulis šo noteikumu izpratnē ir vizulis vai ierīce, kurai ir ne vairāk kā trīs āķi ar atzarojumu atstarpi ne lielāku kā 30mm.

Atļautie zemūdens medību rīki

harpūnšautene - mehānisks vai pneimatisks līdzeklis zivju harpunēšanai;

harpūna - duramais ierocis ar atskabargām vai bez tām, ar ne vairāk kā pieciem žuburiem, ko izšauj no harpūnšautenes vai iedur zivī.

NB! Lai medītu ar zemūdens medību rīkiem Saadjärv un Kuremaa ezeros, ir jābūt makšķerēšanas kartei.

Atļautie vēžu ķeramie rīki:

vēžu krītiņš - paceļams apaļš tīkliņš ar diametru līdz 50cm, kas satur ēsmu;

vēžu murds - slazds ar diametru zem metra, kam nav norobežojuma un spārnu, ar ne vairāk kā trijām atverēm; satur ēsmu

Atļautie tīklveida makšķerēšanas rīki

tīkls - slazds, kassastāv no viena tīkla gabala, kas tiek turēts ūdenī ar smagumu un pludiņu palīdzību vertikālā stāvoklī; darbības princips - ūdens dzīvie organismi iestrēgst tīklā.

Atļautie kāšamie makšķerēšanas rīki

zivju smeļamais tīkliņš, kas sastāv no stingra rāmja un pie tā piestiprināta tīkla maisiņa;

bridenis, kas sastāv no stingra saliekama rāmja un pie tā piestiprināta linuma.

© Kalastusinfo.ee