Dažas būtiskas lietas, ar kurām jārēķinās makšķerējot

  • Ikvienam ir tiesības makšķerēt valstij un vietējai pašvaldībai piederošās vai privātīpašniekam piederošās ūdenstilpēs, kas paredzētas sabiedriskai lietošanai, ņemot vērā noteiktos makšķerēšanas laikus, vietas un uz zivju veidiem noteiktos ierobežojumus.
  • Personai, kas nodarbojās ar makšķerēšanu, vienmēr jābūt pie sevis dokumentam, kas apstiprina makšķerēšanas atļauju, un viņas pienākums ir to uzrādīt personai, kas veic uzraudzības funkcijas, pēc tās pieprasījuma.
  • Ja uz dokumenta, kas apliecina makšķerēšanas atļauju, nav fotogrāfijas, tad makšķerējot klāt ir jābūt arī personu apliecinošam dokumentam.

Makšķerējot ūdenstilpēs ir aizliegts:

1) mainīt ūdenstilpes grunti un krasta profilu;
2) traucēt kuģu kustību atzīmētos kuģu ceļos;
3) piemēslot ūdeni un piesārņot ūdenstilpes;
4) bojāt vai iznīcināt ūdenstilpē vai pie tās novietotās zīmes, izkārtnes un citas būves.

  • Makšķerējot ir aizliegts mest atpakaļ ūdenī noķertās zivis un ūdens augus, ja tie ir zaudējuši dzīvotspēju.
  • Aizliegts makšķerēt zivis neizmantojot makšķerēšanas rīkus, ar makšķerēšanas likumā neuzskaitītiem un makšķerēšanas noteikumos neaprakstītiem piederumiem vai tādā veidā, kas rada zivju veltīgu masveida bojāeju un zivju resursu samazināšanos, piemēram, sišana ar elektrību, ar indēm vai narkotiskām vielām, ar šaujamieročiem un sprāgstvielām. Makšķerēšanas noteikumos neaprakstīto līdzekļu un makšķerēšanas veidu izmantošana ir atļauta ar vides ministra atļauju.
  • Aizliegts zivju ķeršanas ar elektrību piederumu (turpmāk elektriskie makšķerēšanas piederumi) izgatavošana, to turēšana īpašumā, uzglabāšana, atsavināšana, transportēšana vai lietošana, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts ar mērķi izpētīt zivju resursus. Izpētei izmantojamiem elektriskiem makšķerēšanas piederumiem jābūt reģistrētiem vides ministra izveidotajā datu bāzē un par šiem makšķerēšanas piederumiem, kas ir reģistrēti datu bāzē, Vides ministrija izsniedz izziņu.
  • Makšķerēšanas likumā noteikto prasību neievērošanas gadījumā - draud naudas sods 300 soda vienību apmērā (1 soda vienība = 60 EEK)! Papildus jāsedz arī zivju resursiem nodarītie zaudējumi!

Par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem sods ir sekojošs:

Zivju veids, vēži Zaudējumu atlīdzība kronās par vienu zivi vai vēzi
Lasis 1500
Taimini 300
Strauta forele 300
Jūras nēģis 150
Zutis 150
Sīga 150
Varavīksnes forele 150
Zandarts 150
Lidaka 150
Vimba 75
Alants 75
Līnis 75
Plaudis 75
Karpa 75
Menca 75
Pelede 75
Vedzele 75
Akmenplekste 75
Sapals 4-kārtēja tirgus vērtība
Nēģis 4-kārtēja tirgus vērtība
Repsis 4-kārtēja tirgus vērtība
Vejzivs 4-kārtēja tirgus vērtība
Asaris 4-kārtēja tirgus vērtība
Plekste 4-kārtēja tirgus vērtība
Citas zivis 2-kārtēja tirgus vērtība
Upes vēzis 50

NB! Nodarot zaudējumus zivju resursiem makšķerēšanas noteikumos noteiktos aizliegtos laikos vai vietās, tiek piemērots trīskārtējs sods noteiktai pamattaksei. Līdz ar to, par makšķerēšanu ārpus noteiktā laika, jāmaksā sods 3*150 kronas = 450 kronas par katru noķerto zivi vai vēzi.

© Kalastusinfo.ee