Minimālie atļautie zivju izmēri

Zivju veids Ūdenskrātuves, uz kurām attiecās minimālie izmēri1 l2, cm L3, cm
Lasis

55 60
Jūras forele

  50
Upes forele

32 36
Repsis

10 12
Sīga

30 35
Salaka

10 12
Līdaka

40 45
Zutis
jūrā ietekošās upēs
  35
Võrtsjärv, Peipusa un Pleskavas ezeros
  55
citās iekšzemes ūdenskrātuvēs
  50
Ālants
jūrā un tajā ietekošās upēs
32 38
Līnis

25 30
Plaudis
Peipusa, Pleskavas, Lämmijärv ezeros un Lielajā un Mazajā Emajõgi
30 35
Vimba

26 30
Vēdzele
Peipusa, Pleskavas, Lämmijärv un Võrtsjärv ezeros
  40
Zandarts
jūrā un tajā ietekošās upēs
38 44
Peipusa, Pleskavas, Lämmijärv ezeros
40 46
Võrtsjärv ezerā 45 51
citās iekšzemes ūdenskrātuvēs
40 46
Peipusa ezerā uz laiku slēgts
   
Bute
apakšrajonā 28
  21
apakšrajonos 29 un 32
  18
Upes vēzis4

10  
Asaris
jūrā
16 19

1 Ūdenskrātuve norādīta tikai tajos gadījumos, ja minimālais zivs izmērs šajā ūdenskrātuvē atšķiras no vispārpieņemtā, vai tas attiecas tikai uz šo ūdenskrātuvi.
2 l – zivs garums no purna (mute ciet) līdz astes spuras sazarojuma vidējo staru sākuma 
3 L – zivs garums no purna (mute ciet) līdz astes spuras beigām. Zivs tiek uzskatīta par atbilstošu izmēram, ja vismaz viens no dotiem kritērijiem (l vai L) sakrīt ar minimālo izmēru vai pārsniedz to.
4 Upes vēzim garumu mēra no pieres dzelkšņa līdz astes galam (neieskaitot spalvas). 

© Kalastusinfo.ee