Sallittujen pyydysten lista ja kuvaus

Sallittuja onkimisen pyydyksiä ovat:

avoperänuotta, joka koostuu vavasta, enintään 1,5 vavan pituisesta ongensiimasta, yksikärkisestä koukusta ja jolla kalastaessa käytetään luonnollista syöttiä sekä joka voi olla varustettu painolla ja koholla;

virveli, joka koostuu renkaiden kanssa vavasta, vavan kelasta, ongensiimasta ja uistimesta tai sekovarresta, ja voi olla varustettu väliköydellä, lisäpainolla ja ns. viehe-pilkillä;

peränuotta, joka koostuu vavasta, ongensiimasta ja siihen solmioilla kiinnitetystä enintään kolmesta yksikärkisestä koukusta tai pilkistä, ja sillä voi olla vavan renkaat, paino, koho tai koukku ja kela tai vyyhdin ongensiiman kerimistä varten;

uistin, joka koostuu ongensiimasta, uistimesta tai sekovarresta, voi olla varustettu väliköydellä ja lisäpainolla, joka kulkee veneen perässä;

pilkkionki, jossa on lyhyt vavasta, kela tai vyyhdin, ongensiima ja pilkki ja erillinen pilkki ja voi olla varustettu väliköydellä;

virveli, joka koostuu vavasta, kelasta, ongensiimasta ja koukusta, jolla kalastaessa käytetään veden pinnalla uivaa luonnollista syöttiä tai keinotekoista viehettä;

väkäonki – silakanpyyntiin, koostuu onkivavasta, ongensiimasta, painosta ja enintään kymmenestä siimalle kiinnitetystä yksikärkisestä ongenkoukusta, jonka kärjen ja puikon väli ei ylitä 5 mm;

pitkäsiima (tonka, onki), joka koostuu ongensiimasta, painosta, enintään kolmesta solmioilla kiinnitetyistä yksikärkisestä koukusta sekä voi olla varustettu vavalla ja kelalla tai sillä voi olla vyyhdin ongensiiman kerimistä varten;

koukku elävällä syötillä (viron murteessa und)– koostuu ongensiimasta, yhdestä tai enintään kolmikärkisestä koukusta ja kohosta, jolle on keritty ongensiima, joka voi olla varustettu väliköydellä ja lisäpainolla;

pohjaverkkojata – koostuu ankkuroidusta ongen jadasta ja siihen solmioiden avulla kiinnitetyistä ongenkoukuista sekä on laitettu vesistön pohjaan;

ajosiiman jata – koostuu ajelehtivasta ongen jadasta ja siihen solmioiden avulla kiinnitetyistä ongenkoukuista sekä joka on virta- tai tuuliajolla;

maili – koostuu ankkuroidusta ongen jadasta ja siihen solmioiden avulla kiinnitetyistä ongenkoukuista, jotka ovat kohojen tai kalaharavan avulla nostettu pohjasta korkeammalle.

Uistin on tämän määräyksen mukaan puusta, metallista tai muusta materiaalista tehty sekä enintään kolmella ja kolmikärkisellä koukulla varustettu viehe.

Sekovarsi on tämän määräyksen mukaan apuväline kalasyöttimen käyttämiseksi.

Pilkki on tämän määräyksen mukaan yksikärkinen koukku, jonka puikoille on kiinnitetty paino tai keinotekoinen viehe.

Koukku on tämän määräyksen mukaan elastisesta materiaalista puikko ongenvavan päässä kalan oton löytämiseksi.

Vyyhdin on tämän määräyksen mukaan väline ongensiiman kerimistä varten.

Pilkki on tämän määräyksen mukaan uistin tai sekovarsi, jolla on enintään 3 koukkua ja kärkien väli enintään 30 mm.

Sallittuja sukelluskalastuksen pyydyksiä ovat:

harppuunatykki – mekaaninen tai pneumaattinen pyydys kalan harppunointia varten;
harppuuna – koukuilla tai ilman niitä enintään kolmikärkinen pistoväline, joka ammutaan harppuunapyssyllä tai pistetään kalaan.

HUOM! Käyttääkseen sukelluskalastuksen pyydyksiä Saadjärvessä ja Kuremaan järvessä on pidettävä mukana kalastuskortti.

Sallittuja ravustuspyydyksiä ovat:

rapuhaavi – siihen laitetaan syöttö, eniten 50 cm läpimittainen nostoverkko;
rapurysä – siihen laitetaan syöttö, eniten 1 m läpimittainen pyydys, jolla puuttuu nielu ja siivet sekä joilla on eniten kolme aukkoa.

Sallittuja verkkoja ovat:

verkko – pyydys, joka koostuu yhdestä verkon osasta ja joka pidetään vedessä pystysuorassa kohoilla ja painoilla. Verkkopyynti tarkoittaa sitä, että kalat takertuvat verkkoihin.

Sallittuja keilapyydyksiä ovat:

laatikkomainen kalastusväline, joka koostuu jäykästä kehyksestä ja siihen kiinnitetystä verkkokassista;

kuuritsa, joka koostu jäykästä kääntökehyksestä ja siihen kiinnitetystä verkkoliinasta;

Lisätietoa kalastamisesta Virossa löydät Ympäristöministeriöstä sähköpostitse: keskkonnaministeerium@envir.ee