Tärkeitä asioita, joita täytyy kalastuksessa ottaa huomioon

  • Jokainen saa kalastaa valtiolle ja paikallishallitukselle kuuluvasta tai yksityisten omistamilla yleisillä vesialueilla, ottaen huomioon luvattuja pyyntiaikoja, -paikkoja ja kalalajeja koskevat rajoitukset.
  • Kalastuslupa on pidettävä mukana kalastettaessa ja vaadittaessa näytettävä kalastuksenvalvojalle.
  • Mikäli kalastuslupa ei ole valokuvallinen, tulee ottaa mukaan myös henkilöllisyystodistus.
  • Kalastaessa on vesistöissä kielletty:

1) muuttaa vesistön pohjan ja rantojen profiilia;

2) estää laivaliikennettä merkityillä laivareiteillä;

3) veden likaaminen ja vesistön roskaaminen;

4) rikkoa tai tuhota vesistöön tai sen rantaan asennettuja merkkejä, viittoja ja muita rakennelmia.

  • Kalastamisen aikana on kielletty laskea takaisin veteen kaloja ja vesikasveja, mikäli ne ovat sanottavasti vahingoittunut.
  • Kalastaessa on vältettävä sellaisten pyydysten, kalastuslaissa säätämättömien ja kalastusmääräyksessä säätämättömien laitteiden tai kalastustapojen käyttämistä, jotka tarpeettomasti tuhoavat kaloja taikka vaarantavat kalakannan säilymistä vesistössä. Kalastuksessa ei saa käyttää sähkövirtaa, myrkyllisiä tai huumaavia aineita, ampuma-aseita eikä räjähdyksellä aikaansaatua painetta. Kalastusmääräyksen säätämättömien pyydysten sekä -tapojen käyttäminen on sallittu vain ympäristöministerin luvalla.
  • Kielletty on kalojen sähkövirralla pyyntivälinen (jäljempänä sähkövirta-väline) valmistaminen, omaaminen, varastointi, pakkolunastaminen, kuljettaminen ja käyttäminen, lukuun ottamatta kalaston tutkimuksia varten. Tutkimuksissa käytettävien sähkövirta-välineiden tulee olla kirjattuja ympäristönministeriön perustettuun tietokantaan ja tietokantaan kirjatuista sähkövirta-välineistä antaa todistuksen Ympäristönministeriö.
  • Kalastuslaissa säädettyjen vaatimuksien rikkomisesta rangaistaan max. 300 sakko-yksiköllä (1 sakko-yksikkö = 60 EEK)! Sen lisäksi täytyy korvata kalastolle tehty vahinko.

Kalakannalle tehdyn vahingonkorvauksen määrät ovat seuraavia:

Kalalaji Vahingon määrä kruunuissa yhtä yksilöä kohti
Lohi 1500
Taimen 300
Purotaimen 300
Merinahkiainen 150
Ankerias 150
Siika 150
Kirjolohi 150
Kuha 150
Hauki 150
Vimpa 75
Säyne 75
Suutari 75
Lahna 75
Karppi 75
Turska 75
Peledsiika 75
Made 75
Piikkikampela 75
Turpa 4-kertainen markkinahinta
Nahkiainen 4-kertainen markkinahinta
Muikku 4-kertainen markkinahinta
Nokkakala 4-kertainen markkinahinta
Ahven 4-kertainen markkinahinta
Kampela 4-kertainen markkinahinta
Muut kalat 2-kertainen markkinahinta
Jokirapu 50

HUOM! Kaloja pyydyksillä, säädettynä kiellettynä aikana tai -paikassa vahingoittaessa sovelletaan vastaavaa määrää kolmenkertaisesti. Sen mukaan tulisi kiellettynä aikana pyydetystä kuhasta maksaa vahingonkorvausta 3*150=450 kruunua jokaisesta pyydetystä yksilöstä.