Kalastusluba ehk harrastuskalapüük Eestis

kalastamine.jpg

Olenevalt kasutatavast püügivahendist, püügikohast ning -ajast eristatakse kolme liiki harrastuskalapüüki.

1. Õngepüük

Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikult kasutataval veekogul, arvestades keeluaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib ühe lihtkäsiõngega kala püüda kinnisasja omaniku loal.  

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil tohib kasutada ainult looduslikku sööta.

2. Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

Igaüks tohib harrastuspüügiõiguse ehk püügiõiguse eest tasumise korral õngpüünistega kala püüda avalikult kasutataval veekogul, arvestades seadusest tulenevaid piiranguid.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib kuni kolme õngpüünisega kala püüda kinnisasja omaniku loal.  

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng. Nende püügivahenditega püüdmisel tuleb tasuda püügiõiguse tasu.

Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).   

Alates 1. jaanuarist 2011 on püügiõiguse eest tasumiseks järgmised võimalused:

 a) Veebilehel pilet.ee 

Püügiõiguse eest maksmiseks tuleb minna lehele www.pilet.ee ning täita harrastuspüügiõiguse maksekorraldus. Tasuda saab internetipanga teel (Eesti pangafiliaalid) ja krediitkaardiga.  

Internetist ostmisel on võimalik valida püügiõiguse kehtivuse alguse kuupäev, mis peab jääma järgneva kahe kuu sisse ostmise kuupäevast alates. 

Välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood, peavad sisestama oma sünniaja koodina 0aakkpp0000 (aa - sünniaasta, kk - sünnikuu, pp - sünnikuupäev). Näiteks kui taotleja sünniaeg on 29.06.1982, tuleb sisestada kood kujul 08206290000

Krediitkaardiga võib püügiõiguse eest tasuda ka telefoni teel, helistades numbrile 11800 (lisandub kõneminuti hind 0,74 eurot/minut). Teenus töötab 24h ööpäevas ning on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.

 Harrastuspüügiõiguse tasu 2016. aastal on järgmine

1) 24 tundi - 1 euro;
2) 7 päeva - 3 eurot;
3) 182 päeva (pool aastat) - 13 eurot;
4) 365 päeva (aasta) - 20 eurot.

NB! Soetatud aastane luba kehtib 365 päeva. Näiteks 13.10.2015 kell 09:42 ostetud aastane luba kehtib kuni 12.10.2016 kella 09:42-ni.

Probleemide korral helista 611 8000 või saada kiri aadressil: info@pilet.ee

 b) Pangaülekandega

Alates 01.02.2011 ei saa enam püügiõiguse eest tasuda pangaülekandega.

 c) Mobiilimaksega

Mobiilimakse töötab ainult EMT, Elisa või Tele2 võrgus (ka nende operaatorite kõnekaartidega). Mobiiltelefoniga ostes lisandub teenustasu 0.32 € 1 päeva ja 0.51 € teiste perioodide tasule.

Mobiilimaksega tasumisel tuleb sisestada mobiiltelefonil vastav numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata sõnumina!).

Nimetus
Kehtivus
Hind Helistamise kood

Harrastuspüügiõigus

24 h
1.00 €
1322*400*isikukood
7 päeva
3.00 €
1322*401*isikukood
182 päeva
13.00 € 1322*402*isikukood
365 päeva
20.00 € 1322*403*isikukood

Välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood, peavad sisestama oma sünniaja koodina 0aakkpp0000 (aa - sünniaasta, kk - sünnikuu, pp - sünnikuupäev). Näiteks kui taotleja sünniaeg on 29.06.1982, tuleb sisestada kood kujul 08206290000

Loe täpsemat juhendit: Kuidas maksta harrastuspüügiõiguse eest mobiiliga

 d)  Postkontoris     

Püügiõiguse eest on võimalik tasuda mitmetes Eesti Posti postkontorites. Lisandub teenustasu 1.20 .

Tasuta püügiõigus 

Harrastuspüügiõiguse eest ei pea tasuma eelkooliealised lapsed, alla 16-aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikud, puudega isikud ning osalise või puuduva töövõimega isikud. Eespool loetletud isikutel (va eelkooliealisel lapsel) peab püügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:

  • alla 16-aastasel õpilasel õpilaspilet;
  • pensionäril pensionitunnistus;
  • õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud isikul represseeritu tunnistus;
  • puudega isikul puude raskusastet ja kestust tõendav dokument;
  • osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument.

NB! Tasuta püügiõigus ei laiene nendele püügivahenditele ja püügikohtadele, kus kalapüügil on nõutud kalastuskaart.

3. Kalastuskaart

Kalastuskaarti on vaja kui:

*müüdavate kalastuskaartide arv on piiratud.

Kalastuskaart on kõigile tasuline ning seda väljastab Keskkonnaamet.


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused