Kalastusluba ehk harrastuskalapüük Eestis

kalastamine.jpg

NB! Alates 1. detsembrist 2017 on harrastuslikul kalapüügil õngpüünistega lubatud ühel isikul ühes ööpäevas püüda kuni 15 kg ahvenat.

Olenevalt kasutatavast püügivahendist, püügikohast ning -ajast eristatakse kolme liiki harrastuskalapüüki.

1. Õngepüük

Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikul või avalikult kasutataval veekogul, arvestades keeluaegade, keelukohtade ja kalaliikidele kehtestatud piiranguid.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib ühe lihtkäsiõngega kala püüda kinnisasja omaniku loal.  

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil tohib kasutada ainult looduslikku sööta.

Õngepüük ühe lihtkäsiõngega on kõigile tasuta (v.a kohad, kus püügil on vaja osta kalastuskaart).

2. Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

Igaüks tohib harrastuspüügiõiguse ehk püügiõiguse eest tasumise korral õngpüünistega (sh allvepüügivahendid) kala püüda avalikul või avalikult kasutataval veekogu, arvestades seadusest tulenevaid piiranguid.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib kuni kolme õngpüünisega kala püüda kinnisasja omaniku loal.  

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja lihtkäsiõng.

Allveepüügivahendid on: harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng.

Õng- ja allvepüünistega kalapüügil tuleb tasuda püügiõiguse tasu (v.a kohad, kus püügil on vaja osta kalastuskaart). Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).  

Alates 1. jaanuarist 2011 on püügiõiguse eest tasumiseks järgmised võimalused:

 a) Veebilehel pilet.ee 

Püügiõiguse eest maksmiseks tuleb minna lehele www.pilet.ee ning täita harrastuspüügiõiguse maksekorraldus. Tasuda saab internetipanga teel (Eesti pangafiliaalid) ja krediitkaardiga.  

Internetist ostmisel saab määrata ka püügiõiguse kehtivuse alguse kuupäeva kui soovitakse püügiõiguse tekkimist ostmise kuupäevast hiljem (kuni 70 päeva ostmise kuupäevast arvates).

Välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood, peavad sisestama oma sünniaja koodina 0aakkpp0000 (aa - sünniaasta, kk - sünnikuu, pp - sünnikuupäev). Näiteks kui taotleja sünniaeg on 09.06.1982, tuleb sisestada kood kujul 08206090000

 Harrastuspüügiõiguse tasu 2019. aastal on järgmine

1) 24 tundi - 1 euro;
2) 7 päeva - 3 eurot;
3) 182 päeva (pool aastat) - 13 eurot;
4) 365 päeva (aasta) - 20 eurot.

NB! Ostetud aastane luba kehtib 365 päeva. Näiteks 13.10.2015 kell 09:42 ostetud aastane luba kehtib kuni 12.10.2016 kella 09:42-ni.

Probleemide korral helista 611 8000 või saada kiri aadressil: info@pilet.ee

 b) Pangaülekandega

Alates 01.02.2011 ei saa enam püügiõiguse eest tasuda pangaülekandega.

 c) Mobiilimaksega

Mobiilimakse töötab ainult Telia, Elisa või Tele2 võrgus (ka nende operaatorite kõnekaartidega). Mobiiltelefoniga ostes lisandub teenustasu 0,32 € 1 päeva ja 0,51 € teiste perioodide tasule.

Mobiilimaksega tasumisel tuleb sisestada mobiiltelefonil vastav numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata sõnumina!).

Nimetus
Kehtivus
Hind Helistamise kood

Harrastuspüügiõigus

24 h
1.00 €
1322*400*isikukood
7 päeva
3.00 €
1322*401*isikukood
182 päeva
13.00 € 1322*402*isikukood
365 päeva
20.00 € 1322*403*isikukood

Välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood, peavad sisestama oma sünniaja koodina 0aakkpp0000 (aa - sünniaasta, kk - sünnikuu, pp - sünnikuupäev). Näiteks kui taotleja sünniaeg on 09.06.1982, tuleb sisestada kood kujul 08206090000

Loe täpsemat juhendit: Kuidas maksta harrastuspüügiõiguse eest mobiiliga

 d)  Postkontoris     

Püügiõiguse eest on võimalik tasuda mitmetes Eesti Posti (Omniva) postkontorites. Lisandub teenustasu 1,20 .

Tasuta püügiõigus 

Püügiõiguse eest ei pea tasuma (sulgused soodustust tõendav dokument):

  • alla 16-aastased õpilased (õpilaspilet);
  • pensionärid (pensionitunnistus);
  • õigusvastaselt represseeritud isikud ja represseerituga võrdsustatud isikud (represseeritu tunnistus);
  • puudega isikud (puude raskusastet ja kestust tõendav dokument);
  • osalise või puuduva töövõimega isikud (osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument).

NB! Tasuta püügiõigus ei laiene nendele püügivahenditele ja püügikohtadele, kus kalapüügil on nõutud kalastuskaart.

3. Kalastuskaart

Kalastuskaarti on vaja kui:

  • püügivahendina kasutatakse nakkevõrku*, õngejada, kadiskat, vähimõrda või vähinatta*, liivi või kuuritsat;
  • püük toimub spinningu ja lendõngega Kesk-Eesti forellijõgedel või Põhja-Eesti lõhe- ja meriforellijõgedel;
  • püük toimub Endla looduskaitsealal, Matsalu Rahvuspargis või Silma looduskaitsealal*.

*müüdavate kalastuskaartide arv on piiratud.

Kalastuskaart on kõigile tasuline ning neid saab osta Keskkonnaametist ja internetist. Vaata lisaks: kalastuskaart.


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused