Emajõe-Suursoo veebikaamera

kantsi.jpg

RMK Emajõe-Suursoo looduskeskus-teabepunkti veebikaamera

Suurema resolutsiooniga pilt

Meelespea Emajõe-Suursoos (Peipsiveere LKA-l) kalastajatele

Koosa järvel on keelatud sõita mootorpaadiga aastaringselt ning püüda kala ja viibida järvel 1. aprillist kuni 31. juulini.

Kui soovid kasutada RMK Emajõe- Suursoo looduskeskuse juures asuvat paadislippi, siis tuleb peale sõiduki vettelaskmist parkida auto enne väravaid asuvasse suurde parklasse. Looduskeskuse õuealale sõitmine on lubatud ainult kokkuleppel RMK-ga (tel 5811 8500).

Piirangud kalapüügil Emajõe Suursoos

  • Keelatud on kalapüük Lahepera järve Peipsi järvega ühendavas Naelavere peakraavi lõigus (Lahe jõgi), Koosa, Kargaja, Agali, Kalli ja Kaevandu jões, Leegu järve ning Kalli jõge ühendavas kanalis ja Ahja jões suudmest kuni Lääniste Ahijärveni, Lääniste Ahijärves, Võngjärves, Koosa järves Tartumaal, Lahepera, Kalli, Keeri ja Leegu järves – 1. maist 25. maini;
  • Suures Emajões suudmest kuni Koosa jõe alguseni – 1. maist 15. juunini;
  • kalapüük Peipsi järves Koosa jõe suuet (58º27,2'N, 24º14,6'E) ja Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24,18'N, 27º19,18'E) ühendavast sirgest lääne pool (Pedaspää laht) – 1. maist 15. juunini
  • Kalade alammõõdud ja püügikeeluajad.

© Kalastusinfo.ee