Avalikud ja avalikult kasutatavad veekogud

Voolameri_2013.jpg

Veekogud jagunevad kasutuse järgi avalikeks veekogudes, avalikult kasutatavateks veekogudeks ning mitte avalikult kasutatavateks veekogudes (eraveekogud).

Avalikud veekogud on:
 1) sisemeri;
 2) territoriaalmeri;
 3) piiriveekogude Eestis paiknevad osad;
 4) Võrtsjärv;
 5) Mullutu laht;
 6) Suurlaht;
 7) Emajõgi;
 8) Narva jõgi;
 9) Nasva jõgi;
 10) Väike-Emajõgi Võrtsjärvest Jõgeveste sillani;
 11) Kasari jõgi suudmest kuni Vigala jõe suudmeni  

Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldusega nr 116 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine".

Avalikel ja avalikult kasutatavatel veekogudel lubatud veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid.

1. Looduslikud järved

1. Harku järv Harjumaa
2. Järveotsa järv (Turvaste Järveotsa järv) Harjumaa
3. Kahala järv Harjumaa
4. Kautla järv Harjumaa
5. Kiruvere järv Harjumaa
6. Klooga järv, välja arvatud Klooga harjutusväljaga piirnevas osas Harjumaa
7. Kootsjärv Harjumaa
8. Laanemaa järv Harjumaa
9. Lehetu järv Harjumaa
10. Leva järv Harjumaa
11. Limu järv Harjumaa
12. Lindjärv Harjumaa
13. Lohja järv Harjumaa
14. Lõilasmäe järv Harjumaa
15. Maalaht Harjumaa
16. Maardu järv Harjumaa
17. Mustjärv (Paunküla Mustjärv) Harjumaa
18. Mustjärv (Turvaste Mustjärv) Harjumaa
19. Mädajärv (Patika Mädajärv) Harjumaa
20. Männiku järv Harjumaa
21. Nikerjärv Harjumaa
22. Nurme järv Harjumaa
23. Pilli järv Harjumaa
24. Punamäe järv Harjumaa
25. Purgatsi järv Harjumaa
26. Rahkjärv Harjumaa
27. Ruila järv Harjumaa
28. Rummu järv Harjumaa
29. Rõõsa järv Harjumaa
30. Soodajärv Harjumaa
31. Suur Kaksjärv Harjumaa
32. Suurjärv (Jussi Suurjärv) Harjumaa
33. Tõlinõmme järv Harjumaa
34. Tänavjärv Harjumaa
35. Ulglaht Harjumaa
36. Urbukse järv Harjumaa
37. Vahejärv Harjumaa
38. Vaheru järv Harjumaa
39. Valgejärv (Turvaste Valgejärv) Harjumaa
40. Väike Kaksjärv Harjumaa
41. Väinjärv (Jussi Väinjärv) Harjumaa
42. Änni järv Harjumaa1. Allikalaht Hiiumaa
2. Haavasoo järv Hiiumaa
3. Hopi järv Hiiumaa
4. Kajumeri Hiiumaa
5. Kirikulaht Hiiumaa
6. Kootsaare järv Hiiumaa
7. Kuusikjärv Hiiumaa
8. Köönaaugu järvel pindalaga 22,5 ha jäetakse avalikust kasutamisest välja veekogu kirde-edela suunas läbivast tammist loode poole jääv kalakasvatuse osa pindalaga 11 ha Hiiumaa
9. Köönaauk Hiiumaa
10. Luidja järv Hiiumaa
11. Mailaht Hiiumaa
12. Tammelais Hiiumaa
13. Tihu järv Hiiumaa
14. Tihu Keskmine järv Hiiumaa
15.
Tihu Kolmas järv Hiiumaa
16.
Veskilais
Hiiumaa
17. Vohioja järv Hiiumaa
18. Väike Venelaht Hiiumaa1. Agusalu järv Ida-Virumaa
2. Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv) Ida-Virumaa
3. Aknajärv Ida-Virumaa
4. Armise järv Ida-Virumaa
5. Haugjärv (Kurtna Haugjärv) Ida-Virumaa
6. Imatu järv Ida-Virumaa
7. Isandajärv Ida-Virumaa
8. Jaala järv Ida-Virumaa
9. Kalina järv Ida-Virumaa
10. Kastjärv Ida-Virumaa
11. Kihljärv Ida-Virumaa
12. Kirjakjärv Ida-Virumaa
13. Konnajärv (Kurtna Konnajärv) Ida-Virumaa
14. Konsu järv Ida-Virumaa
15. Kuradijärv Ida-Virumaa
16. Kurtna Ahvenjärv Ida-Virumaa
17. Kurtna Linajärv Ida-Virumaa
18. Liivjärv Ida-Virumaa
19. Martiska järv Ida-Virumaa
20. Martiska järv (Puhatu Martiska järv) Ida-Virumaa
21. Mustjärv (Kurtna Mustjärv) Ida-Virumaa
22. Mädajärv (Uljaste Mädajärv) Ida-Virumaa
23. Niinsaare järv Ida-Virumaa
24.
Nootjärv
Ida-Virumaa
25. Nurkjärv Ida-Virumaa
26. Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) Ida-Virumaa
27. Pannjärv Ida-Virumaa
28. Peenjärv Ida-Virumaa
29. Peen-Kirjakjärv Ida-Virumaa
30. Piirakajärv Ida-Virumaa
31. Pikkjärv (Kõnnu Pikkjärv) Ida-Virumaa
32. Puhatu järv Ida-Virumaa
33. Ratva järv Ida-Virumaa
34. Rääkjärv Ida-Virumaa
35. Räätsma järv Ida-Virumaa
36. Saarejärv (Kurtna Saarejärv) Ida-Virumaa
37. Suurjärv (Kurtna Suurjärv) Ida-Virumaa
38. Särgjärv (Kurtna Särgjärv) Ida-Virumaa
39. Uljaste järv Ida-Virumaa
40. Valgejärv (Kurtna Valgejärv) Ida-Virumaa
41. Vasavere Mustjärv Ida-Virumaa
42. Virtsiku järv Ida-Virumaa
43. Ümmargune järv (Kõnnu Ümmargune järv) Ida-Virumaa1. Aruküla Arujärv Jõgevamaa
2. Eerese järv Jõgevamaa
3. Elistvere järv Jõgevamaa
4. Endla järv Jõgevamaa
5. Ilmjärv Jõgevamaa
6. Jõemõisa järv Jõgevamaa
7. Kaiavere järv Jõgevamaa
8. Kaiu järv Jõgevamaa
9. Kivijärv (Laiuse Kivijärv) Jõgevamaa
10. Kuremaa järv Jõgevamaa
11. Männikjärv Jõgevamaa
12. Papijärv (Jõemõisa Papijärv) Jõgevamaa
13. Pikkjärv (Kaarepere Pikkjärv) Jõgevamaa
14. Prossa järv Jõgevamaa
15. Raigastvere järv Jõgevamaa
16. Ruskavere järv Jõgevamaa
17. Saadjärv Jõgevamaa
18. Saare järv Jõgevamaa
19. Särgjärv (Jõemõisa Särgjärv) Jõgevamaa
20. Tulijärv Jõgevamaa1. Allikajärv (Jäneda Allikajärv) Järvamaa
2. Allikajärv (Roosna-Alliku Allikajärv) Järvamaa
3. Eesjärv (Tartussaare Eesjärv) Järvamaa
4. Jalametsa järv Järvamaa
5. Järva-Jaani järv Järvamaa
6. Kakerdaja raba laugas Järvamaa
7. Kakerdi järv Järvamaa
8. Kalijärv (Jäneda Kalijärv) Järvamaa
9. Kernu järv (Kõrveküla Kernu järv) Järvamaa
10. Prandi allikas Järvamaa
11. Seli järv Järvamaa
12. Seli Kaanjärv Järvamaa
13. Seli Pühajärv Järvamaa
14. Suurjärv (Karinu Suurjärv) Järvamaa
15. Tagajärv (Tartussaare Tagajärv) Järvamaa
16. Tehisjärv (Roosna-Alliku Tehisjärv) Järvamaa
17. Tõugujärv Järvamaa
18. Umbjärv (Rõhu Umbjärv) Järvamaa
19. Vibujärv Järvamaa
20. Vissuvere järv Järvamaa
21. Väikejärv (Karinu Väikejärv) Järvamaa
22. Väinjärv Järvamaa1. Allikajärv (Peraküla Allikajärv) Läänemaa
2. Flyvae Läänemaa
3. Hindaste järv Läänemaa
4. Kangruaadu järv Läänemaa
5. Karjatse meri / Bäckesjoen Läänemaa
6. Kasse laht Läänemaa
7. Kudani järv / Nåtan Läänemaa
8. Lammastejärv Läänemaa
9. Linaleojärv / Linsänketräske (Nõmmküla Linaleojärv) Läänemaa
10. Mõisalaht Läänemaa
11. Mägeri järv Läänemaa
12. Paslepa järv Läänemaa
13. Pikane järv Läänemaa
14. Prästvike Läänemaa
15.
Sutlepa meri / Sutlepsjön Läänemaa
16. Toatse järv Läänemaa
17. Veskijärv (Nõva Veskijärv) Läänemaa
18. Väike viik Läänemaa
19. Vööla meri / Bysholmsvike Läänemaa1. Ao järv Lääne-Virumaa
2. Aravuse järv Lääne-Virumaa
3. Haugjärv (Ämmassaare Haugjärv) Lääne-Virumaa
4. Imastu allikas Lääne-Virumaa
5. Kaanjärv (Nõmme Kaanjärv) Lääne-Virumaa
6. Kõverjärv (Vatku Kõverjärv) Lääne-Virumaa
7. Käsmu järv Lääne-Virumaa
8. Linajärv (Viitna Linajärv) Lääne-Virumaa
9. Lossijärv Lääne-Virumaa
10. Mustjärv (Kantküla Mustjärv) Lääne-Virumaa
11. Nabudi järv Lääne-Virumaa
12. Nõvajärv Lääne-Virumaa
13. Ohepalu järv Lääne-Virumaa
14. Pikkjärv (Viitna Pikkjärv) Lääne-Virumaa
15. Porkuni järv Lääne-Virumaa
16. Põlula Kõverjärv Lääne-Virumaa
17. Roela järv Lääne-Virumaa
18. Sinijärv (Äntu Sinijärv) Lääne-Virumaa
19. Suurjärv (Udriku Suurjärv) Lääne-Virumaa
20. Suurjärv (Vetiku Suurjärv) Lääne-Virumaa
21. Udujärv Lääne-Virumaa
22. Valgejärv (Äntu Valgejärv) Lääne-Virumaa
23. Väike Kaanjärv Lääne-Virumaa
24. Väikejärv (Udriku Väikejärv) Lääne-Virumaa
25. Väikejärv (Vetiku Väikejärv) Lääne-Virumaa
26. Väike-Tammiku järv Lääne-Virumaa1. Akste järv Põlvamaa
2. Alopi järv Põlvamaa
3. Arojärv Põlvamaa
4. Beresje Umbjärv Põlvamaa
5. Edejärv (Hatiku Edejärv) Põlvamaa
6. Erastvere järv Põlvamaa
7. Hatsikõ järv Põlvamaa
8. Hurmi järv Põlvamaa
9. Hüüdre järv Põlvamaa
10. Janokjärv Põlvamaa
11. Jõksi järv Põlvamaa
12. Järvepää järv Põlvamaa
13. Kalmatjärv Põlvamaa
14. Kangrujärv Põlvamaa
15. Karu järv Põlvamaa
16. Kastijärv Põlvamaa
17. Kiidjärv Põlvamaa
18. Kivijärv (Holvandi Kivijärv) Põlvamaa
19. Kooraste Palujärv Põlvamaa
20. Krüüdneri järv Põlvamaa
21. Krüüdneri Kogrejärv Põlvamaa
22. Kuksina järv Põlvamaa
23. Kuulma järv Põlvamaa
24. Kõrbjärv (Tilsi Kõrbjärv) Põlvamaa
25. Kõrgessaare järv Põlvamaa
26. Kõvera järv Põlvamaa
27. Kõvvõrjärv (Kooraste Kõvvõrjärv) Põlvamaa
28. Leeväti järv Põlvamaa
29. Lüübnitsa Umbjärv Põlvamaa
30. Meelva järv Põlvamaa
31. Mooste järv Põlvamaa
32. Mudsina järv Põlvamaa
33. Mustjärv (Nohipalo Mustjärv) Põlvamaa
34. Mustjärv (Orava Mustjärv) Põlvamaa
35. Mustjärv (Piigandi Mustjärv) Põlvamaa
36. Mõisajärv (Partsi Mõisajärv) Põlvamaa
37. Nahajärv Põlvamaa
38. Orava järv Põlvamaa
39. Palojärv (Ihamaru Palojärv) Põlvamaa
40. Perätsjärv Põlvamaa
41. Piigandi järv Põlvamaa
42. Pikajärv Põlvamaa
43. Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv) Põlvamaa
44. Pikkjärv (Lootvina Pikkjärv) Põlvamaa
45. Pikkjärv (Tilsi Pikkjärv) Põlvamaa
46. Pikämäe järv Põlvamaa
47. Poogandi järv Põlvamaa
48. Rebastemäe järv Põlvamaa
49. Ristikerkujärv Põlvamaa
50. Saareküla järv Põlvamaa
51. Saarjärv Põlvamaa
52. Sahkri järv Põlvamaa
53. Savijärv (Joosu Savijärv) Põlvamaa
54. Solda järv Põlvamaa
55. Suujärv (Vana-Koiola Suujärv) Põlvamaa
56. Suurjärv (Kooraste Suurjärv) Põlvamaa
57. Tegova järv Põlvamaa
58. Tsõõrikjärv (Lootvina Tsõõrikjärv) Põlvamaa
59. Uiakatsi järv Põlvamaa
60. Uibo Linajärv Põlvamaa
61. Uibujärv Põlvamaa
62. Unsa järv Põlvamaa
63. Vaaba järv Põlvamaa
64. Valgjärv (Otepää Valgjärv) Põlvamaa
65. Valgõjärv (Nohipalo Valgõjärv) Põlvamaa
66. Vana-Koiola Soojärv Põlvamaa
67. Veskimõisa järv Põlvamaa
68. Viinakuajärv (Leevi Viinakuajärv) Põlvamaa
69. Viira järv Põlvamaa
70. Vähkjärv (Piigandi Vähkjärv) Põlvamaa
71. Õrsava järv Põlvamaa1. Ermistu järv Pärnumaa
2. Järveotsa järv Pärnumaa
3. Kaisma järv e. Kaisma Suurjärv Pärnumaa
4. Koonga järv Pärnumaa
5. Lavassaare järv Pärnumaa
6. Seljametsa järv Pärnumaa
7. Tiigi järv Pärnumaa
8. Tõhela järv Pärnumaa
9. Vaiste Suurjärv e. Lahtjärv Pärnumaa
10. Vaiste Umbjärv Pärnumaa
11. Valgeraba järv Pärnumaa
12. Väikejärv (Kaisma Väikejärv) Pärnumaa1. Aeli järv Raplamaa
2. Imsi järv Raplamaa
3. Järlepa järv Raplamaa
4. Kadja järv / Põlliku järv Raplamaa
5. Nõlvassoo järv Raplamaa1. (Järveküla järved) Saaremaa
2. Aastejärv Saaremaa
3. Aenga laht Saaremaa
4. Järise järv Saaremaa
5. Kaalupi laht Saaremaa
6. Kaanda järv Saaremaa
7. Kaarmise järv Saaremaa
8. Karujärv Saaremaa
9. Katri luht Saaremaa
10. Killatu järv Saaremaa
11. Koigi järv Saaremaa
12. Koltse järv Saaremaa
13. Kooru järv Saaremaa
14. Lahuksi järv Saaremaa
15. Laialepa laht Saaremaa
16. Laibu laht Saaremaa
17. Lehmalaht Saaremaa
18. Liisagu järv Saaremaa
19. Linnulaht Saaremaa
20. Loodevahe laht Saaremaa
21. Lüllelaht Saaremaa
22. Massilaht Saaremaa
23. Meendrenina laht Saaremaa
24. Muraja lõpp Saaremaa
25. Naale laht Saaremaa
26. Naistejärv Saaremaa
27. Nonni järv Saaremaa
28. Oessaare laht Saaremaa
29. Ohtja järv Saaremaa
30. Oogilaht poolsaarel Saaremaa
31. Ooklema järv Saaremaa
32. Paadla laht Saaremaa
33. Pautsaare laht Saaremaa
34. Pitkjärv (Koigi Pitkjärv) Saaremaa
35. Purme abaja Saaremaa
36. Põdragu järv Saaremaa
37. Põldealune laht Saaremaa
38. Raka järv Saaremaa
39. Riksu laht Saaremaa
40. Ristissoo Saaremaa
41. Roobimaa järv Saaremaa
42. Saanalaht Saaremaa
43. Saka järv Saaremaa
44. Santse lõpp Saaremaa
45. Sarapiku järv Saaremaa
46. Suuremõisa laht Saaremaa
47. Suursilm Saaremaa
48. Säärelaht Saaremaa
49. Taugabe järv Saaremaa
50. Tõri järv Saaremaa
51. Tõrvalaht Saaremaa
52. Viltina Roolaht Saaremaa
53. Ümmargune järv (Koigi Ümmargune järv) Saaremaa1. Aardla järv Tartumaa
2. Agali järv Tartumaa
3. Ahijärv (Lääniste Ahijärv) Tartumaa
4. Alatskivi Kaanjärv Tartumaa
5. Arbi järv Tartumaa
6. Kaikjärv Tartumaa
7. Kalli järv Tartumaa
8. Karijärv Tartumaa
9. Karulomp Tartumaa
10. Keeri järv Tartumaa
11. Kivijärv (Kodijärve Kivijärv) Tartumaa
12. Kodijärv Tartumaa
13. Kogrejärv (Vellavere Kogrejärv) Tartumaa
14. Koosa järv Tartumaa
15. Kriimani järv Tartumaa
16. Kuningvere järv Tartumaa
17. Külajärv (Vellavere Külajärv) Tartumaa
18. Lahepera järv Tartumaa
19. Lavatsi järv Tartumaa
20. Leego järv Tartumaa
21. Matsi järv Tartumaa
22. Mustjärv (Kokora Mustjärv) Tartumaa
23. Mustjärv (Valguta Mustjärv) Tartumaa
24. Pangodi järv Tartumaa
25. Poka järv Tartumaa
26. Pupastvere järv Tartumaa
27. Raadi järv Tartumaa
28. Saadjärv Tartumaa
29. Selgjärv Tartumaa
30. Soitsejärv Tartumaa
31. Soitsjärv Tartumaa
32. Suur Karujärv Tartumaa
33. Tamme järv Tartumaa
34. Umbjärv (Illi Umbjärv) Tartumaa
35. Vaikne järv Tartumaa
36. Vasula järv Tartumaa
37. Verevi järv Tartumaa
38. Viisjaagu järv Tartumaa
39. Vilajärv Tartumaa
40. Vissi järv Tartumaa
41. Võngjärv Tartumaa
42. Väike Karujärv Tartumaa
43. Äijärv (Kalli Äijärv) Tartumaa1. Aheru järv / Kandsi järv Valgamaa
2. Ahnejärv Valgamaa
3. Ahnõjärv (Karula Ahnõjärv) Valgamaa
4. Ahvenjärv (Päidla Ahvenjärv) Valgamaa
5. Alapikä järv Valgamaa
6. Alevijärv Valgamaa
7. Andresjärv Valgamaa
8. Egeri järv Valgamaa
9. Ennuse järv Valgamaa
10. Inni järv Valgamaa
11. Jaanuse järv Valgamaa
12. Japsi järv Valgamaa
13. Jaska järv (Karula Jaska järv) Valgamaa
14. Juusa järv Valgamaa
15. Jäävä järv Valgamaa
16. Kaagjärv Valgamaa
17. Kaanjärv (Äidu Kaanjärv) Valgamaa
18. Kaarnajärv Valgamaa
19. Kaatsi Kogrejärv Valgamaa
20. Kadajärv Valgamaa
21. Kadastiku järv Valgamaa
22. Kallõtõ järv Valgamaa
23. Kalmejärv Valgamaa
24. Kauru järv Valgamaa
25. Kiisjärv Valgamaa
26. Kiiviti järv Valgamaa
27. Kingsepa järv Valgamaa
28. Kogrõjärv (Tohvri Kogrõjärv) Valgamaa
29. Koljaku järv Valgamaa
30. Kolmjärv Valgamaa
31. Kondijärv Valgamaa
32. Konnumäe järv Valgamaa
33. Korijärv / Koosa järv Valgamaa
34. Kuigli Kogrejärv Valgamaa
35. Kuikli järv Valgamaa
36. Kukemäe järv Valgamaa
37. Kurejärv Valgamaa
38. Kuritse e. Pelsi järv Valgamaa
39. Kurnakese järv Valgamaa
40. Kurvitse järv Valgamaa
41. Kuulja järv Valgamaa
42. Kuussaarõ järv Valgamaa
43. Kõlli järv Valgamaa
44. Kõverjärv (Päidla Kõverjärv) Valgamaa
45. Kärnjärv (Otepää Kärnjärv) Valgamaa
46. Kääriku järv Valgamaa
47. Köstrijärv Valgamaa
48. Laane järv Valgamaa
49. Lajassaarõ järv Valgamaa
50. Lambahanna järv Valgamaa
51. Lasa järv Valgamaa
52. Liinu järv Valgamaa
53. Lubjaahujärv (Lubjajärv) Valgamaa
54. Lüüsjärv Valgamaa
55. Mudajärv (Aheru Mudajärv) Valgamaa
56. Murujärv Valgamaa
57. Mustjärv Valgamaa
58. Mustjärv (Kaadsi Mustjärv) Valgamaa
59. Mõisajärv (Päidla Mõisajärv) Valgamaa
60. Mõrtsuka järv Valgamaa
61. Mäha järv Valgamaa
62. Märdi järv (Lakesoo Märdi järv) Valgamaa
63. Mäsäjärv Valgamaa
64. Naha järv Valgamaa
65. Nahijärv Valgamaa
66. Nauska järv Valgamaa
67. Neeruti järv Valgamaa
68. Neitsijärv Valgamaa
69. Nihu Mädajärv Valgamaa
70. Nihujärv Valgamaa
71. Nõuni järv Valgamaa
72. Nüpli järv Valgamaa
73. Ojajärv Valgamaa
74. Papijärv (Karula Papijärv) Valgamaa
75. Papijärv (Karula Papijärv) Valgamaa
76. Peräjärv (Arula Peräjärv) Valgamaa
77. Petäjärv Valgamaa
78. Pikkjärv (Karula Pikkjärv) Valgamaa
79. Pikre järv Valgamaa
80. Pilkuse järv Valgamaa
81. Porijärv Valgamaa
82. Pupsi järv Valgamaa
83. Põhtjärv Valgamaa
84. Põhu Mädajärv Valgamaa
85. Päästjärv Valgamaa
86. Pühajärv Valgamaa
87. Pülme järv Valgamaa
88. Raudjärv (Korva Raudjärv) Valgamaa
89. Rebäsejärv Valgamaa
90. Restu järv Valgamaa
91. Riiska järv Valgamaa
92. Rooni järv Valgamaa
93. Ruusmäe järv (Karula Ruusmäe järv) Valgamaa
94. Räbi järv Valgamaa
95. Räimi järv Valgamaa
96. Saagjärv Valgamaa
97. Saudikjärv Valgamaa
98. Savijärv (Karula Savijärv) Valgamaa
99. Suur-Apja järv / Koobassaare järv Valgamaa
100. Suurjärv / Näkijärv (Päidla Suurjärv / Näkijärv) Valgamaa
101. Tollari järv Valgamaa
102. Tornijärv Valgamaa
103. Trepimäe Valgamaa
104. Turujärv Valgamaa
105. Tündre järv Valgamaa
106. Udsu järv Valgamaa
107. Uibujärv (Päidla Uibujärv) Valgamaa
108. Vahejärv (Arula Vahejärv) Valgamaa
109. Vahejärv (Neeruti Vahejärv) Valgamaa
110. Valgjärv (Koorküla Valgjärv) Valgamaa
111. Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) Valgamaa
112. Veskijärv (Arula Veskijärv) Valgamaa
113. Vidrike järv Valgamaa
114. Vihmjärv / Tarupedäjä järv Valgamaa
115. Vihtjärv Valgamaa
116. Vilgjärv Valgamaa
117. Virna järv Valgamaa
118. Virtsjärv Valgamaa
119. Voki järv Valgamaa
120. Väike-Juusa järv Valgamaa
121. Väikejärv (Päidla Väikejärv) Valgamaa
122. Väike-Nõuni järv Valgamaa
123. Väike-Virna järv Valgamaa
124. Väiku-Apja järv Valgamaa
125. Õdri järv Valgamaa
126. Äidu järv Valgamaa1. Aidu järv Viljandimaa
2. Ainja Sinijärv Viljandimaa
3. Alatsi järv Viljandimaa
4. Auksi järv Viljandimaa
5. Elujärv Viljandimaa
6. Holstre järv Viljandimaa
7. Holstre Kullijärv Viljandimaa
8. Ikepera järv Viljandimaa
9. Kariste järv (Vana-Kariste järv, Suur Kariste järv, Väike Kariste järv) Viljandimaa
10. Karula e. Uue-Võidu järv Viljandimaa
11. Kõlu järv Viljandimaa
12. Kõrvi järv Viljandimaa
13. Kõverjärv (Pulli Kõverjärv) Viljandimaa
14. Loisu järv Viljandimaa
15. Mudajärv (Nõmme Mudajärv) Viljandimaa
16. Muti järv Viljandimaa
17. Mädajärv (Vana-Võidu Mädajärv) Viljandimaa
18. Mäeküla järv Viljandimaa
19. Müüri järv Viljandimaa
20. Nuudsaku järv Viljandimaa
21. Parika järv Viljandimaa
22. Pingu järv Viljandimaa
23. Purgi järv Viljandimaa
24. Päidre järv Viljandimaa
25. Pärsti (Kuuni) järv Viljandimaa
26. Ruhijärv Viljandimaa
27. Rõikjärv Viljandimaa
28. Sinialliku järv Viljandimaa
29. Tilli järv Viljandimaa
30. Turva järv Viljandimaa
31. Ulli järv Viljandimaa
32. Valgjärv (Laose Valgjärv) Viljandimaa
33. Vanamõisa järv (Laatre Vanamõisa järv) Viljandimaa
34. Veisjärv Viljandimaa
35. Viisu Samblajärv Viljandimaa
36. Viljandi järv Viljandimaa
37. Võistre järv Viljandimaa
38. Väikejärv (Parika Väikejärv) Viljandimaa
39. Õisu järv Viljandimaa
40. Ördi järv Viljandimaa1. Ahitsõ järv Võrumaa
2. Alajärv (Saaluse Alajärv) Võrumaa
3. Alajärv (Viitina Alajärv) Võrumaa
4. Alajärv (Väimela Alajärv) Võrumaa
5. Alakonnu järv Võrumaa
6. Alasjärv Võrumaa
7. Edejärv (Andsu Edejärv) Võrumaa
8. Engli järv Võrumaa
9. Hainjärv Võrumaa
10. Hanija järv Võrumaa
11. Hino järv Võrumaa
12. Idinä järv Võrumaa
13. Immaku järv Võrumaa
14. Jaanisjärv (Jaanisaare järv) Võrumaa
15. Jaanusjärv Võrumaa
16. Jugu järv Võrumaa
17. Järveküla järv Võrumaa
18. Kaasjärv Võrumaa
19. Kahrila järv Võrumaa
20. Kalijärv Võrumaa
21. Karsna järv Võrumaa
22. Kaugjärv Võrumaa
23. Kaussjärv Võrumaa
24. Kavadi järv Võrumaa
25. Keema järv Võrumaa
26. Kikkajärv Võrumaa
27. Kirikumäe järv Võrumaa
28. Kisõjärv Võrumaa
29. Kogõrjärv (Tsopa Kogõrjärv) Võrumaa
30. Kubija järv Võrumaa
31. Kungjärv Võrumaa
32. Kurgjärv Võrumaa
33. Kõrbjärv (Pundsu Kõrbjärv) Võrumaa
34. Kärnjärv Võrumaa
35. Küläjärv (Plaani Küläjärv) Võrumaa
36. Küläjärv (Vällämäe Küläjärv) Võrumaa
37. Küünimõtsa järv Võrumaa
38. Laihjärv / Luikjärv Võrumaa
39. Lasva järv Võrumaa
40. Lauga järv Võrumaa
41. Lautri järv Võrumaa
42. Liinjärv Võrumaa
43. Liivajärv Võrumaa
44. Linnajärv (Karula Linnajärv) Võrumaa
45. Linnasjärv Võrumaa
46. Luhassuu järv Võrumaa
47. Lõõdla järv Võrumaa
48. Maiori järv Võrumaa
49. Maru järv Võrumaa
50. Mikilä järv Võrumaa
51. Murati järv Võrumaa
52. Murojärv Võrumaa
53. Mustjärv (Hino Mustjärv) Võrumaa
54. Mustjärv (Luhasuu Mustjärv) Võrumaa
55. Mustjärv (Tsolgo Mustjärv) Võrumaa
56. Mustjärv (Võrumõisa Mustjärv) Võrumaa
57. Mõniste järv Võrumaa
58. Mäejärv (Väimela Mäejärv) Võrumaa
59. Mäestjärv Võrumaa
60. Mäe-Tilga järv Võrumaa
61. Noodasjärv Võrumaa
62. Pabra järv Võrumaa
63. Pahijärv Võrumaa
64. Paidra järv Võrumaa
65. Palojärv (Ando Palojärv) Võrumaa
66. Palojärv (Preeksa Palojärv) Võrumaa
67. Palujüri järv Võrumaa
68. Pedejä järv Võrumaa
69. Peräjärv (Andsu Peräjärv) Võrumaa
70. Peräjärv (Vällämäe Peräjärv) Võrumaa
71. Peräjärv (Ähijärve Peräjärv) Võrumaa
72. Pikkjärv (Tsolgo Pikkjärv) Võrumaa
73. Pille järv Võrumaa
74. Pormeistri järv Võrumaa
75. Preeksa järv Võrumaa
76. Puiga järv Võrumaa
77. Pulli järv Võrumaa
78. Pundsu järv Võrumaa
79. Põrstõ järv Võrumaa
80. Pältre järv Võrumaa
81. Ratasjärv (Rõuge Ratasjärv) Võrumaa
82. Ruusmäe järv Võrumaa
83. Saarjärv (Misso Saarjärv) Võrumaa
84. Salujärv Võrumaa
85. Sarapuujärv Võrumaa
86. Sibula järv Võrumaa
87. Soodi järv / Vodi järv Võrumaa
88. Suujärv (Listaku Suujärv) Võrumaa
89. Suujärv (Selsi Suujärv) Võrumaa
90. Suur Pehmejärv Võrumaa
91. Suur-Boose järv Võrumaa
92. Suurjärv (Rõuge Suurjärv) Võrumaa
93. Sõdaalonõ järv Võrumaa
94. Tabina järv Võrumaa
95. Tamula järv Võrumaa
96. Tika järv Võrumaa
97. Tobra järv Võrumaa
98. Tolljärv Võrumaa
99. Tserebi järv Võrumaa
100. Tsilgutaja järv Võrumaa
101. Tsirkjärv Võrumaa
102. Tsopa järv / Põrmu järv Võrumaa
103. Tsäpsi järv / Järvemäe järv Võrumaa
104. Tuhkrijärv Võrumaa
105. Tuuljärv Võrumaa
106. Tõugjärv Võrumaa
107. Ubajärv Võrumaa
108. Uhtjärv Võrumaa
109. Uuri järv Võrumaa
110. Vagula järv Võrumaa
111. Vahejärv (Ähijärve Vahejärv) Võrumaa
112. Valgjärv (Rõuge Valgjärv) Võrumaa
113. Vaskna järv Võrumaa
114. Verijärv Võrumaa
115. Vihtla järv Võrumaa
116. Viisjärv Võrumaa
117. Viitina järv Võrumaa
118. Viitka järv Võrumaa
119. Vähkjärv (Kubija Vähkjärv) Võrumaa
120. Väike Kaugjärv Võrumaa
121. Väike Mudajärv Võrumaa
122. Väikene Mäestjärv Võrumaa
123. Väikene Pehmejärv Võrumaa
124. Väikjärv Võrumaa
125. Väiku-Boose järv Võrumaa
126. Väiku-Palkna järv Võrumaa
127. Ähijärv Võrumaa
128. Üldna järv Võrumaa

2. Paisjärved


1. Joaveski järv Harjumaa
2. Kernu järv (Kernu paisjärv, Kirna järv) Harjumaa
3. Kose veskijärv Harjumaa
4. Kotka järv Harjumaa
5. Linnamäe paisjärv Harjumaa
6. Maidla järv Harjumaa
7. Pikaveski järv Harjumaa
8. Riisipere järv Harjumaa
9. Ruila paisjärv Harjumaa
10. Vetla paisjärv Harjumaa1. Alumine paisjärv (Sillamäe Alumine paisjärv) Ida-Virumaa
2. Aseri tiik Ida-Virumaa
3. Püssi paisjärv Ida-Virumaa
4. Tudulinna paisjärv Ida-Virumaa1. Härjanurme paisjärv Jõgevamaa
2. Jõgeva veskijärv Jõgevamaa
3. Kamari järv Jõgevamaa
4. Kiisli paisjärv Jõgevamaa
5. Koogi järv Jõgevamaa
6. Kose järv Jõgevamaa
7. Kudina järv Jõgevamaa
8. Kukulinna järv Jõgevamaa
9. Painküla paisjärv Jõgevamaa
10. Palamuse paisjärv Jõgevamaa
11. Pikkjärve paisjärv Jõgevamaa
12. Pikknurme järv Jõgevamaa
13. Puurmanni paisjärv Jõgevamaa
14. Sae veskijärv Jõgevamaa
15. Tarakvere paisjärv Jõgevamaa
16. Torma järv Jõgevamaa
17. Tõrve paisjärv Jõgevamaa
18. Vaiatu järv Jõgevamaa
19. Veia paisjärv Jõgevamaa
20. Vendelini veskijärv Jõgevamaa
21. Veskijärv (Palamuse Veskijärv) Jõgevamaa
22. Voore paisjärv Jõgevamaa
23. Voore ökopaisjärv Jõgevamaa
24. Võisiku järv Jõgevamaa1. Eistvere järv Järvamaa
2. Jändja paisjärv Järvamaa
3. Käravete järv Järvamaa
4. Paide tehisjärv Järvamaa
5. Preediku järv Järvamaa
6. Rava järv Järvamaa
7. Särevere paisjärv Järvamaa
8. Tarbja järv Järvamaa
9. Türi järv Järvamaa
10. Vanaveski järv (Roosna-Alliku Vanaveski järv) Järvamaa
11. Vanaveski paisjärv Järvamaa
12. Veskijärv (Jäneda veskijärv) Järvamaa
13. Väätsa paisjärv Järvamaa1. Koluvere järv Läänemaa
2. Kullamaa paisjärv Läänemaa
3. Laastre paisjärv Läänemaa
4. Liivi järv Läänemaa
5. Priguldi paisjärv Läänemaa
6. Tuudi paisjärv Läänemaa1. Ao paisjärv Lääne-Virumaa
2. Ao veskijärv Lääne-Virumaa
3. Arkna paisjärv Lääne-Virumaa
4. Juta järv Lääne-Virumaa
5. Järaniku järv Lääne-Virumaa
6. Kunda paisjärv Lääne-Virumaa
7. Laviku järv Lääne-Virumaa
8. Loobu järv Lääne-Virumaa
9. Moe paisjärv Lääne-Virumaa
10. Muike järv Lääne-Virumaa
11. Mõdriku järv Lääne-Virumaa
12. Mällu veskijärv Lääne-Virumaa
13. Oandu järv Lääne-Virumaa
14. Oruveski järv Lääne-Virumaa
15. Päide järv Lääne-Virumaa
16. Saeveski järv Lääne-Virumaa
17. Udriku järv Lääne-Virumaa
18. Vahakulmu järv Lääne-Virumaa
19. Veskijärv (Nõmme Veskijärv) Lääne-Virumaa
20. Vihula järv Lääne-Virumaa1. Asu järv (Leevijõe Asu järv) Põlvamaa
2. Kauksi järv / Vanaküla järv Põlvamaa
3. Kiidjärve veskijärv Põlvamaa
4. Kiviküla paisjärv Põlvamaa
5. Konsa järv Põlvamaa
6. Külajärv (Leevijõe Külajärv) Põlvamaa
7. Leevaku paisjärv Põlvamaa
8. Leevi veskijärv Põlvamaa
9. Möksi veskijärv Põlvamaa
10. Oleski lump Põlvamaa
11. Põlva järv Põlvamaa
12. Räpina järv Põlvamaa
13. Saesaare paisjärv Põlvamaa
14. Sahkri paisjärv Põlvamaa
15. Tsähkna paisjärv Põlvamaa
16. Veriora järv Põlvamaa
17. Veskijärv (Leevijõe Veskijärv) Põlvamaa1. Arumetsa paisjärv Pärnumaa
2. Tihemetsa paisjärv Pärnumaa
3. Sillaotsa järv (Saarde Sillaotsa järv) Pärnumaa
4. Kamali järv Pärnumaa
5. Tõlla järv Pärnumaa
6. Nõmme paisjärv Pärnumaa
7. Veelikse järv (Veelikse paisjärv) Pärnumaa
8. Rae järv Pärnumaa
9. Laiksaare järv Pärnumaa
10. Surjupera järv Pärnumaa
11. Surju järv Pärnumaa
12. Pärivere paisjärv Pärnumaa
13. Aasa paisjärv Pärnumaa
14. Lavassaare veehoidla Pärnumaa
15. Ridalepa paisjärv Pärnumaa
16. Rahumeri / Rahujärv Pärnumaa
17. Sauna järv Pärnumaa
18. Oraveski järv Pärnumaa1. Aleti järv Raplamaa
2. Estonia järv Raplamaa
3. Karitsa järv Raplamaa
4. Luiste paisjärv Raplamaa
5. Maidla paisjärv Raplamaa
6. Räägu järv Raplamaa
7. Öökulli järv Raplamaa1. Kurepalu järv Tartumaa
2. Roiu paisjärv Tartumaa
3. Kambja paisjärv Tartumaa
4. Suure-Kambja järv Tartumaa
5. Peeda järv Tartumaa
6. Kentsi järv Tartumaa
7. Laeva järv Tartumaa
8. Viinamärdi järv Tartumaa
9. Rannu paisjärv Tartumaa
10. Vedu veehoidla Tartumaa
11. Rahinge järv Tartumaa
12. Ropka järv Tartumaa
13. Vara paisjärv Tartumaa
14. Metsakivi järv / Kirepi järv Tartumaa
15. Peedu paisjärv Tartumaa
16. Lõve paisjärv Tartumaa
17. Alatskivi järv Tartumaa
18. Nõo Veskijärv Tartumaa
19. Kambja järv Tartumaa
20. Voika järv Tartumaa1. Hellenurme järv Valgamaa
2. Kalme veskijärv Valgamaa
3. Kasemetsa järv Valgamaa
4. Märdi järv (Otepää Märdi järv) Valgamaa
5. Palu järv Valgamaa
6. Pedeli kolmas paisjärv Valgamaa
7. Pedeli neljas paisjärv Valgamaa
8. Pedeli paisjärv (Pedeli esimene paisjärv) Valgamaa
9. Pedeli teine paisjärv Valgamaa
10. Pikaantsu järv Valgamaa
11. Puide paisjärv Valgamaa
12. Purde järv Valgamaa
13. Purtsi veskijärv Valgamaa
14. Põhu järv Valgamaa
15. Reinukese järv Valgamaa
16. Roobe järv Valgamaa
17. Sarapuu paisjärv Valgamaa
18. Sooru järv Valgamaa
19. Taagepera järv Valgamaa
20. Tõrva veskijärv Valgamaa
21. Vanaveski järv (Holdre Vanaveski järv) Valgamaa
22. Vastsemõisa järv (Sangaste Vastsemõisa järv) Valgamaa
23. Veskejärv (Koorküla Veskejärv) Valgamaa
24. Veskijärv (Laatre Veskijärv) Valgamaa
25. Äniniidü lump Valgamaa1. Abja paisjärv Viljandimaa
2. Ainejärv Viljandimaa
3. Hendrikhansu järv Viljandimaa
4. Kalvre järv Viljandimaa
5. Karksi Linnaveski paisjärv Viljandimaa
6. Karksi paisjärv Viljandimaa
7. Kassepa järv Viljandimaa
8. Kehklase järv Viljandimaa
9. Kerita järv Viljandimaa
10. Kildu järv Viljandimaa
11. Kobruvere paisjärv Viljandimaa
12. Kõsti veskijärv Viljandimaa
13. Lahmuse järv Viljandimaa
14. Leeli paisjärv Viljandimaa
15. Lilli järv Viljandimaa
16. Lõhavere järv Viljandimaa
17. Mandle järv Viljandimaa
18. Muraka järv Viljandimaa
19. Nahkle paisjärv Viljandimaa
20. Nuia paisjärv Viljandimaa
21. Paala järv Viljandimaa
22. Paistu järv Viljandimaa
23. Papioru tiik Viljandimaa
24. Pelda järv Viljandimaa
25. Pöögle paisjärv Viljandimaa
26. Saksaveske järv Viljandimaa
27. Sillaotsa järv (Vihi Sillaotsa järv) Viljandimaa
28. Sumbaku järv Viljandimaa
29. Tammeveski järv Viljandimaa
30. Tääksi järv Viljandimaa
31. Uueveski järv Viljandimaa
32. Uus-Olde järv Viljandimaa
33. Vahejärv (Paluküla Vahejärv) Viljandimaa
34. Vanamõisa järv Viljandimaa
35. Vastemõisa järv Viljandimaa
36. Veelikse järv (Veelikse paisjärv) Viljandimaa
37. Verilaske paisjärv Viljandimaa
38. Veskejärv (Õisu Veskejärv) Viljandimaa
39. Veski paisjärv Viljandimaa
40. Viru järv Viljandimaa1. Alaveski järv (Küti Alaveski järv) Võrumaa
2. Alaveski järv (Saru Alaveski järv) Võrumaa
3. Alaveski järv (Sänna Alaveski järv) Võrumaa
4. Hilläkeste järv Võrumaa
5. Hutita veskijärv Võrumaa
6. Mäesulg (Trolla Mäesulg) Võrumaa
7. Mäeveski järv (Küti Mäeveski järv) Võrumaa
8. Nursi veskijärv Võrumaa
9. Nässmõisa järv Võrumaa
10. Obinitsa järv Võrumaa
11. Punde järv Võrumaa
12. Pähni paisjärv Võrumaa
13. Pärlijõe veskijärv Võrumaa
14. Restu‑Madissõ järv Võrumaa
15. Roobioru lump Võrumaa
16. Räägu veskijärv Võrumaa
17. Rüütle järv Võrumaa
18. Seveli paisjärv Võrumaa
19. Tsooru järv Võrumaa
20. Utika lump Võrumaa
21. Varstu järv Võrumaa
22. Vastse-Roosa veskijärv Võrumaa
23. Veskijärv (Krabi Veskijärv) Võrumaa
24. Väimela paisjärv Võrumaa
3. Vooluveekogud


1. Aavoja, välja arvatud paisutuspiirkond Aavoja veehoidla tammist 300m ülesvoolu
2. Ahelo jõgi
3. Ahja jõgi
4. Ahtama oja
5. Alajõgi
6. Alansi oja
7. Alatskivi jõgi
8. Allika jõgi
9. Allipa peakraav
10. Altja oja
11. Alva jõgi
12. Ambla jõgi
13. Amme jõgi
14. Angerja oja
15. Annikvere oja
16. Antsla jõgi. Välja jäetud Antsla jõgi Vaabina külas alates Vaabina külast Vaabina raudteejaama minevast teest kuni paistiigi tammini, s.o 600 m ulatuses
17. Apna jõgi
18. Are jõgi
19. Areda oja
20. Arjadi oja
21. Armioja
22. Aruküla jõgi
23. Aruküla peakraav
24. Arumetsa oja
25. Arumetsa peakraav
26. Asuküla peakraav
27. Atla jõgi
28. Atse jõgi
29. Audru jõgi
30. Avaste oja
31. Avijõgi
32. Avinurme oja
33. Belka jõgi
34. Elbu oja
35. Ellamaa oja
36. Elva jõgi
37. Enge jõgi
38. Erra jõgi
39. Esna jõgi
40. Everti oja
41. Gorodenka oja
42. Haavakivi jõgi
43. Haeska peakraav
44. Halliste jõgi
45. Hanila oja
46. Hargla oja
47. Harku oja
48. Hatiku oja
49. Helme jõgi
50. Hendrikhansu oja
51. Hilba jõgi
52. Hingu oja
53. Hirmuse jõgi
54. Hirve peakraav
55. Humalaste jõgi
56. Häädemeeste jõgi
57. Idaoja
58. Iisaku peakraav
59. Illi oja
60. Ilmandu jõgi
61. Ilmatsalu jõgi, välja arvatud jõel asuva Ilmatsalu kalatiigi paisust (Ilmatsalu põhjaserval) ülesvoolu 0,6 km ja allavoolu 2,3 km, mis jääb avaliku kasutamise õiguseta
62. Imatu oja
63. Imsi oja
64. Imukvere jõgi
65. Ingliste oja
66. Irase peakraav
67. Iskna jõgi
68. Jaama jõgi
69. Jamsu peakraav
70. Jaska oja
71. Jausa oja
72. Jõelähtme jõgi
73. Jõhve oja
74. Jõku jõgi
75. Jõuga peakraav
76. Jägala jõgi,välja arvatud Harjumaa paisutuspiirkond Kaunissaare veehoidla tammist ülesvoolu 600m ulatuses
77. Jämaja oja
78. Jänijõgi
79. Kaarma oja
80. Kaarna oja
81. Kaave jõgi
82. Kabala oja
83. Kabala peakraav
84. Kaberla oja
85. Kablaküla peakraav
86. Kabli oja
87. Kaerasaadu oja
88. Kahisilla peakraav
89. Kalda oja
90. Kaldamäe oja
91. Kalja oja
92. Kalli jõgi
93. Kangru peakraav
94. Kargaja jõgi
95. Kari oja
96. Karida peakraav
97. Karioja
98. Karisilla oja
99. Karja oja
100. Karjamaa oja
101. Karusilla oja
102. Karvoja
103. Kaskealuse oja
104. Kauksi oja
105. Kaukvere jõgi
106. Kavilda jõgi
107. Keila jõgi
108. Kiisamaa peakraav
109. Kitseoja
110. Kiviõli kaevanduse kraav
111. Kloostri jõgi
112. Kodila jõgi
113. Kohtla jõgi
114. Kohtla-Järve peakraav
115. Kohtru jõgi
116. Koigi peakraav
117. Koila peakraav
118. Koiva jõgi, välja arvatud riigipiiriga ühtivas lõigus
119. Kolga jõgi VEE1081500

120. Kolga jõgi VEE1158400

121. Kolga oja
122. Kongla oja
123. Konguta peakraav
124. Konnaveski oja
125. Konsu peakraav
126. Koosa jõgi
127. Kooskora oja
128. Koreli oja
129. Kose oja
130. Kossartioja
131. Kruusoja
132. Kubija oja
133. Kudruküla oja
134. Kuitsa oja
135. Kuivajõgi
136. Kuke peakraav
137. Kulgu jõgi
138. Kullamäe oja
139. Kullavere jõgi
140. Kunda jõgi
141. Kurdla peakraav
142. Kureküla peakraav
143. Kurika peakraav
144. Kurina jõgi
145. Kurna oja – välja arvatud Ülemiste järve sanitaarkaitsealas
146. Kuuliska oja
147. Kuura jõgi
148. Kuusiku jõgi
149. Kõlaoja
150. Kõpu jõgi
151. Kõrgeraba kraav
152. Kõrtsioja
153. Kõveroja
154. Kädva oja
155. Käparumbi peakraav
156. Kärla jõgi
157. Kärsa oja
158. Käru jõgi
159. Kääpa jõgi
160. Külge oja
161. Küti oja
162. Laanemetsa oja
163. Laatre jõgi
164. Laeva jõgi
165. Laguja oja
166. Laisma peakraav
167. Lambahanna oja
168. Laugi peakraav
169. Leese oja
170. Leevi jõgi
171. Leidissoo peakraav
172. Leie peakraav
173. Leisi jõgi
174. Leiva jõgi
175. Lemmejõgi
176. Lemmjõgi
177. Lidva jõgi
178. Liiva oja
179. Liivi jõgi
180. Lilli oja
181. Linnanõmme oja
182. Lintsi jõgi
183. Lodu peakraav
184. Loksu peakraav
185. Lokuta jõgi
186. Lombivälja oja
187. Loo jõgi
188. Loobu jõgi
189. Loode oja
190. Loodi oja
191. Lootvina peakraav
192. Luguse jõgi
193. Luiste jõgi
194. Lutsu jõgi
195. Luutsna jõgi
196. Lõetsa peakraav
197. Lõhavere oja
198. Lõve jõgi
199. Lähkma jõgi
200. Läsna jõgi
201. Lüütre oja
202. Maadevahe jõgi
203. Maeru oja
204. Maetsma peakraav
205. Maidla jõgi
206. Maima peakraav
207. Marimetsa oja
208. Masa peakraav
209. Massu jõgi
210. Meeksi oja
211. Mehide oja
212. Meriküla oja
213. Metsküla oja
214. Metslõugu peakraav
215. Moora oja
216. Mudajõgi, välja arvatud Äksi vesiveski kinnistu piires veetaseme regulaatori ees olev ala 8 meetri ulatuses, vesiveski ehitise alla jääv osa 10 meetri ulatuses ja vesiveski hoonest vee väljavoolu otsakuni 19 meetri ulatuses, st kokku 37 meetri ulatuses
217. Munalaskme oja
218. Muraka raba kraav
219. Mustajõgi
220. Mustjõgi VEE1031000

221. Mustjõgi VEE1085700

222. Mustjõgi VEE1154800

223. Mustoja VEE1076000

224. Mustoja VEE1119900

225. Mustvee jõgi
226. Mõra jõgi. Avalikust kasutusest jäetakse välja Mõra jõgi suudmest ülesvoolu 1,2 km ulatuses Kalamajandi kinnistu (registreeritud Tartu Linnakohtu Kinnistusameti Tartu maakonna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosas nr 14044) piirides.
227. Mõra oja
228. Mädajõgi
229. Mädara jõgi
230. Mäetaguse jõgi
231. Mägara oja
232. Männiku kraav
233. Männiku oja
234. Märjamaa peakraav
235. Naelavere peakraav
236. Naravere oja
237. Nava oja
238. Navesti jõgi
239. Neanurme jõgi
240. Neemi peakraav
241. Neeva kanal
242. Neitsi oja
243. Nigula oja
244. Nurtu jõgi
245. Nuutri jõgi
246. Nõmavere peakraav
247. Nõmme jõgi
248. Nõo oja
249. Nõva jõgi
250. Nätsi peakraav
251. Oara oja
252. Obinitsa oja
253. Ohtla peakraav
254. Ohukotsu oja
255. Oiderma peakraav
256. Oitme oja
257. Oiu peakraav
258. Ojamaa jõgi
259. Onga jõgi
260. Oostriku jõgi
261. Orajõgi
262. Orgita peakraav
263. Paadrema jõgi
264. Pada jõgi
265. Padu peakraav
266. Paelama oja
267. Pahtpää jõgi
268. Palderma kraav
269. Pale jõgi
270. Palu jõgi
271. Palu peakraav
272. Palumõisa oja
273. Parika oja
274. Parisoo peakraav
275. Pedeli jõgi
276. Pedetsi jõgi,välja arvatud riigipiiriga ühtivas lõigus
277. Pedja jõgi
278. Peeda jõgi
279. Peeli jõgi
280. Peetri jõgi
281. Penijõgi
282. Pennu oja
283. Penuja oja
284. Permisküla peakraav
285. Piduli oja
286. Pihla oja
287. Piigaste oja
288. Piilsi jõgi
289. Piiri oja
290. Piirsalu jõgi
291. Pikkmetsa jõgi
292. Pikknurme jõgi
293. Pikkoja – välja jäetud alates lähtest kuni Kuusalu ja Loksa valla vahelise piirini ning välja jäetud kaitseväe keskpolügooni lõigus
294. Pirita jõgi, välja arvatud paisutuspiirkond Vaskjala veehoidla tammist 0,6 km ülesvoolu ja jõe uus säng (Ardu kanal) Paunküla veehoidlaga külgnevas osas ning Botaanikaaia territooriumil asuv jõe lõik Iru sillast 0,7 km allavoolu ja kuni 2,3 km Kose-Lükati sillast ülesvoolu
295. Piusa jõgi
296. Plaagi oja
297. Pokuti oja
298. Poolnõmme peakraav
299. Porijõgi
300. Poruni jõgi
301. Prandi jõgi
302. Preedi jõgi
303. Pudisoo jõgi
304. Puhatu oja
305. Punaoja
306. Punapea jõgi
307. Purtse jõgi
308. Purtsi jõgi
309. Pussa peakraav
310. Putki peakraav
311. Põdraoja
312. Põduste jõgi
313. Põima kraav
314. Põltsamaa jõgi
315. Pähni jõgi
316. Päinurme jõgi
317. Pärlijõgi
318. Pärnu jõgi
319. Pääsküla jõgi
320. Pääsmaa oja
321. Pöögle oja
322. Pühajõgi VEE1067000

323. Pühajõgi VEE1166000

324. Pühajärve kraav
325. Raadi oja
326. Raagsilla oja
327. Raasiku-Anija peakraav
328. Raikküla peakraav
329. Raka oja
330. Randküla oja
331. Rannametsa jõgi
332. Rannamõisa jõgi
333. Rannapungerja jõgi
334. Rannu peakraav
335. Rantina oja
336. Ratva oja
337. Rauakõrve oja välja arvatud kaitseväe keskpolügooni lõigus
338. Raudi kanal
339. Raudna jõgi
340. Rausi oja
341. Rausvere jõgi
342. Rebasmäe oja
343. Rebasselja peakraav
344. Rehessaare oja
345. Reiu jõgi
346. Remniku oja
347. Reopalu jõgi
348. Retla jõgi
349. Ridalepa oja
350. Riguldi jõgi
351. Rihula kraav
352. Riiasoo kraav
353. Riisa oja
354. Riksu oja
355. Ristimurru kraav
356. Rogenese oja
357. Rootsi oja
358. Ruhja jõgi
359. Rõngu jõgi
360. Rõuge jõgi
361. Rägina peakraav
362. Räpu jõgi
363. Räsna oja
364. Räägu oja
365. Saarjõgi
366. Saeveski peakraav
367. Saksniidu oja
368. Salajõgi
369. Salla jõgi
370. Salme jõgi
371. Sangla peakraav
372. Sauga jõgi
373. Sauniku oja
374. Selise peakraav
375. Selja jõgi
376. Siberi oja
377. Sillaotsa jõgi
378. Silmsi oja
379. Sinialliku oja
380. Sinika peakraav
381. Soku kraav
382. Soodla jõgi, välja arvatud paisutuspiirkond Soodla veehoidla tammist 600m ülesvoolu
383. Soolika oja
384. Soonda oja
385. Soosaare peakraav
386. Sulaoja
387. Sulustvere oja
388. Surju oja
389. Suuremõisa jõgi
390. Suuroja
391. Sõmeru jõgi
392. Sõtke jõgi
393. Sääse peakraav
394. Sääsküla oja
395. Tabra oja
396. Taebla jõgi
397. Tagajõgi
398. Tahkuranna oja
399. Taidra peakraav
400. Tammaru peakraav
401. Tammela peakraav
402. Tarakvere jõgi
403. Tarvasjõgi
404. Tarvastu jõgi
405. Tatra jõgi
406. Tiheda oja
407. Timmkanal
408. Tirtsi jõgi
409. Tiskre oja
410. Tolkuse oja
411. Toolse jõgi
412. Treppoja
413. Tsooru oja
414. Tuderna oja
415. Tuhala jõgi
416. Tulimurru peakraav
417. Tuudi jõgi
418. Tuula peakraav
419. Tuulna oja
420. Tõlla oja
421. Tõramaa jõgi
422. Tõre peakraav
423. Tõrvajõgi
424. Tõstamaa jõgi
425. Tänassilma jõgi
426. Tääksi oja
427. Udriku oja
428. Uhmardu jõgi
429. Uia oja
430. Ujuste oja
431. Umbusi jõgi
432. Ura jõgi
433. Uruste oja
434. Uueveski oja
435. Uulu kanal
436. Uustalu kraav
437. Vaeküla oja
438. Vaemla jõgi
439. Vahisoo peakraav
440. Vahujõgi
441. Vaidava jõgi
442. Vaikna peakraav
443. Vainupea jõgi
444. Valdimurru oja
445. Valgejõgi Harjumaal – välja jäetud alates Rauakõrve oja suudmest kuni Suru sillani ning välja jäetud kaitseväe keskpolügooni lõigus
446. Valkla oja
447. Vanakubja oja
448. Vanamõisa jõgi
449. Vanamõisa peakraav
450. Vara oja
451. Varastu oja
452. Varbe peakraav
453. Vardi jõgi
454. Vardi oja
455. Vareseoja
456. Varesmetsa peakraav
457. Vasalemma jõgi – välja arvatud Klooga harjutusväljaga piirnevas lõigus
458. Vasavere jõgi
459. Vaskjõgi
460. Vastemõisa oja
461. Vedama oja
462. Veelikse oja
463. Veerksu oja
464. Velise jõgi
465. Velise peakraav
466. Venevere peakraav
467. Verilaske oja
468. Vesiku oja
469. Veskijõgi
470. Veskioja
471. Vidva oja
472. Vigala jõgi
473. Vihterpalu jõgi
474. Viira peakraav
475. Viluste oja
476. Visula jõgi, välja arvatud Visula kaksikjärve lõigus, mis jääb avaliku kasutamise õiguseta
477. Vodja jõgi
478. Voki oja
479. Voore oja
480. Võhandu jõgi
481. Võika oja
482. Võisiku peakraav
483. Võitre kraav
484. Võlupe oja
485. Võnnu oja
486. Võsu jõgi
487. Võõbu peakraav
488. Väinjärve oja
489. Väiso peakraav
490. Välgite oja
491. Väluste oja
492. Vändra jõgi
493. Värska oja
494. Vääna jõgi
495. Õhne jõgi
496. Õru oja
497. Ädara jõgi
498. Ärma jõgi
499. Ärnu jõgi
500. Ördi peakraav
501. Üra oja