Kalapüügiluba Endla looduskaitsealal

linask.jpg

Püügivahend Lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti
Loa tüüp Kalastuskaart
Taotlemine Taotlemine järgmiseks aastaks algab püügiaastale eelneva aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Näiteks 2018. aastaks algab taotluste vastuvõtt 2017. aasta 1. detsembril, kell 09:00. Kuna limiit puudub, on luba mõistlik osta vahetult enne püügile minekut
Perioodi pikkus
Üks kalastuskaart kehtib 24 tundi või 1 kalendrikuu
Piirarv Lubade arv ei ole piiratud

Limiit isiku kohta

Ühele isikule antakse kuni kolme lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningu, lendõnge või sikutiga püügiks Endla ja Sinijärvele üks sama kehtivusajaga kalastuskaart (kehtib samaaegselt mõlemal järvel)
Maksumus 1 ööpäev (24 h) - 3 eurot, kalendrikuu - 7 eurot

NB! Kalastuskaart on eraldi püügiõigust andev dokument ning selle ostmiseks ei pea olema tasutud harrastuspüügiõiguse tasu (1 aasta 20 eurot, 6 kuud 13 eurot jne).  

Endla looduskaitsealal on Endla järvel ja Sinijärvel kalapüük keelatud 1. aprillist 30. juunini ning linaski püük 1. aprillist 20. juulini (k.a).

1. Loa ostmine mobiiliga (vajalik ID-kaart)

Endla- ja Sinijärvele saab mobiiliga osta ainult 24 h kehtivusega kalastuskaarti.

NB! Alates 1. jaanuarist 2014 peab mobiilimakse jaoks olema aktiveeritud kasutajakonto pilet.ee kodulehel. Luba saab osta vaid sellelt telefoninumbrilt, mis on registreeritud kasutajakontol.

Kalastuskaardi eest tasumisel mobiilimaksega tuleb sisestada mobiiltelefonil vastav numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata sõnumina!). Ostu kinnitamiseks tuleb sisestada ID-kaardi neli viimast numbrit (seda peale vastava häälkäskluse saamist teenuse pakkuja poolt).  

Püügiperiood ja sellele vastav numbrikombinatsioon on järgmine: 

Püügipiirkond
Kehtivus
Hind Helistamise kood
Endla- ja Sinijärv
24 h
3.00 € 1322*561*isikukood

Mobiilimakse puhul lisandub püügiõiguse tasule teavitussõnumi tasu 0,32 € 1 päeva ja 0,51 € teiste perioodide eest. Juhised mobiiltelefoniga püügiõiguse eest tasumisel ja teate tasu maksmise ebaõnnestumise ning selle põhjuse kohta saab isik häälkäsklustega eesti keeles. Mobiiltelefonilt tehtud maksega tasumisel tekib püügiõigus üks tund pärast kalastuskaardi andmise kohta lühisõnumiga kinnituse saamist.

2. Loa ostmine internetist

Internetis saab järgmiseks aastaks kehtestatud püügivõimalusi taotlema hakata detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Kuna lubade arv ei ole piiratud, on mõistlik kalastuskaart osta vahetult enne püügile minekut.

Esmakordsel taotlemisel tuleb kasutajal end autentida ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Pärast seda saab luua endale kasutajakonto ning edaspidi siseneda ka kasutajanime ning parooli abil.

Enne kalastuskaardi taotluse täitmist tuleb pilet.ee lehele kindlasti sisse logida. Vastasel juhul suunatakse teid pärast taotluse täitmist tagasi sisselogimise lehele ning esitatud taotlus läheb kaotsi.

Taotluse esitamiseks tuleb valida pilet.ee kodulehel vasakust menüüst "Kalastuskaart", =>"Maakond"või "Püügipiirkond" => "Püügivõimalus". Kui taotlus täidetud, suunduge maksma. Tasuda saab nii internetipanga vahendusel kui ka MasterCardi või Visa krediitkaardiga.

Enne maksmist teavitatakse taotlejat kalastuskaardi andmisest või andmisest keeldumise kohta. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Internetis saab luba taotleda vaid sellele isikule, kelle nime alt lehele siseneti. Maksta kalastuskaardi eest saab ka teise isiku pangakonto kaudu (sel juhul tuleb netipanka sisse logida teise isiku ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil).

Internetist ostes aktiveeritakse luba kohe pärast tasu maksmist.

Probleemide korral helista numbril 611 8000 või saada kiri: info@pilet.ee   

3. Loa ostmine keskkonnaametist

Keskkonnaametist saab järgmiseks aastaks kehtestatud püügivõimalusi taotlema hakata detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Kuna lubade arv ei ole piiratud, on mõistlik kalastuskaart osta vahetult enne püügile minekut.

Kalastuskaardi saamiseks tuleb keskkonnaametile esitada vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab kontorist või alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Taotlus kalastuskaardi saamiseks.doc Kalastuskaardi taotluse vorm PDF

Keskkonnaametist taotlemisel võib tasu kalastuskaardi eest ära maksta ka enne taotluse esitamist.

Saaja
Rahandusministeerium
Kontod

Swedbank - EE932200221023778606

SEB - EE891010220034796011

Viitenumber 2200030360
Selgitus
Tasu kalastuskaardi eest ning isiku nimi, kelle eest tasu makstakse.

Kui taotlus esitatakse keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma. 

Taotluse võib saata ka posti või e-posti teel. E-posti teel esitataval taotlusel peab olema nõuetele vastav digitaalallkiri.

E-posti teel tuleb taotlus saata aadressil info@keskkonnaamet.ee ja posti teel aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.    

Posti või e-posti teel esitatud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg keskkonnaameti dokumendiregistris. Kirja saatmise kuupäeva ja/või kellaaega arvesse ei võeta. Kohapeal esitatud taotlusele lisab kalastuskaardi andja ajatempli (taotluse vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja sekundi täpsusega).    

Kalastuskaardi taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras.

Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse § 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Kalastuskaardi eest tuleb maksta 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist kalastuskaardi andmise kohta. Taotlejale saadetakse ka vastavasisuline teavitus posti või e-posti teel. Tasu tähtajaks maksmata jätmisel muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks.

Luba aktiveeritakse pärast tasu laekumist 1-2 tööpäeva jooksul.

4. Loa ostmine postkontorist

Endla ja Sinijärvele saab kalastuskaarti osta ka mitmetest Eesti Posti postkontoritest. Lube müüvate postkontorite nimekirja leiab siit

Ühe kalastuskaardi väljastamise teenustasu on 1,20 €.


Kalastuskaardi kehtivus

Sõltuvalt kalastuskaardi soetamise viisist on selle kehtivuse algus ja lõpp erinev.

  • 24 tunnise kalastuskaardi ostmisel mobiilimaksega hakkab kalastuskaart kehtima 1 tund pärast makse sooritamist ning kehtib sellest kellaajast alates 24 h (1 päev).
  • 24 tunnise kalastuskaardi ostmisel keskkonnaametist või www.pilet.ee kodulehelt hakkab luba kehtima  valitud kuupäeval kell 00:00:00 ja lõppeb lõpukuupäeval kell 24:00:00. 
  • Kuuajane kalastuskaart hakkab kehtima valitud kalendrikuu saabudes kell 00:00:00 ja lõppeb kalendrikuu viimasel kuupäeval kell 24:00:00. Kui luba osta kalendrikuu keskel, hakkab see kehtima kohe pärast makse sooritamist ning lõppeb kalendrikuu viimasel kuupäeval kell 24:00:00. Näiteks 10. juulil ostetud kuuajane luba kehtib kuni 31. juulini.

Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Kalastuskaarti ei saa muuta ega kehtetuks tunnistada.

Kalastuskaardi puhul on püügiõigust tõendavaks dokumendiks isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne).    

Oma nimele väljastatud harrastuspüügilube (kalastuskaart, püügiõigus) saab vaadata kodulehel www.pilet.ee (valida ülevalt menüüribalt "Minu andmed/Piletid").    

Endla looduskaitsealal kalastamisel tuleb esitada püügiaruanne iga kalastuskaardi kohta viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

Aruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:

  1. Kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu (24 tunnine luba), esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu (andmed esitatakse vaid üks kord).
  2. Kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu (aastane luba), esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks juuliaruanne 5. augustiks).    

Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse taotlejale uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Loe lisa siit: Püügiandmete esitamine.


Teadmiseks Endla LKA-l kalastajale

Kalastuskaart annab selle omanikule õiguse viibida Endla looduskaitseala Endla järve ja Sinijärve sihtkaitsevööndis kalastuskaardile märgitud kehtivusaja piires. Kalastuskaardi omanikuga kaasas viibivad isikud (kellel kalastuskaarti ei ole) peavad taotlema liikumisloa. Liikumisluba on vaja ka Männikjärvel kalastamiseks (v.a juhul kui püük toimub kaldalt). Luba väljastatakse keskkonnaameti poolt 30 päeva jooksul.

Liikumisloa taotluses esitatakse vabas vormis ning selles tuleks märkida: isiku või isikute nimed (koos isikukoodidega); kaitsealal viibimise eesmärk; piirkond, kus viibida soovite (sihtkaitsevööndi nimi); kaitsealal viibimise aeg (kuupäevad). Taotlus tuleb esitada keskkonnaameti lõuna regioonile. Postiaadress: Aleksandri 14, Tartu 51004 või e-posti aadress: louna@keskkonnaamet.ee 

Liikumisloa taotluse esitamisel e-posti teel, peab sellel olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.   

Mootori (nii sisepõlemis- kui elektrimootori) kasutamine Endla looduskaitsealal (k.a Koidu e Kärde pkr) on keelatud! 

Endla järve äärset RMK metsamaja saab broneerida internetis www.rmk.ee või tel 676 7532. Paatide laenutamise kohta Endla järvel saab infot tel 511 9889. Kaitseala kohta saab infot ka Toomal asuvast Endla looduskeskusest tel 534 19205.

Paatide hoidmine. Endla järve ääres ei ole lubatud paate hoiustada veekogu kaldal. Kanalis hoidmisel ei tohi need takistada teiste kalastajate liiklemist. Purde ääres on hoidmine lubatud ainult vaba koha olemasolu. Paatide kaldal hoidmine on lubatud ainult väljaspool kaitseala. Vaata asukohta kaardilt.


© Kalastusinfo.ee