Info jääolude kohta

Peipusa_ezers1.jpg

 Peipsi järv, Narva jõgi ja Narva veehoidla

3. märtsist on Lämmi- ja Pihkva järve jääle minek keelatud.

6. märtsist on keelatud minna Narva veehoidla jääle.

14. märtsist on keelatud minna Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järve jääle.

16. märtsist on keelatud Pärnumaal merejääle minek.

18. märtsist on keelatud minna Peipsi järve jääle.

Vaata lisaks:

Politsei- ja Piirivalveamet kontaktandmed:

Kordon e-post
Telefon
Mustajõe kordon ida.mustajoe-krd@list.politsei.ee +372 33 31 630
Punamäe kordon ida.punamae-krd@list.politsei.ee
+372 33 31 640  
Vasknarva kordon ida.vasknarva-krd@list.politsei.ee
+372 33 31 650
Mustvee kordon
louna@politsei.ee +372 33 31 670
Alajõe kordon ida.alajoe-krd@list.politsei.ee
+372 33 31 660
Varnja kordon louna@politsei.ee
+372 33 31 690
Mehikoorma kordon louna@politsei.ee +372 7 861 790
Värska kordon louna@politsei.ee +372 7 861 780

Vaata lisaks: Piiriveekogud

 Teised veekogud

Alates 16. märtsist on keelatud Pärnu lahe jääle minek.


© Kalastusinfo.ee