Info jääolude kohta

Peipusa_ezers1.jpg

 Peipsi järv, Narva jõgi ja Narva veehoidla

Kuna on jääolud halvenenud ning jää kandevõime vähenenud, ei tohi alates 24. veebruarist minna sõidukitega Lämmi- ja Pihkva järvele. Kalastajatele on ohtlikud kohad järvejääl märgistatud vastavate hoiatussiltide või lintidega.

Alates 10. jaanuarist, on lubatud väljumine jalgsi ja maastikusõidukiga Lämmijärve, Peipsi järve ja Narva veehoidla jääle.

Peipsi järve jääle lubatakse kogu Ida-Viru maakonna piires ja Jõgeva, Tartu ning Põlva maakonna piires. Lõuna-Eestis tasub silmas pidada, et keelatud on ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit. Samuti on jätkuvalt keelatud liikuda Uhtinina ja Piirissaare vahelisel jääalal ning Piirissaare kagutipus oleval jääalal.

Samuti on lubatud minna jalgsi ja maastikusõidukiga Narva veehoidla jääle Kulgu sadamast 2,5 kilomeetri ulatuses ülesvoolu kuni ühe kilomeetri kaugusele Eesti poolsest kaldast, kuid mitte lähemale ajutisele kontrolljoonele kuni 50 meetrit. Keelatud on Peipsi järve jääle minek Ida-Viru maakonna piires ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 500 meetrit, Narva veehoidlal lähemale kui 200 meetrit ning Narva jõe lähtele lähemale kui üks kilomeeter.

Endiselt on lubatud jalgsi liikumine Pihkva, Vaniku, Kriiva ja Pabra järve jääl, aga kuna Pattina järve jääolud on muutunud ohtlikuks ega pruugi inimest kanda, on seal alates 10. jaanuarist jääle minek keelatud.

Alates 7. jaanuarist võib minna jalgsi Lämmijärve, Pihkva, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järve jääle. Peipsi jääkate on veel ohtlikult nõrk, mistõttu sellele minek on keelatud.

Alates 9. novembrist 2016 on keelatud minna nii jalgsi kui transpordivahendiga Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärve jääle ja jäätunud osadele.

Vaata lisaks:

Politsei- ja Piirivalveamet kontaktandmed:

Kordon e-post
Telefon
Mustajõe kordon ida.mustajoe-krd@list.politsei.ee +372 33 31 630
Punamäe kordon ida.punamae-krd@list.politsei.ee
+372 33 31 640  
Vasknarva kordon ida.vasknarva-krd@list.politsei.ee
+372 33 31 650
Mustvee kordon
louna@politsei.ee +372 33 31 670
Alajõe kordon ida.alajoe-krd@list.politsei.ee
+372 33 31 660
Varnja kordon louna@politsei.ee
+372 33 31 690
Mehikoorma kordon louna@politsei.ee +372 7 861 790
Värska kordon louna@politsei.ee +372 7 861 780

Vaata lisaks: Piiriveekogud

 Teised veekogud

Alates 24. detsembrist on keelatud minna Viljandi maakonna avalikele ja avalikult kasutatavatele veekogude jääle (sh Võrtsjärv). 


© Kalastusinfo.ee