Kalastusluba Soomes

finnair.jpgSoome kalastuslubade süsteem on pisut keerulisem kui Eesti oma. Kui soovitakse kala püüda muul moel kui õngega, tuleb hankida endale nii riiklik kui maakondlik kalastusluba (mõnedes kohtades asendab viimast veekogu omaniku luba).

1. Riiklik kalastusluba

Sarnaselt Eestis toimivale süsteemile tuleb ka Soomes tasuda harrastuskalastuse õiguse eest panka. Riikliku kalastusloa tasu 2015. aasta kalendriaasta eest on 24 EUR ning 7-päevase loa eest 7 EUR. Loa eest tuleb tasuda enne kalastamise algust järgmisele kontole: IBANFI4750000121502842, SWIFT OKOYFIHH. 

Makse saaja: Maa- ja Metsätalousministeriö

Makset on võimalik teha ka veebipoes.

Makse kehtib ainult selle isiku käes, kelle nimi sellele kantud on ning tasumist tõendav dokument peab kalastamisel alati kaasas olema. Seitsmepäevast kalastusperioodi arvestatakse makse tegemise päevast või muust kuupäevast, mis makse tegemise ajal maksekviitungile eraldi märgitakse. Aastane luba kehtib kalendriaasta lõpuni (31. detsembrini k.a.) olenemata selle soetamise kuupäevast.

2. Maakondlik kalastusluba

Lisaks riiklikule kalastusloale tuleb alati hankida ka maakondlik kalastusluba, mis annab õiguse landiga püügiks ühes maakonnas. Kalastada võib ühe spinningu või vedeliga (trolling). Maakondlik kalastusluba kalendriaasta (algab 1. jaanuar ja lõppeb 31. detsember) eest on 2015. aastal 31 EUR, 7-päevase loa eest 7 EUR. Tehtud makse kehtib ainult selle isiku käes, kelle nimi sellele kantud on ning seda võib soovi korral osta ka mitme maakonna jaoks. Makse peab tasutud olema enne kalastamist! Tasumist tõendav dokument peab kalastamisel alati kaasas olema.

Maakondlikud kalastusloamaksud saab maksta Pohjola Pankki Oyj järgmistele kontodele (selgitusse märkida maakonna nimi):

Püügipiirkond IBAN SWIFT 7-päeva Aasta
Riiklik  FI47 5000 0121 5028 42 OKOYFIHH 7 € 24 €
Lõuna-Soome FI69 5000 0121 5028 34 OKOYFIHH 7 € 31 €
Lääne-Soome FI81 5000 0121 5029 09 OKOYFIHH 7 € 31 €
Ida-Soome FI82 5000 0121 5028 91 OKOYFIHH 7 € 31 €
Oulu maakond
FI07 5000 0121 5028 83 OKOYFIHH 7 € 31 €
Lapi maakond
FI73 5000 0121 5028 59 OKOYFIHH 7 € 31 €

Makse saaja: Maa- ja metsätalousministeriö

3. Kalapüük Ahvenamaal

Ahvenamaal reguleerib kalapüüki maakonna kalapüügiseadus. Igasuguse kalapüügi, kaasa arvatud püügiks käsiõnge ja sikutiga, on tarvis veekogu omaniku luba, ent riiklikku kalapüügimaksu maksta ei tule. Kalastuslube müüvad erinevad kalastusorganisatsioonid ning Mariehamni jahindus-ja kalastuspoed, hotellid ja turismiinfopunktid. Muid kalastamisega seotud makse ei lisandu.

Pesitsevate lindude kaitsmiseks on trolling ja landipüük kallastelt keelatud ajavahemikul 15. aprill - 15. juuni.

Ahvenamaal kehtivad järgmised alammõõdud (ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni): lõhe 60 cm, forell 50 cm, haug 42 cm, koha 37 cm, latikas 42 cm ja siig 35 cm.

Kogu eelnev kokkuvõtlikult alljärgnevas tabelis:


Alla 16- aastased ja üle 65- aastased Vanus 18-65 eluaastat
ÕNGITSEMINE käsiõngega ja talipüük
tasuta
tasuta
LANDIPÜÜK spinninguga või ühe vedeliga (trolling) tasuta
tuleb tasuda riiklik kalapüügimaks ja lisaks sellele maakondlik püügimaks või peab olema veekogu omaniku luba
MUU KALAPÜÜK kalapüük muude vahenditega, vähipüük, spinninguga püük rohkem kui ühe ridvaga  pole riiklikku kalapüügimaksu, kuid on vaja veekogu omaniku luba 

tuleb tasuda riiklik kalapüügimaks ja peab olema veekogu omaniku luba

 Loe lisaks Soomes kalstamise kohta siit.

© Kalastusinfo.ee