Kalastusluba Soomes

finnair.jpg1. jaanuaril 2016 jõustus Soomes uus kalapüügiseadus, millega liideti riiklik ja maakondlik kalapüügitasu ühe kalapüügimaksu alla.

Kalapüügimaksu peavad Soomes tasuma kõik 18-64-aastased kalastajad, välja arvatud ühe lihtkäsiõngega, sikutiga või räimeõngega püügil.

Kalapüügimaksu tasumise järel võib kalastada kogu riigis välja arvatud Ahvenamaal. Kalapüügimaks ei anna õigust püügiks siirdekalade veekogudel koskede ja kärestike piirkonnas, ega ELY-keskuste poolt määratud piirangualadel.

Lisaks kalapüügimaksule on kalastamiseks vaja ka veekogu omaniku luba.

Kalapüügimaks aastal 2017
39 €  1 aasta
12 €  7 päeva
5 €    1 päev

1. Ostmine internetist. Kalastusmaksu saab tasuda lehel www.eraluvat.fi. Enne maksmist tuleb end registreerida. Kviitungi saab välja trükkida või salvestada näiteks mobiiltelefoni.

2. Ostmine teenindusnumbrilt (argipäeviti 8-16). Helista teenindusnumbril 020 69 2424 ja registreeri end. Maksekviitung (arve) saadetakse postiga, mille alusel saad teha pangas ülekande. Maksekviitung tuleb alles hoida. 

3. Ostmine teeninduspunktist. Kalapüügimaksu saab tasuda Metsähallituse looduskeskustes ja R-kioskis. R-kioskist ostes lisandub hinnale teenustasu 3 €. Teeninduspunktist saad kohe kviitungi kalapüügimaksu tasumise kohta.

Makse kehtib ainult selle isiku käes, kelle nimi sellele kantud on ning tasumist tõendav dokument peab kalastamisel alati kaasas olema. Aastane luba kehtib kalendriaasta lõpuni.

Soome kalapüügilubade süsteem lühidalt kokkuvõttes.

Püügimeetod Alla 18 ja üle 65 aastased
18-64 aastased
Püük lihtkäsiõnge, räimeõnge või sikutiga
tasuta 
tasuta
Püük ühe spinninguga või vedeliga
tasuta
kalapüügimaks
Püük võrkudega, õngejadadega, vähipüük ning rohkem kui 1 õngpüünis
veekogu omaniku luba
kalapüügimaks ja veekogu omaniku luba
Püük eripiirkondades, nt Metsähallituse alad, kärestikud ja kosed
veekogu omaniku luba kalapüügimaks ja veekogu omaniku luba

Kalapüük Ahvenamaal

Ahvenamaal reguleerib kalapüüki maakonna kalapüügiseadus. Igasuguse kalapüügi, kaasa arvatud püügiks käsiõnge ja sikutiga, on tarvis veekogu omaniku luba, ent riiklikku kalapüügimaksu maksta ei tule. Kalastuslube müüvad erinevad kalastusorganisatsioonid ning Mariehamni jahindus-ja kalastuspoed, hotellid ja turismiinfopunktid. Muid kalastamisega seotud makse ei lisandu.

Pesitsevate lindude kaitsmiseks on trolling ja landipüük kallastelt keelatud ajavahemikul 15. aprill - 15. juuni.

Ahvenamaal kehtivad järgmised alammõõdud (ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni): lõhe 60 cm, meriforell 50 cm, haug 55 cm, koha 37 cm, latikas 42 cm ja siig 35 cm.

Loe lisaks Soomes kalstamise kohta siit.

Alammõõdud, püügikeelud ja püügikogused

Kalaliik
Püügikeeld
Alammõõt, püügikogus
Rasvauimega forell Soome lahes täielikult keelatud. Aastast 2019 täielikult keelatud kõikidel merealadel.

Sisevetes laiuskraadist 64º00'N lõunas täielikult keelatud. Ei kehti ojast või tiigist püütud forelli kohta, kui kala ei ole sinna siirdunud merest või järvest.

Jões ja ojas 1.9.-30.11.

Laiuskraadist 67º00'N põhjapoolsetes vetes vähemalt 50 cm

Mujal, kus kalastus on lubatud, vähemalt 60 cm

Ojast või tiigist, kui kala ei ole sinna siirdunud merest või järvest, kuni 45 cm
Rasvauimeta forell
Jões ja ojas 1.9.-30.11. Vähemalt 50 cm
Lõhe
Jões ja ojas 1.9.-30.11. Vähemalt 60 cm

Harrastuslikul püügil kuni 2 lõhet päevas inimese kohta

Laiuskraadist 63º30'N põhja pool Perämeres vähemalt 50 cm

Rasvauimeta järvelõhe
Vuoksi ja Hiitolanjoe piirkonnas täielikult keelatud

Jões ja ojas 1.8.-30.11.
Vähemalt 60 cm
Rasvauimega järvelõhe
Määruse kaardi kohastes  Vuoksi vetes 1.6.-31.8.

Jões ja ojas 1.8.-30.11.
Vähemalt 60 cm

Harrastuslikul püügil Vuoksi jõel 1 lõhe päevas inimese kohta

© Kalastusinfo.ee