Kalapüügiluba lõhe ja meriforelli püügiks

salmo_salar.jpg

Püügivahend Spinning ja lendõng.
Loa tüüp Kalastuskaart, mis on nõutud vaid siis kui püük toimub nn lõhepüügi piirkonnas (vt veekogude nimekirja allpool).
Taotlemine Taotlemine järgmiseks aastaks algab püügiaastale eelneva aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Näiteks 2018. aastaks algab taotluste vastuvõtt 2017. aasta 1. detsembril, kell 09:00. Kuna limiit puudub, on luba mõistlik osta vahetult enne püügile minekut.
Perioodi pikkus
Üks kalastuskaart kehtib 24 või 72 tundi.
Piirarv Lubade arv ei ole piiratud
Limiit isiku kohta Ühele isikule antakse ühe spinningu või lendõngega püügiks forellipüügipiirkonda üks sama kehtivusajaga kalastuskaart (kehtib samaaegselt kõigil lõhepüügi piirkonna veekogudel).
Maksumus

1 ööpäev (24 h) 7 eurot

3 ööpäeva (72 h) 14 eurot

NB! Kalastuskaart on eraldi püügiõigust andev dokument ning selle ostmiseks ei pea olema tasutud harrastuspüügiõiguse tasu (1 aasta 20 eurot, 6 kuud 13 eurot jne).  

2018. aastal on spinningu või lendõngega lõhe ja meriforelli püügiks vaja kalastuskaarti järgmistel vooluveekogudel või nende osadel (nn lõhepüügi piirkond):

1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini

  • Valgejõel Tallinn-Narva maantee sillast suudmeni
  • Selja jõele Arkna sillast Rutja–Karepa sillani
  • Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni
  • Purtse jõele Püssi paisjärve paisust suudmeni  

1. septembrist 30. novembrini

  • Jägala jõel Linnamäe paisust suudmeni 
  • Narva jõel Narva hüdroelektrijaamast suudmeni 

1. septembrist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 30. novembrini

  • Pirita jõel Vaskjala paisust suudmeni 

Kalastuskaart kehtib samaaegselt kõigil eelpool nimetatud veekogudel, v.a keeluajal 15. oktoobrist 15. novembrini, mil püük on lubatud vaid Jägala ja Narva jõel. 

Kõigil eelpool loetletud jõgedel ei tohi kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

Lõhe ja meriforelli püügil kalastuskaardi alusel eelpool nimetatud veekogudel, Narva ja Jägala jõgi välja arvatud, on ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kokku kuni kaks kala: kaks lõhet või kaks meriforelli või üks lõhe ja üks meriforell.

Ülejäänud siseveekogudes on keelatud lõhet ja meriforelli püüda 1. septembrist 30. novembrini.

1. Loa ostmine mobiiliga (vajalik ID-kaart)

NB! Alates 1. jaanuarist 2014 peab mobiilimakse jaoks olema aktiveeritud kasutajakonto pilet.ee kodulehel. Luba saab osta vaid sellelt telefoninumbrilt, mis on registreeritud kasutajakontol.

Kalastuskaardi eest tasumisel mobiilimaksega tuleb sisestada mobiiltelefonil vastav numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata sõnumina!). Ostu kinnitamiseks tuleb sisestada ID-kaardi neli viimast numbrit (seda peale vastava häälkäskluse saamist teenuse pakkuja poolt).  

Püügiperiood ja sellele vastav numbrikombinatsioon on järgmine: 

Püügipiirkond
Kehtivus
Hind Helistamise kood
Lõhe ja meriforelli püük 01.01-14.10 ja 16.11-31.12
24 h
7.00 €
1322*555*isikukood
72 h
14.00 €
1322*555*isikukood
Lõhe ja meriforelli püük Narva ja Jägala jões 15.10-15.11

24 h
7.00 €
1322*565*isikukood
72 h
14.00 €
1322*565*isikukood

Mobiilimakse puhul lisandub püügiõiguse tasule teavitussõnumi tasu 0,32 € 1 päeva ja 0,51 € teiste perioodide eest. Juhised mobiiltelefoniga püügiõiguse eest tasumisel ja teate tasu maksmise ebaõnnestumise ning selle põhjuse kohta saab isik häälkäsklustega eesti keeles. Mobiiltelefonilt tehtud maksega tasumisel tekib püügiõigus üks tund pärast kalastuskaardi andmise kohta lühisõnumiga kinnituse saamist.

2. Loa ostmine internetist

Internetis saab järgmiseks aastaks kehtestatud püügivõimalusi taotlema hakata detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Kuna lubade arv ei ole piiratud, on mõistlik kalastuskaart osta vahetult enne püügile minekut.

Esmakordsel taotlemisel tuleb kasutajal end autentida ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Pärast seda saab luua endale kasutajakonto ning edaspidi siseneda ka kasutajanime ning parooli abil.

Enne kalastuskaardi taotluse täitmist tuleb pilet.ee lehele kindlasti sisse logida. Vastasel juhul suunatakse teid pärast taotluse täitmist tagasi sisselogimise lehele ning esitatud taotlus läheb kaotsi.

Taotluse esitamiseks tuleb valida pilet.ee kodulehel vasakust menüüst "Kalastuskaart", =>"Maakond"või "Püügipiirkond" => "Püügivõimalus". Kui taotlus täidetud, suunduge maksma. Tasuda saab nii internetipanga vahendusel kui ka MasterCardi või Visa krediitkaardiga.

Enne maksmist teavitatakse taotlejat kalastuskaardi andmisest või andmisest keeldumise kohta. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Internetis saab luba taotleda vaid sellele isikule, kelle nime alt lehele siseneti. Maksta kalastuskaardi eest saab ka teise isiku pangakonto kaudu (sel juhul tuleb netipanka sisse logida teise isiku ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil).

Internetist ostes aktiveeritakse luba kohe pärast tasu maksmist.

Probleemide korral helista numbril 611 8000 või saada kiri: info@pilet.ee   

3. Loa ostmine keskkonnaametist

Keskkonnaametist saab järgmiseks aastaks kehtestatud püügivõimalusi taotlema hakata detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Kuna lubade arv ei ole piiratud, on mõistlik kalastuskaart osta vahetult enne püügile minekut.

Kalastuskaardi saamiseks tuleb keskkonnaametile esitada vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab kontorist või alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Taotlus kalastuskaardi saamiseks.doc Kalastuskaardi taotluse vorm PDF

Keskkonnaametist taotlemisel võib tasu kalastuskaardi eest ära maksta ka enne taotluse esitamist.

Saaja
Rahandusministeerium
Kontod

Swedbank - EE932200221023778606

SEB - EE891010220034796011

Viitenumber 2200030360
Selgitus
Tasu kalastuskaardi eest ning isiku nimi, kelle eest tasu makstakse.

Kui taotlus esitatakse keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma. 

Taotluse võib saata ka posti või e-posti teel. E-posti teel esitataval taotlusel peab olema nõuetele vastav digitaalallkiri.

E-posti teel tuleb taotlus saata aadressil info@keskkonnaamet.ee ja posti teel aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Posti või e-posti teel esitatud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg keskkonnaameti dokumendiregistris. Kirja saatmise kuupäeva ja/või kellaaega arvesse ei võeta. Kohapeal esitatud taotlusele lisab kalastuskaardi andja ajatempli (taotluse vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja sekundi täpsusega).  

Kalastuskaardi taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras.

Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse § 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Kalastuskaardi eest tuleb maksta 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist kalastuskaardi andmise kohta. Taotlejale saadetakse ka vastavasisuline teavitus posti või e-posti teel. Tasu tähtajaks maksmata jätmisel muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks.

Luba aktiveeritakse pärast tasu laekumist 1-2 tööpäeva jooksul.

4. Loa ostmine postkontorist

Lõhepüügipiirkonna kalastuskaarti saab osta ka mitmetest Eesti Posti postkontoritest. Lube müüvate postkontorite nimekirja leiad siit

Ühe kalastuskaardi väljastamise teenustasu on 1,20 €.


Kalastuskaardi kehtivus

Sõltuvalt kalastuskaardi soetamise viisist on selle kehtivuse algus ja lõpp erinev.

  • Mobiilimaksega hakkab kalastuskaart kehtima 1 tund pärast makse sooritamist ning kehtib sellest kellaajast alates 24 h (1 päev) või 72 h (3 päeva).
  • 1 või 3-päevase kalastuskaardi ostmisel keskkonnaametist või www.pilet.ee kodulehelt hakkab luba kehtima valitud kuupäeval kell 00:00:00 ja lõppeb lõpukuupäeval kell 24:00:00. 

Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Kalastuskaarti ei saa muuta ega kehtetuks tunnistada.

Kalastuskaardi puhul on püügiõigust tõendavaks dokumendiks isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne).    

Oma nimele väljastatud harrastuspüügilube (kalastuskaart, püügiõigus) saab vaadata kodulehel www.pilet.ee (valida ülevalt menüüribalt "Minu andmed/Piletid").    

Lõhe- ja meriforelli püügil tuleb esitada püügiaruanne iga kalastuskaardi kohta viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

Aruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse taotlejale uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Loe lisa siit: Püügiandmete esitamine.


© Kalastusinfo.ee