Harrastuspüügi andmete esitamise

vobla.jpg

Püügiandmed tuleb esitada ainult kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta. Andmeid on võimalik esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal. Kui olete internetis andmed esitanud, siis eraldi paberkandjal seda enam tegema ei pea. 

UUS! Kui tegemist on kuni üks kuu kehtiva kalastuskaardiga, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu. Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse viie päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.

 1. Esitamine kodulehel www.pilet.ee

Interneti teel on lihtsaim viis püügiaruande esitamiseks www.pilet.ee kodulehel.

Andmete esitamiseks tuleb esmalt sisse logida. Lisaks ID-kaardile on võimalik seda teha pangalingi ja mobiil-ID kaudu. Peale esmakordset logimist on soovitav endale luua kasutajakonto, mis võimaldab edaspidi siseneda ka kasutajanime ja parooliga.

Kui kalastuskaart on aruande esitamise ajal kehtiv, tuleb andmete esitamiseks vasakpoolses menüüs valida Minu piletid ning sealt Kehtivad piletid.

Kui kalastuskaardi kehtivus on lõppenud, tuleb andmete esitamiseks vasakpoolses menüüs valida Minu piletid ning sealt Ostude ajalugu

kalastuskaardi_aruanne.jpg

Kui aruanne on esitamata, klõpsake "Märkused" lahtris olevale teisele lingile. Seejärel avanaeb Kalanduse harrastuspüügi infosüsteemi aruandevorm.

Aruanne_1.jpg

Peale aruandevormi täitmist vajutage nupule Salvesta, misjärel ilmub aruandevormi alla märkus EELSISESTATUD koos kellaaja ja kuupäevaga. Sellega on aruanne esitatud.

Aruanne_2.jpg

Aruanne kinnitatakse automaatselt 1 ööpäeva jooksul. Selle aja jooksul saab ka aruannet muuta.

 2. Esitamine ID-kaardi abil või e-posti teel

NB! Kontrollige, kas ID-kaart on lugejas ja kaardilugeja ühendatud arvutiga. Kui kõik toimib, saate püügiandmed esitada Kalanduse Infosüsteemis.

Kui aruande esitamine kalanduse infosüsteemis ei õnnestu, siis kontrollige sertifikaatide ja tarkvara kehtivust. Vajadusel uuendage seda ja proovige uuesti. Kui vajad ID-kaardi seadistamisel abi, helista lühinumbril 1777 või saada kiri aadressil abi@id.ee

E-posti teel esitades peab aruande vorm olema kinnitatud „Digitaalallkirja seadusega” sätestatud nõuetele vastava digitaalallkirjaga. Vormi allalaadimiseks vt järgmist punkti.

Aruanne tuleb saata aadressil info@keskkonnaamet.ee

 3. Esitamine keskkonnaametis kohapeal ja posti teel

Püügiaruande võib esitada keskkonnaametis kohapeal või saata tähtkirjana posti teel ühel järgmistest aadressidest:

püük siseveekogudest: Aleksandri 14, 51004 Tartu;  
püük merest: Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla. 

Iga kalastuskaardi kohta tuleb esitada eraldi aruandeleht. Kontrollige kindlasti, et lehele oleks kirjutatud õige kalastuskaardi number. Vale numbri korral ei ole võimalik tuvastada, millise kalastuskaardi kohta andmed esitati ning andmed võivad seetõttu jääda esitamata.

Püügiandmete esitamise vorm PDF   Püügiandmete esitamise vorm excel.jpg

Aruande esitamise staatuse kohta saab infot ka Keskkonnaameti maakondlikest esindustest.


Teadmiseks püügiandmete esitajale

  • Saak märgitakse aruandess kilogrammides;
  • Kuni kuuajalise kehtivusega kalastuskaardi aruanne tuleb esitada 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu;
  • Pikema kui kuuajalise kehtivusega kalastuskaardi aruanne tuleb esitada igakuiselt püügikuule järgneva kuu 5 kuupäevaks;
  • Iga väljastatud kalastuskaardi kohta tuleb esitada ÜKS aruanne;
  • Püügiandmed esitatakse kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele püügikoguseks NULL;
  • Merel märgitakse lahtrisse "püügikoht" Läänemere püügiruutude kaardil näidatud suur püügiruut, kus püügiruudu number, 28-1, tähistab Liivi lahte; 28-2, tähistab Läänemere avaosa ja Saaremaa läänerannikut; 29, tähistab Hiiumaa rannikuala ja Väinamerd; 32, tähistab Soome lahte;
  • Teistel veekogudel märgitakse lahtrisse "Püügikoht" veekogu nimi; 
  • Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse püügiandmed esitamata jätnud taotlejale uue kalastuskaardi andmisest senikaua kui andmed on esitatud.
  • Püügiaruande esitamise järel kustutatakse võlgnevuse märge registrist 5 päeva jooksul. Sel ajal uut kalastuskaarti taotleda ei saa.

Vaata lisaks:

© Kalastusinfo.ee