Kalastuskaardi ostmine

endla.jpg

2019. aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt algab 3. detsembril kell 9.00. 

Kalastuskaarti on vaja, kui:

*müüdavatele kalastuskaartide hulgale on seatud piirarv

Piirarvuga kalastuskaartidele kehtestatud limidist müüakse 2019. aastal 94% internetis pilet.ee lehel, ülejäänud 6% keskkonnaametis kohapeal. Vaata limiite ja nende jaotust siit: Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2019. aastal

Kalastuskaart on kõigile tasuline ning selle ostmiseks on järgmised võimalused:

  1. veebilehel www.pilet.ee
  2. mobiiliga
  3. postkontoris
  4. keskkonnaametis

 1. Ostmine veebilehel www.pilet.ee 

Osta saab nii piirarvuga kui ka piirarvuta kalastuskaarte. 

Taotlemisel on vaja end autentida ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Pärast seda saab luua endale kasutajakonto ning edaspidi siseneda kasutajanime ning parooli abil. Loa eest tuleb tasuda kohe pärast taotlemist internetipangas või krediitkaardiga.

Enne taotluse esitamist tuleb end lehel pilet.ee kindlasti sisse logida. Ilma seda tegemata ei saa taotlust esitada ega loa eest maksta.

Kalastuskaardi soetamiseks tuleb valida pilet.ee kodulehel vasakust menüüst "Kalastuskaart", siis "Maakond" või "Püügipiirkond" ning seejärel "Püügivõimalus". Täitke taotlus ning suunduge maksma.

Internetis saab luba taotleda vaid sellele isikule, kelle nime alt lehele siseneti. Maksta kalastuskaardi eest saab ka teise isiku pangakonto kaudu (sel juhul tuleb netipanka sisse logida teise isiku ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil).  

Pärast taotluse täitmist teavitatakse taotlejat kohe kalastuskaardi andmisest või andmisest keeldumise kohta. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse § 27 lõigetes 1, 2 ja 3 loetletud juhtudel. 

Luba aktiveeritakse kohe pärast tasu maksmist. Probleemide korral helista numbril 611 8000 või saada kiri: info@pilet.ee 

[Tagasi]  

 2. Ostmine mobiiliga

Mobiiliga saab osta vaid piirarvuta kalastuskaarte. 

Mobiilimakse töötab Telia, Elisa või Tele2 võrgus (ka nende operaatorite kõnekaartidega). 

NB! Alates 1. jaanuarist 2014 peab mobiilimakse jaoks olema aktiveeritud kasutajakonto kodulehel pilet.ee. Luba saab osta vaid sellelt telefoninumbrilt, mis on registreeritud kasutajakontol.

Loa ostmiseks mobiiliga on vajalik ID-kaart (loa ostmisel tuleb sisestada ID-kaardi 4 viimast numbrit). Mobiilimaksel tuleb sisestada telefoni vastav numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata sõnumina!).

Mobiilimaksega tasumisel tekib püügiõigus üks tund pärast kalastuskaardi andmise kohta lühisõnumiga kinnituse saamist. Tasumist ja kalastuskaardi andmist kinnitav lühisõnum saadetakse samale telefoninumbrile, millelt tehti mobiilimakse.

Mobiilimakse puhul lisandub püügiõiguse tasule teavitussõnumi tasu 0,32 € 1 päeva ja 0,51 € teiste perioodide eest.

Vaata mobiilimakse kohta siit  

[Tagasi]

 3. Ostmine postkontorist

Postkontorist saab osta vaid piirarvuta kalastuskaarte.

Lube müüvate postkontorite nimekirja leiad siit 

Ühe kalastuskaardi väljastamise teenustasu on 1,20 €. 

[Tagasi]   

 4. Ostmine keskkonnaametist

Osta saab nii piirarvuga kui ka piirarvuta kalastuskaarte.

Kalastuskaardi saamiseks tuleb keskkonnaametile esitada vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab kontorist või alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Taotlus kalastuskaardi saamiseks.doc Kalastuskaardi taotluse vorm PDF

Kui taotlus esitatakse keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma. 

Taotluse võib saata ka posti või e-posti teel. E-posti teel esitataval taotlusel peab olema nõuetele vastav digitaalallkiri.

E-posti teel tuleb taotlus saata aadressil info@keskkonnaamet.ee ja posti teel aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.  

Posti või e-posti teel esitatud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg keskkonnaameti dokumendiregistris. Kirja saatmise kuupäeva ja/või kellaaega arvesse ei võeta. Kohapeal esitatud taotlusele lisab kalastuskaardi andja ajatempli (taotluse vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja sekundi täpsusega).  

Kalastuskaardi taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras.

Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse Kalapüügiseaduse § 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Kalastuskaardi eest tuleb maksta 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist kalastuskaardi andmise kohta. Taotlejale saadetakse ka vastavasisuline teavitus posti või e-posti teel. Tasu tähtajaks maksmata jätmisel muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks.

Luba aktiveeritakse pärast tasu laekumist 1-2 tööpäeva jooksul.

[Tagasi]

Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Kalastuskaardi puhul on püügiõigust tõendavaks dokumendiks isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne).

Oma nimele väljastatud lube (kalastuskaart, püügiõigus) saab vaadata kodulehel www.pilet.ee (valida ülevalt menüüribalt "Minu andmed/Piletid").

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:

  1. kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu (andmed esitatakse vaid üks kord);
  2. kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu, esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks maikuu aruanne 5. juuniks).

Aruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse taotlejale uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Püügiaruande esitamise järel kustutatakse võlgnevuse märge registrist 5 päeva jooksul. Sel ajal uut kalastuskaarti taotleda ei saa. Loe lisa siit: Püügiandmete esitamine.

Kalastuskaardi omaniku haigestumise korral võib püügivahendi veekogust eemaldada ka loa omaniku poolt volitatud isik. Kirjalikus volikirjas peab olema märgitud volitaja ja volitatava ees- ja perekonnanimi, isikukood, posti- ja e-posti aadress, telefoninumber, kalapüügivahendi märgistus, asukoht, püügilt eemaldamise kuupäev ning volitaja allkiri.

Volituse alusel püügivahendi eemaldamisest teavitatakse üks tund enne veekogule minekut keskkonnainspektsiooni valvetelefoni lühinumbril 1313. Lisaks volikirjas olevatele andmetele tuleb teatada ka lähtekoht, kust suundutakse veekogule.


Loe lisaks:


© Kalastusinfo.ee