Harrastuskalastajate nõukoda

Harrastuskalapuugi_noukoda.jpg

2009. aastal võeti vastu harrastuskalastuse arengukava aastateks 2010-2013 (perspektiiviga kuni 2018), mis annab suuna kõigile harrastuskalastuse valdkonnas tegutsevatele institutsioonidele. Seatud eesmärkidest võime lugeda, et lisaks mitmetele tegevustele soovitakse arendada ühistegevust, suurendada kalastajate kaasamist otsustusprotsessidesse ning et senisest enam toimuks üksikkalastajate koondumine huvigruppidesse – kõike seda, millega tegutsevad organisatsioonid igapäevaselt kokku puutuvad. Kuidas aga protsess laiemalt käivitub, sõltub kindlasti praeguste organisatsioonide eeskujust. Samuti ka sellest, kuivõrd nende tegevust ühiskonnas vajatakse ja väärtustatakse.

5. novembril 2010.a. toimus esimene seminar kalastusklubidele, kus koos riigi- ja teadusasutuste esindajatega arutleti harrastuskalastuse olukorra üle ning otsiti võimalusi koostööks valdkonna arendamisel. Kokkusaamine toimus Valgamaal Greete motellis. Sellest võttis osa 25 isikut, kellest 14 oli organisatsiooni mandaat, esindades kokku 276 klubiliiget ja ca 35000 internetifoorumi kasutajat. Seminari esimeses pooles kuulati ettekandeid ning päeva teises pooles toimus aruteluring, kus vaadati üle valdkonna murekohad ning püüti leida neile lahendusi.

5.11.2010 Grete Motellis toimund seminari protokoll ja ettekanded

25.02.2011 Endla külastuskeskuses toimunud koosoleku materjalid

13.04.2012 Järvamaal Kallisaba puhkekeskuses toimunud koosoleku materjalid

10.08.2012 Türil toimunud koosoleku protokoll

Materjalid on pdf formaadis PDF. Nende avamiseks on arvutis vajalik Adobe Acrobat Reader. Programmi tasuta alla laadimine siit.

© Kalastusinfo.ee