Harrastuskalastuse arengukava 

kavadi.jpg

Harrastuskalapüügi arengukava aastateks 2010-2013

Keskkonnaministeerium 2009

Ühiskonna areng ja kasvanud võimalused rääkida kaasa ning mõjutada harrastuskalanduses toimuvat tingib vajaduse ühiselt teadvustada ja planeerida harrastuskalapüügi sektori arengu prioriteedid ning püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatud tegevused, mistõttu keskkonnaministeerium on algatanud harrastuskalastuse arengukava koostamise aastateks 2009 – 2013.  Arengukava koostamisse kaasatakse võimalikult palju harrastuskalastajaid esindavaid klubisid ja organisatsioone. Kava koostamisel osalevad ka Riikliku Looduskaitsekeskuse, maakondade keskkonnateenistuste, keskkonnainspektsiooni, kalavarusid uurivate teadusasutuste ja põllumajandusministeeriumi esindajad. Arengukava peaks valmima 2009. aasta alguseks.

Laiema avalikkuse teavitamiseks ja kaasamiseks on käesolevalt veebilehelt leida arengukava koostamisega seotud materjale (uuringud, protokollid jne).

Küsimuste ja ettepanekute korral tuleks pöörduda kalavarude osakonna poole: Herki.Tuus@envir.ee telefon 626 0713

Harrastuskalastuse arengukava I ümarlaud 16.05.2008

Harrastuskalastuse arengukava II ümarlaud 17.06.2008

Harrastuskalastuse arengukava III ümarlaud 18.09.2008

Harrastuskalastuse arengukava IV ümarlaud 6.05.2009

Uuring: Harrastuskalapüük – kümned tuhanded inimesed ning sajad miljonid kroonid

Artikkel: Harrastuskalastajate organiseeritusest

Veel kalandust puudutavaid arengukavasid:

Riiklikku kaitset vajavate ja ohustatud kalaliikide kaitse ja kalavarude taastootmine (2002–2010)
Koostaja: Eesti Põllumajandusülikool, 2002. Toimetanud Tiit Paaver

Peipsi kalanduse arengukava 2005-2009
Koostaja: Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, 2004.

Vooremaa jarvede kalanduse tegevuskava aastateks 2006-2010
Koostaja: Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, 2006.

Suur Emajõe kalanduse arendamise tegevuskava 2007-2013
Koostaja: Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, 2008.

Failid on pdf formaadis PDF. Nende avamiseks on arvutis vajalik Adobe Acrobat Reader. Programmi tasuta alla laadimine siit.