Harrastuskalapüügi taristu kaardistamine

taristu.jpg

Aastatel 2010-2011 viidi 6 Eesti maakonnas (Harju-, Jõgeva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal) läbi harrastuskalapüügi infrastruktuuri kaardistamine. Kokku viidi kaardistamine läbi 100 järvel. Projekti elluviimise vajadus tulenes harrastskalapüügi arengukava ühest alameesmärgist, milles planeeriti kaardistada infrastruktuuri hetkeseisu, selgitada välja vajadused ning anda soovitused taristu arendamiseks.

Projekti rahastati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 2010. aasta kalandusalaste arendusprojektide alamprogrammist. Taotleja ja projekti elluviija on MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi. Projekti vastutav täitja oli klubi juhatuse liige Lea Saar.

Fotodel olevate failinimede (järvenimede) nägemiseks tuleb peale pdf faili avamist teha sellel parem hiireklõps ning valida Show Navigation Pane Buttons. Seejärel ilmub vasakule menüüriba, kust tuleb valida teine ikoon (Bookmarks). Adobe Readeri saad alla laadida siit.

Projekti elluviijad on tänulikud igasuguse tagasiside eest (ettepanekud, täiendused, kriitika jne) aadressil lekk@kalastusinfo.ee või tel 5218589.