Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi kodulehe www.kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Veebilehe www.kalastusinfo.ee leheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi. Juhul, kui kasutamistingimused ei ole Teie jaoks sobivad, palume Teil lahkuda meie veebilehelt.

Kõik aadressil www.kalastusinfo.ee olevad materjalid (artiklid, juhised, fotod, foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) on Autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad MTÜ-le Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi (edaspidi LEKK). Nimetatud veebilehe kasutajad kohustuvad juhinduma järgnevatest reeglitest:

Materjalide kopeerimine ja levitamine

Aadressil www.kalastusinfo.ee avaldatud materjalide (artiklid, juhised, fotod, foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) kopeerimine ja levitamine ilma LEKK-i kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: lekk@kalastusinfo.ee

Kodulehel olevaid materjale täiendatakse pidevalt õigusaktide muutumisel ning materjalide ühekordsel kopeerimisel vananevad need moraalselt üsna kiiresti. Seepärast soovitame www.kalastusinfo.ee kodulehel olevale originaalmaterjalile viitamist, mitte neid kopeerida. 

Materjali refereerimine

Artiklite ja juhiste refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada enne artikli algust link refereeritavale materjalile.

Artiklit ja juhist on lubatud tasuta ja ilma LEKK-i nõusolekuta refereerida pealkirja ja kahe lause ulatuses (pikkus maksimaalselt kuni 300 tähemärki koos tühikutega). Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.

Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma LEKK-i kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on LEKK-il õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel: Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine - 100 € (1564.66 eesti krooni). Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine - 250 € (3911.65 eesti krooni) iga korra eest.

Refereeritud materjali järgi lisada internetis täpne viide www.kalastusinfo.ee kodulehel olevale originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst www.kalastusinfo.ee veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse www.kalastusinfo.ee materjalile, mida kasutati.

© Kalastusinfo.ee