Liikmeks astumise tingimused ja taotluse vorm

Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi liikmeks võib põhikirja p.4. järgi astuda:

1. iga Eesti Vabariigis alaliselt elav füüsiline isik
2. iga Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärgid vastavad ühingu eesmärkidele.

Klubi liikmeks astuda soovija peab nõustuma klubi põhikirjaga ning vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse ja kahe klubi liikme soovituse alusel.

Juhul kui liikmeks astuda soovijal ei ole ühtegi soovitajat, pakume talle võimalust osaleda meie üritustel, tutvuda klubi liikmetega ning seeläbi leida endale soovitajad.

Liikmeks astumise avaldus (PDF formaadis)

lekk_1.jpg

    Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi traditsiooniline üritus Keeri Karikas (2005.a.)