Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Esmaspäevast saab taotleda vähipüügiluba

28.06.2013

Toimetas: Kalastusinfo.ee

Esmaspäeval, 1. juulil kell 9.00 algab vähipüügitaotluste vastuvõtt. Sarnaselt eelmistele aastatele on püük ise lubatud vaid augustis.

Vähipüügiks on vajalik osta kalastuskaart. Internetikasutajatel on lihtsaim viis osta see pilet.ee kodulehelt. Kes aga masinaid ei usalda saab taotluse tuua või saata postiga püügikoha asukohajärgse Keskkonnaameti kontorisse. Paberkandjal taotlusel tuleb kinldasti märkida püügikuupäeva juurde ka püügi alguse kellaaeg. Luba kehtib sellest arvates 24 tundi. Näiteks kui soovite püüda 10. augustil alates kella 20:00-st, siis kehtib luba 11.augusti 20:00-ni.

Püügikoha valib taotleja ise. Arvestada tuleb vaid mõningate eranditega, kuhu 2013. aastaks lube ei väljastata. Need on:

 • Saare maakonnas Põduste jõgi, Laugi peakraav ja Riksu oja ja Riksu laht;
 • Harju maakonnas Jägala ja selle lisajõed ning Vääna jõgi;

Ühe püügivahendi hind üheks ööpäevaks on 3 eurot. Ühele isikule antakse ühe maakonna piires kalastuskaart kokku kuni viie vähipüügivahendiga püügiks kuni kolmeks ööpäevaks. Samas võib ühele isikule anda kalastuskaardi kokku kuni viie vähipüügivahendiga püügiks kuni kolmeks ööpäevaks korraga mitmesse maakonda.

2012. aastal väljastati Eestis vähipüügiks kokku 891 kalastuskaarti, millest 524 taotleti www.pilet.ee vahendusel,  ülejäänud Keskkonnaametist. Erinevatelt veekogudelt püüti kokku enam kui 15 000 mõõdulist vähki. Populaarsemad püügikohad maakonniti olid 2012. aastal järgmised:

 • Harjumaa - Lõuna karjäär, Männiku järv, Tänavjärv;
 • Hiiumaa - Luguse jõgi; 
 • Ida-Virumaa – Pühajõgi, Uljaste järv; 
 • Jõgevamaa - Amme jõgi, Kõpu veehoidla; 
 • Järvamaa – Väinjärv, Pärnu jõgi; Reopalu jõgi; 
 • Läänemaa - Nõva jõgi, Tuudi jõgi, Veskijõgi, Liivi jõgi; 
 • L-Virumaa - Mustoja, Selja järv, Kamariku karjäär; 
 • Põlvamaa - Lutsu jõgi, Värska laht, Õrsava järv, Värska laht;
 • Pärnumaa - Paadremaa jõgi, Sauga jõgi, Kolga jõgi; 
 • Raplamaa - Käru jõgi, Velise jõgi, Käru jõgi; 
 • Saaremaa - Vesiku oja, Karujärv, Kuke ja Oju peakraav, Kärla, Leisi, Lõve ja Võlupe jõgi; 
 • Tartumaa - Elva jõgi, Pangodi järv, Amme jõgi, Vedu paisjärv, Saadjärv; 
 • Valgamaa - Aheru järv, Tündre järv, Ähijärv, Väike-Emajõgi, Udsu järv, Laatre jõgi;
 • Viljandimaa - Ärma jõgi, Ruhijärv, Tänassilma jõgi; 
 • Võrumaa – Hino järv, Uiakatsi järv, Kavadi järv, Obinitsa paisjärv, Väike-Palkna järv;

Vähipüüdja meelespea

Püüda lubatud vähi alammõõt on võrreldes varasemaga jäänud samaks, see on 11 cm. Pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).

Püük ilma püügivahendeid kasutamata (näiteks käega) on keelatud! Selle vastu eksinuid võib oodata rahatrahv kuni 300 trahviühikut ehk 1150 eurot. Lisaks tuleb hüvitada veel loodusele tekitatud kahju ning iga püütud vähi eest maksta täiendavalt 3,2 eurot.

Haiguste leviku vältimiseks, ei tohi püütud vähke mitte mingil juhul ümber asustada teise veekogusse. Samuti tuleks püügivahendid pärast püüki desinfitseerida. Sobivaim viis selleks on mõneks tunniks päikese kätte jätmine, mis peaks kõik haigustekitajad hävitama.

Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed esitatakse 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu

Kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

Kivi kotti!

Vaata ka:


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.