Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Euroopa Komisjon tahab Läänemerel angerjapüüki keelata

31.08.2017

Koostanud: Kalastusinfo.ee

Teisipäeval, 29. augustil toimunud istingil tegi Euroopa Komisjon ettepaneku keelata Läänemeres angerja püük nii kutselistele kui harrastuskalastajatele.

Eelkõige soovitab komisjon suurendada Läänemere keskosa räime, kilu ja lõhe püüki ning hoida samal tasemel Läänemere lääneosa tursapüük. Ülejäänud kalavarude puhul soovitab komisjon püüki aga vähendada.

Angerja püüki soovitab komisjon 2018. aastal aga keelata.See on osutunud erandkorras vajalikuks, kuna teaduslikud tõendidb varu seisu kohta on murettekitavad ja angerjavaru on juba pikka aega olnud madalseisus.

Tänu sidusrühmade viimaste aastate jõupingutustele on Läänemere olulised kalavarud juba taastumas. Näiteks suurenes vahemikus 2012-2016 pelaagiliste kalavarude biomass 50%. Siiski tuleb veel pingutada, et jõuda kõikide kalavarude jätkusuutliku majandamiseni.

Euroopa angerja varud on olnud madalaimal tasemel juba 1990. aastate lõpust saati. Täna on see kalaliik loetletud ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) II lisas. 2007. aastal võttis Euroopa Liit meetmeid nende varude taastumise võimaldamiseks. Siiski märgitakse 2017. aasta maikuus avaldatud ICESi nõuandes, et need meetmed ei ole olnud piisavad ja angerjavarud on siiani kriitilises seisus. Sellest tulenevalt teeb komisjon ettepaneku keelata Läänemere ELi vetes 2018. aastal kõigi meres elavate angerjate püük.

Püügikeeld kehtiks nii tööndusliku kui harrastuskalapüügi puhul. See tähendab ka seda, et kõik juhuslikult püütud angerjad tuleb kohe vette tagasi lasta. Lisaks on komisjonil kavas hinnata euroopa angerja varude taastamist käsitlevat määrust.

Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnul on komisjoni ettepanek tasakaalustatud pakett, mis tagab Läänemere kalapüügi jätkusuutlikkuse. Hea uudisena tõi ta välja selle, et räime ja lõhe olulisi püügikvoote saab suurendada. See tähendab ühtlasi ka seda, et liikmesriikide ja kalatööstuse poolt kalavarude majandamiseks võetud meetmed on end ära tasunud. Nüüd peame me nendest edulugudest õppust võtma ja asuma kiiremas korras kaitsma siiani murettekitavas olukorras olevaid kalavarusid nagu näiteks euroopa angerja varud. 


Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

12.09.2017 14:22  kala50
Üks võimalus on ju asustada angerjat ka Koiva (Gauja) jõega ühenduses olevatesse järvedesse (Saru Alaveski järv, Ubajärv, Aheru järv, Ähijärv). Kuna Narva jõgi ei võimalda tagasirännet Sargasso merre siis Koiva (Gauja) peaks selleks täiesti sobiv olema kus pole mitte ühtegi tõket ees ning angerjas jõuab probleemideta Riia lahte. Koostöös Lätiga võiksime ju katsetada seda meetodit et angerjas kudema tagasi jõuaks. Lõuna-Eestist Koiva jõest Riia lahte on linnulennult 150 km ja angerjas jõuab kudepaigale lähemale kiiremini kui mujalt Eestist.
Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.