Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Käivitub Emajõe harrastuskalastuse uuring

03.10.2008

Praegusel hetkel on teada Emajõel kala püüdvate kutseliste kalurite hulk ning ligikaudselt ka nende saagid. Palju aga on harrastuskalastajaid, millised on populaarsemad püügikohad ning kui suure osa kalast nende poolt välja püütakse, selle kohta andmed puuduvad. Kui saagid aitavad paremini varu seisu prognoosida, siis kalastajate täpsemat hulka teades on võimalik paremini infrastruktuuri nagu randumiskohad, paadisillad, telkimis- ja lõkkeplatsid, infotahvlid jms. välja arendada.

Uurimuses on ka kõigil kalastajatel võimalik kaasa lüüa, täiteks selleks spetsiaalselt koostatud püügipäevikuid. Lisaks saakidele märgitakse päevikusse ka näiteks püügivahendid, püügiaja kestvus, püügipiirkond, teiste kalastajate hulk samas piirkonnas jne. Päeviku üks leht tagastatakse, teine jääb koos päevikuga kalamehele. Nii on hea kunagi tulevikus vanu häid saagirikkaid aegu meenutada. Päeviku täitmisest huvitatud vabatahtlikele harrastuskalameestele toimub infopäev 9. oktoobril Tartumaa keskkonnateenistuse saalis aadressil Aleksandri 14 II korrus, algusega 18.00.

Projekti ühe osana viiakse läbi kalastajate loendused Emajõe kogu ulatuses. Ühel päeval sõidetakse Peipsi äärest Praagalt Võrtsjärveni ning järgmisel päeval tagasi. Esimesel loendusel, 12. ja 13. septembril, loendati Emajõe ääres kokku vastavalt 107 ja 197 kalastajat. Arvestades, et loendus toimus liikuvalt väikelaevalt, võis kalastajate tegelik arv nendel
päevadel olla oluliselt suurem.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisainfot vabatahtlike osalemise kohta lekk@kalastusinfo.ee või telefonil 52 18 589.

emajogi.jpg Lekk liige Toni ei jätnud ühtki kalastajat kahe silma vahele.

tartu.jpg Vahepeatus Tartus ressursside täiendamiseks.

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.