Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Kalahuviline küsib: Kas kalastuskaardi ostmisel peab tasuma ka püügiõiguse tasu?

18.08.2013

Koostas: Kalastusinfo.ee 

Kui soovitakse osta endale kalastuskaart, siis kas sellele lisaks peab tasuma ka harrastuspüügiõiguse tasu?

Lühike vastus küsimusele on: ei pea.

Harrastuspüügiõiguse ehk püügiõiguse ja kalastuskaardi puhul on tegemist kahe erineva loaga, millest kumbki annab õiguse püüda erinevate püügivahenditega ja seda mõnikord ka erinevates kohtades.

Püügiõigus (mitteametlik nimetus ka kalastusluba, õngeluba) tuleb soetada siis kui soovitakse püüda õngpüünistega nagu: spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng. Tasuta on see luba ette nähtud alla 16-aastasel õpilasel, pensionäril, õigusvastaselt represseeritud isikul ja puudega isikul.

Kalastuskaart seevastu antakse veekogudele, kus keskkonnaminister oma määrusega on piiranud püüdjate arvu või lubanud kasutada püügivahendeid, mis püügiõiguse puhul pole lubatud. Kalastuskaarti on vaja vaid siis kui soovitakse:

  • püügivahenditena kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda;
  • püüda harpuuniga Saadjärvel ja Kuremaa järvel; 
  • püüda lõhet ja meriforelli Pirita, Jägala, Selja, Narva, Vääna, Purtse ja Valgejõel; 
  • püüda jõeforelli püügil Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires Esna, Onga, Preedi, Oostriku, Navesti ja Vodja jõel, Neeva kanalil, Norra ojal, Palu peakraavil, Prandi jõel lähtest Tori sillani, Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni ja Võllinge ojal;
  • püüda Endla looduskaitsealal (Endla- ja Sinijärv), Silma looduskaitsealal (Sutlepa meri, Saunja laht) ja Matsalu Rahvuspark(rahuvspargi alale jäävad jõed);

Kalastuskaardi saamiseks ei pea olema tasutud tavapärane püügiõiguse (kalastusluba, õngeluba) tasu. Keskkonnaministri poolt on kalastuskaartidele kehtestatud oma hinnakiri, mille järgi toimub ka selle eest tasumine.  


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.