Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Kalapüügi piirangud Matsalu Rahvuspargis

12.04.2019

Kevadine kalapüük kogub hoogu ning paras aeg on siinkohal mõned reeglid üle korrata.  

Matsalu rahvuspargis tohib harrastuspüügiõiguse alusel püüda rahvuspargi territooriumile jäävates ametlikes sadamates ja Penijõe vasakul kaldal rahvuspargi piirist kuni Bogeri auguni.

Muudel juhtudel on vajalik kalastuskaart, mida antakse järgmiselt:

  1. Püük piirkonnas M1, kuhu kuulvad Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevöönd, Kalatee sihtkaitsevöönd ja Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd. Püügilubadele on kehtestatud piirarv.
  2. Püük 01.07-15.11 piirkonnas M2, kuhu kuulub Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd. Püügilubadel ei ole piirarvu.
  3. Püük kaldalt ja paadist 01.01-15.02 piirkonnas J ehk Matsalu rahvuspargi jõgedel. Püügilubadel ei ole piirarvu.
  4. Püük kaldalt ja paadist 16.11-31.12 piirkonnas J ehk Matsalu rahvuspargi jõgedel. Püügilubadel ei ole piirarvu.
  5. Püük 15.03-10.05 piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 (Püügilubadel ei ole piirarvu):
  • kaldalt Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles ja allavoolu.  

     6. Püük 01.07-15.11 (Püügilubadel ei ole piiravu.):  

  • kaldalt ja paadist Penijõel, Suitsu jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Suitsu jõe suudmeni ja Rõude jõel Kasari jõest kuni Rõude sillani.  
  • kaldalt Raana jõel, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni ja Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani, Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani.

M1 piirkonnas on iga perioodi maksumus 5 €, v.a periood 01.11-15.11, mille maksumus on 3€.

Ühe püügiperioodi hind on punktide 2-6 osas on 7 € ja kui soovitakse püügile minna erinevateks perioodideks, siis tuleb soetada luba kõikidele perioodidele eraldi.

Kalastuskaardi soetanud isikud ei pea täiendavalt omama liikumisluba (kui soovitakse liikuda läbi alade, mis ei ole püügiks avatud, siis tuleb liikumisluba hankida ka kalastuskaardi omanikel), kuid kõikidel teistel kaitsealal viibida soovivatel isikutel on liikumisloa omamine kohustuslik. Liikumisloa saamiseks tuleb esitada avaldus Keskkonnaametile.

Kaitsealal on keelatud mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid.  

Püügivahenditena on Matsalu Rahvuspargis harrastuspüüdjatele lubatud lihtkäsiõng, käsiõng, põhjaõng, spinning, lendõng ja sikuti. Muud püügivahendid on keelatud.

Kalastuskaardi piiranguid kaardina näeb siit

Vaata lisaks:


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused    

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.