Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Kalastajad eiravad Pärnus püügipiiranguid

15.03.2019

Keskkonnainspektsioon soovib harrastuskalastajatele meelde tuletada, et Pärnu jõe suudmealal kehtivad mitmeid piiranguid, mida kiputakse eirama nii talvel kui ka suvel. Teravalt on see probleem ülesse kerkinud just sellel talvel, kus kehvade jääolude tõttu Pärnu lahel püüavad kalastajad ära kasutada igat kohta, kus on võimalik kalastada.

"Täna oleme keelualal kalastajate osas piirdunud reeglite selgitamise ja suulise hoiatamisega. Kahjuks ei ole näha olukorra paranemist," selgitas Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Aare Pai.

Et kõigile asi arusaadav oleks, on artiklile lisatud ka vastav joonis.

Parnu_piirangud.jpg 

Joonis 1. Pärnu jõe suudmes kehtivad kalapüügipiirangud (joonis keskkonnaministri määruse nr 65 seletuskirjast).

Alad 1 ja 2 – kalapüügieeskirjaga kehtestatud aastaringsed keelualad.

Rohelisega viirutatud – Pärnu jõe suudmeala keeluala, kus kalapüük on keelatud 1. augustist 30. novembrini.

Ala 6 – Veeteede Ameti käskkirjaga kehtestatud ala, kus ei tohi takistada ja ohustada veesõidukite liiklemist 1. juulist 15. septembrini.


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused    

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.