Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Kalastusklubide II üldkoosoleku kokkuvõte

21.03.2011

25.02. toimus Endla looduskaitsekeskuses Toomal arvult teine kalastusklubide üldkoosolek. Koos olid 18 kalastusorganisatsiooni esindajat, et arutleda klubilise ühistegevuse võimaluste ja vajaduste üle.

Esimene sarnane kokkusaamine toimus mullu novembris Valgamaal, kus läbivaks teemaks oli koostöövõimaluste otsimine nii klubide ja riigiasutuste vahel kui ka klubidel isekeskis. Tol korral leiti, et igasugune koostöö on positiivne ja edasiviiv ning osalejad kinnitasid ka klubide valmisolekut panustada oma energiat ühistegevuse kaudu kogu harrastuskalastuse valdkonna arendamiseks. Lepiti kokku, et klubide kokkusaamised muutuvad regulaarseks ning niisugusele töövormile anti nimeks „kalastusklubide üldkoosolek“.

Endlas jätkati esimesel korral pooleli jäänud arutelusid kalastajate koolitusvõimaluste, kalastuskultuuri ja kalamehe-eetika ning ühisürituste, eelkõige võistluste korraldamise teemal. Leiti, et üksikklubi tasandil on keeruline nende teemade murekohtadele efektiivset lahendust leida ja neid valdkondi arendada ning käidi välja mõte kalastusklubide katusorganisatsiooni loomisest. See mõte kiideti kohalolijate poolt heaks ning võeti vastu tähtis otsus katusorganisatsiooni asutamisprotsessi algatamise kohta.

Teiseks oluliseks edasiminekuks oli klubide esindajate valimine loodavasse harrastsukalapüügi nõukotta. Nõukoja näol on tegemist keskkonnaministrit nõustava organisatsiooniga, kuhu kuuluvad riigiametite, teadlaste ja harrastuskalastajate esindajad ning mille ülesanneteks on valdkonna strateegiliste suundade kujundamine, arengukava täitmise analüüsimine, olulisemate teemade arutamine ning harrastuspüügi populariseerimine ja ühistegevuse arendamine.

Valituks osutusid:

  1. Lea Saar (MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi), asendusliige Janno Simm  (MTÜ Emajõe Nupuklubi).
  2. Vladislav Koržets (MTÜ Koos Kalale), asendusliikmed Uku Tulev (MTÜ Koos Kalale) ja Martin Meier (MTÜ Koos Kalale).
  3. Mati Banhard (MTÜ Eesti Õngitsejate Liit).
  4. Jaanus Luks (MTÜ Kaiu Kalaklubi), asendusliige Uno Jürisson (MTÜ Suure-Jaani Säga).
  5. Tauno Jürgenstein (SA Eesti Forell), asendusliikmed Jarko Jaadla (SA Eesti Forell) ja Tarvo Vilms (SA Eesti Forell).
  6. Dmitri Zabasta (MTÜ Klubi Angler).
  7. Endrik Tõnsberg (Eesti Kalaspordi Liit).

Lepiti kokku, et klubide üldkoosoleku töö keskendub edaspidi mõneks ajaks katusorganisatsiooni loomisele. Peale esimest kokkusaamist loodi omavahelise suhtluse aktiveerimiseks infolist, kuhu kuulub igast klubist üks esindaja ning ka mõningad harrastuskalastuse võtmeisikud riigiametitest. Kuni järgmise kokkusaamiseni toimuvadki suhtlus ning arutelud peamiselt selle listi kaudu.

Hetkel on 22 organisatsiooni olnud huvitatud klubide üldkoosoleku töös osalemisest ning liidetud ka infolisti kasutajaks. Kuid kindlasti on olemas veel neid, kes ei ole ehk kuulnudki sellisest võimalusest. Seepärast teen siinkohal üleskutse kõigile, kes on huvitatud neis protsessides osalemisest, meiega liitumiseks. Organisatsioon peab olema registreeritud, tema põhitegevus peab olema seotud harrastuskalastusega ning organisatsiooni esindajal peab olema esindusõigus. Ühendust võib võtta aadressil lekk@kalastusinfo.ee või telefonil 5218589 , mõlemal juhul on vastajaks Lea Saar Lõuna-Eesti Kalastajate Klubist.

Koosoleku materjalidega on võimalik tutvuda siin: Harrastuskalapüügi nõukoda

Ürituse korraldas Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Ürituse pildid: Kalastusklubide seminar Endlas 25.02.2011

Lea Saar
Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi juhatuse esimees

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.