Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Keskkonnaminister muutis võrgu- ja haugipüügi keeluaegu

31.03.2018

Koostas: Kalastusinfo.ee

Keskkonnaminister muutis oma käskkirjaga siseveekogudes võrgupüügi ja Peipsi järves haugipüügi keeluaega.

Keskkonnaministri käskkirjaga keelatakse siseveekogudes nakkevõrgupüük (välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv, Võrtsjärv ja Narva jõgi Narva veehoidlast ülesvoolu) 15. aprillist 31. maini 2018.

Peipsi järves tuuakse haugipüügi keeluaeg 10 päeva varasemaks ning 2018. aastal on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel keelatud püüda haugi 5. aprillist 5. maini.

"Siseveekogudel, kus toimub kutseline kalapüük, on püük teatud juhtudel kevadperioodil mõeldav mõrdadega, mis võimaldab kala elusalt vette tagasi lasta. Nakkevõrkudega püüki kudeajal aga lubada ei tohiks, sest nakkevõrkudest tagasilastava kala ellujäämus on väga madal," sedastas kalastusinfo.ee-le Indrek Ambos kalavarude osakonnast.

Tuginedes varasemate aastate katsepüükide tulemustele tegid Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse teadlased ettepaneku väikejärvedes ja jõgedes võrgupüük kalapüüki kudealade kaitseks. Teadlaste hinnangul on nendes veekogudes kalade kudeaeg aprillis ja mais ning seepärast tehti ettepanek kehtestada piirang 15. aprillist 31. maini. Püügipiirang on kehtinud ka eelnevatel aastatel kui kehtis vana kalapüügieeskiri.

Haugipüügi piirangu kehtestamise aluseks on haugivarude kesine seis Peipsi järves. Seetõttu on Eesti Mereinstituudi teadlased soovitanud kehtestada haugi keeluaeg 10 päeva varem ehk alates 5. aprillist, kuna haugi kevadine kudeaeg on viimastel aastatel varasem. Varasem keeluaeg võimaldab kuderändel kalal liikuda kudealadele. Püügikeelu kestus jääb samaks, see on 30 päeva.


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused  

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.