Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Küsimus: Kui palju on Eestis järvi?

08.10.2014

Kalahuviline küsib: Kui palju on Eestis järvi, seda koos tehisjärvedega.

Kalastusinfo.ee lühike vastus küsimusele: Keskkonnaregistri andmetel on Eestis 2535 järve, "Eesti järvede nimestiku" (Tallinn, 2006) aga 2804. Kui siia juurde liita ka avalike veekogude nimekirjaga 2012. aastal kinnitatud uued veekogud saab lõppnumbriks 2811.

Viimasest jääajast on möödas pea 10 000 aastat ning intensiivsem järvede kui tüüpiliste seisuveekogude tekkeprotsess ammu peatunud. Sellele vaatamata ei püsi järvede absoluuthulk kaugeltki mitte konstantsena. Järvi tekib juurde, ja mis parata, ka kaob.

Valdava osa uutest järvedes on loonud inimene ise – paisutades vooluveekogusid, luues nii paisjärvi, või  kaevates maasse agaralt mahukaid nõgusid, millest veega täitudes saavad tehisjärved. Järvede kadumise peamisteks põhjusteks on paisjärvede tühjaksvoolamine paisude lagunemise või lammutamise tulemusel, aga ka veetaseme alandamisest ja eutrofeerumisest tingitud kinnikasvamine looduslikel järvedel.

Viimane ametlik number järvede arvu kohta pärineb 2006. aastal välja antud kogumikust „Eesti järvede nimestik“ (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse, toim. Ruta Tamre). Sellesse võrdlemisi detailiderohkesse nimestikku on kantud 2804 järve, mis ühtlasi on ka suurim hulk, mida seni ametlikult välja öeldud. Siiski pole ka see arv ajale pikalt vastu pidanud. 2012. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus uue avalike veekogude nimestiku. Ühes sellega anti nimi ja järvestaatus 7 uuele seisuveekogule, mis teeb sellisel juhul järvede hulgaks 2811.

Tüübilt jagunevad Eesti järved järgmiselt:

Looduslikud järved    1560
Paisjärved        516
Tehisjärved        735
Kokku         2811

Pindala (ha) järgi jagunevad järved:

Alla 1 ha   501
1-9,9        1910
10-29,9    251
30-49,9    57
50-99,9    38
Üle 100    54

Avalikuks kasutamiseks olevaid järvi on Eestis 893, millest omakorda looduslike järvi on 666.

Vaata ka: Avalikult kasutatavad veekogud Eestis 


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.