Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Küsimus: Kuidas eristada nurgu latikast?

12.10.2016

Kalahuviline küsib: Kuidas teha vahet nurul ja latikal?

Sageli on kalastajad kimpus kahe pealtnäha teineteisele üsna sarnase kalaliigi - nuru (Blicca bjoerkna) ja latika (Abramis brama) - eristamisega. Aga miks seda üldse vaja on? Selleks on vähemasti 2 head põhjust.

Esiteks, on latikale Peipsis, Emajões ja Väikeses Emajões kehtestatud alammõõt (l=30 ja L=35), mis tähendab, et väikesed nuru suurusklassi jäävad latikad tuleb vetta tagasi lasta. Teiseks, jäävad nuru kulinaarsed väärtused latika omale ikka tugevasti alla.

Nuru ja latika eristamine käib põhiliselt järgmiste loetletud tunnuste alusel:

  1. Neelhuambad - nurul kahes reas, latikal ühes reas;
  2. Soomuseid küljejoonest seljauimeni - nurul 9-10 rida, latikal 12-14 rida;
  3. Soomused seljauime juures - nurul sama suures kui küljejoone juures, latikal väiksemad kui küljejoone juures;
  4. Silm - nurul silma ja ninamiku vahe väiksem kui silma läbimõõt, latikal suurem kui silma läbimõõt (väga väikestel latikatel ei pruugi see tunnus hästi tuvastatav olla);
  5. Rinna- ja kõhuuimed -  nurul vähemasti kehapoolses osas kollakad või punakad, latikal sinakashallid.

Foto 1. Peipis järvest püütud nurg (Blicca bjoerkna) ehk rõks (üleval) ja latikas (Abramis brama) (all). Nuru rinna- ja kõhuuimed on punakad, latikal sinakashallid. Nuru soomused on seljauime juures sama suured kui küljejoone juures. Foto: A. Rakko.

nurg_ja_latikas_fotol.jpg

Joonis 1. Peipsist püütud nurust ja latikast tehtud autentsed joonised. Autor: Iti Jürjental.

nurg_ja_latikas_joonis.jpg

 
Joonis 2. Soomuseid küljejoonest seljauimeni - nurul 9-10 rida, latikal 12-14 rida. Autor: Iti Jürjental.

nurg_ja_latikas_soomusrida_joonis.jpg

Joonis 3. Nuru ja latika neeluhambad.

Neeluhambad.jpg


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimuse

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.