Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Meres kehtivad mitmed ajutised piirangud koha püügil

17.05.2017

Koostas: Kalastusinfo.ee

Keskkonnaministri määrusega on meres keelatud püüda koha 15. maist kuni 15. juulini. Vastavat sätet kalapüügieeskirjast ei leia.

Lisaks on Pärnu lahes põhja pool Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º17.890'N ja 24º16.718'E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º15.515'N ja 24º29.364'E, vahelist ühendussirget keelatud kasutada õngpüüniseid, välja arvatud lihtkäsiõnge ja käsiõnge, 15. maist 15. juulini.

Suurendatud on ajutiselt ka koha alammõõtu. Meres ja sinna suubuvates jõgedes on keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 40 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 46 cm, välja arvatud jääalusel püügil nakkevõrkudega.

Koha kaitseks meres viimase kümne aasta jooksul kudeaegseid püügipiiranguid seatud ei ole, välja arvatud 2016. aastal, mil esmakordselt kehtestati kohale püügikeelu aeg ja piirangud õngpüünistega püügil. Täiendavad keelud on mõeldud peamiselt Pärnu lahes, aga ka mujal kudeva koha kaitseks. Kehtestatud püügipiirang võimaldab kohavarul paremini taastuda ning see samm peaks tagama arvestatava kohasaagi ka aastate pärast.   

Koha püügikeelu ajad teistes veekogudes:

  • Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves on koha püük keelatud 5. maist 10. juunini.
  • Siseveekogudes on koha püük keelatud 15. aprillist 15. juunini.
  • Võrtsjärves on koha püük keelatud 15. maist 15. juunini.


Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.