Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Küsimus: Millistel Põlvamaa järvedel võib sõita mootoriga varustatud ujuvvahendiga

13.10.2014

Kalahuviline küsib: Millistel Põlvamaa järvedel võib sõita mootoriga (nii sisepõlemis- kui elektrimootoriga) varustatud ujuvvahendiga?

Kalastusinfo.ee lühike vastus küsimusele: sisepõlemismootoriga varustatud ujuvvahendiga on lubatud sõita Pihkva ja Lämmijärvel, selahulgas Värska lahel. Elektrimootorit võib kasutada kõigil avalikult kasutatavatel veekogudel. Erandiks on veekogud, mis paiknevad kaitsealal ning kaitse-eeskirjast tulenevalt pole mootori kasutamine seal lubatud või lubatakse seda Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul. Mitteavalikel veekogudel annab loa mootori kasutamiseks veekogu omanik.

Nimekiri Põlvamaa avalikult kasutatavatest veekogudest ja elektrimootori kasutamine nendel.

Veekogu Elektrimootori kasutamine
Kiidjärve veskijärv ei ole lubatud
Kuulma järv ei ole lubatud
Meelva järv ei ole lubatud
Möksi veskijärv ei ole lubatud
Poogandi järv ei ole lubatud
Saarjärv ei ole lubatud
Asu järv lubatud
Aalupi järv lubatud
Akste järv lubatud
Arojärv lubatud
Beresje Umbjärv lubatud
Edejärv (Hatiku Edejärv) lubatud
Hatsikõ järv lubatud
Hurmi järv lubatud
Hüüdre järv lubatud
Janokjärv lubatud
Jõksi järv lubatud
Järvepää järv lubatud
Kalajärv lubatud
Kalmatjärv lubatud
Kangrujärv (Krüüdneri Kangrujärv) lubatud
Karu järv lubatud
Kastjärv lubatud
Kauksi järv / Vanaküla järv lubatud
Kiviküla paisjärv lubatud
Kivijärv (Holvandi Kivijärv) lubatud
Kogrejärv (Krüüdneri Kogrejärv) lubatud
Konsa järv lubatud
Korgõsaarõ järv lubatud
Krüüdneri järv lubatud
Kuksina järv lubatud
Kõrbjärv (Tilsi Kõrbjärv) lubatud
Kõvera järv lubatud
Kõvvõrjärv (Kooraste Kõvvõrjärv) lubatud
Külajärv (Leevijõe Külajärv) lubatud
Leevaku veskijärv lubatud
Leevi veskijärv lubatud
Leeväti järv lubatud
Liinu järv lubatud
Lüübnitsa Umbjärv lubatud
Mudsina järv lubatud
Mustjärv (Orava Mustjärv) lubatud
Mustjärv (Piigandi Mustjärv) lubatud
Mõisajärv (Partsi Mõisajärv) lubatud
Oleski lump lubatud
Orava järv lubatud
Palojärv (Ihamaru Palojärv) lubatud
Palojärv (Kanepi Palojärv) lubatud
Peipsi-, Pihkva ja Lämmijärv lubatud
Perätsjärv lubatud
Piigandi järv lubatud
Pikajärv lubatud
Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv) lubatud
Pikkjärv (Lootvina Pikkjärv) lubatud
Pikämäe järv lubatud
Põlva järv lubatud
Ristikerkujärv lubatud
Saareküla järv lubatud
Sahkri järv lubatud
Saesaare paisjärv lubatud
Savijärv (Joosu Savijärv) lubatud
Solda järv lubatud
Suujärv (Vana-Koiola Suujärv) lubatud
Suurjärv (Kooraste Suurjärv) lubatud
Tegova järv lubatud
Tsõõrikjärv (Lootvina Tsõõrikjärv) lubatud
Tsähkna veskijärv lubatud
Uiakatsi järv lubatud
Uibujärv lubatud
Unsajärv lubatud
Vaaba järv lubatud
Vana-Koiola järv lubatud
Veriora järv lubatud
Veskimõisa järv lubatud
Viinakuajärv (Leevi Viinakuajärv) lubatud
Viira järv lubatud
Vähkjärv (Piigandi Vähkjärv) lubatud
Värska laht lubatud
Õrsava järv lubatud
Erastvere järv lubatud Keskkonnaameti loal
Kiidjärv lubatud Keskkonnaameti loal
Mooste järv lubatud Keskkonnaameti loal
Nohipalo Mustjärv lubatud Keskkonnaameti loal
Pikkjärv Tilsi Pikkjärv lubatud Keskkonnaameti loal
Räpina järv lubatud
Otepää Valgjärv lubatud Keskkonnaameti loal
Nohipalo Valgõjärv lubatud Keskkonnaameti loal

Vaata ka: Avalikult kasutatavad veekogud Eestis 


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimuse

Tagasi

14.10.2014 08:23  Snoopy
Suured suured tänud vastuse eest :)
Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.