Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Olulised muudatused harrastuskalapüügil 2017. aastal

27.11.2016

Koostas: Kalastusinfo.ee

Milliste muudatustega tuleks arvestada harrastuslikul kalapüügil järgmisel, 2017. aastal.

Nädalased kalastuskaardid Läänemerel. Nõudluse rahuldamiseks on kuuajalistest võrgulubadest 25% jaotatud nädalasteks. Nädalased load kehtivad kalendrinädalatel esmaspäevast pühapäevani. Kuuajalise nakkevõrgu kalastuskaardi hind on 13 ja 7-päevase hind 7 eurot.

Võrgupüük Peipsil. Harrastusliku võrgupüügi limiit Peipsil jagatakse nagu ka eelmisel aastal kaheks. Peipsi järvele jääb 61% ehk 471 kalastuskaarti ning Lämmi- ja Pihkva järvele 39% ehk 301 kaarti.

Võrgupüük juunis keelatud. Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga ja Võru maakonna siseveekogudel on 2017. aastal juunis võrgupüük keelatud ja selleks perioodiks lube ei anta. Keelu kehtetsamine tulenes vajadusest kaitsta paremini siseveekogudes koha ja linaskit. Mõlema liigi kudeajal nakkevõrguga püügi lubamine võib põhjustada nimetatud kalaliikide suuremat suremust.

Keelatud on püük võrgu ja õgejadaga Emajõe vanajõgedes. Emajõel ei tohi asetada nakkevõrku või õngejada peajõe kõrval olevatesse vanajõgedesse või sulgeda nakkevõrgu või õngejadaga vanajõgede sisse- ja väljavoolukohti peajõe suhtes. Muudatuse eesmärk on kaitsta vanajõgedes kudemas käivaid ning talvituma suunduvaid kalu.

Piirangud landipüügil Emajões ja Pärnu jões. Haugipüügi keeluajal ja ühtlasi ka kuderändel oleva latika kaitse eesmärgil on ajavahemikul 15. märtsist kuni 10. maini Emajões keelatud kasutada konksu, millel on rohkem kui üks haru. Nii väheneb võimalus tahtmatult kasutada õngpüüniseid tragimiseks. Analoogselt Emajõele on tahtmatu või ka tahtliku tragimise võimaluse vähendamiseks ning kalade vigastamise vältimiseks keelatud põiklandi kasutamine Pärnu jõel Sindi paisust suudmeni ajavahemikul 15. märtsist kuni 10. maini.

Ostetud kalastuskaarti ei saa muuta ega kehtetuks tunnistada. Pikemaks perioodiks ette ostes tuleks seda kindlasti arvestada.

Vaata lisaks:


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.