Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Riik karmistab karistusi püügiandmete esitamata jätmise eest

04.05.2017

Tänasel Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, millega tõhustub harrastuskalapüügi aruandlus ning muutub ka harrastuskalapüüdjate karistus püügiandmete esitamata jätmise eest.

Edaspidi ei karistata kalastuskaardi alusel püüdvaid harrastuskalastajaid püügiandmete esitamata jätmise eest väärteomenetluse korras. Kalastuskaart on vajalik, kui harrastuspüügil kasutatakse suurema mõjuga püügivahendeid, näiteks nakkevõrku või õngejada, samuti kui püük toimub spinninguga forelli või lõhejõgedel. Uue reegli kohaselt ei väljastata kalastuskaarti harrastuskalastajale, kui too on jätnud püügiandmed tähtaegadeks esitamata. Sealjuures loevad vaid viimased püügiandmed ja nende esitamata jätmine, varasemad sarnased karistused enam kalastuskaardi väljastamisel takistuseks ei saa.

Kuna püügiandmete põhjal antakse hinnang varu olukorrale ning jaotatakse kalapüügivõimalusi, siis on täpsete püügiandmete saamine oluline. Praegu jätab keskmiselt 40% kalastuskaardi omanikest andmed esitamata. Aastas antakse välja umbes 17500 kalastuskaarti.

Eelnõu on põhiosas kavandatud jõustuma üldkorras, püügiandmete esitamist puudutavad sätted jõustuvad 1. jaanuarist 2018.


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.