Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Täiendavad muudatused Kalapüügieeskirjas

28.01.2007

Vabariigi Valitsus kiitis 11. jaanuaril heaks Keskkonnaministeeriumi esitatud kalapüügieeskirja muudatused, milles täpsustatakse silmumõrra kirjeldust ja jõesilmu püügiala Kunda jões. Kalapüügieeskirja muudatuse järgi on silmumõrra maksimaalne laius 1 meeter. “Selline piirang ei luba silmumõrra suuava venitada enam nii laiaks, et see suleb suure osa jõesängist ja takistab siirdekalade rännet,” täpsustas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.

Kalade rände tagamiseks peab püügile asetatud silmumõrdade vahekaugus üksteisest olema vähemalt 2 meetrit.

Kalapüügieeskirja muudatus laiendab ka jõesilmupüügiks lubatud ala Kunda jões, lähtudes sellest, et püük silmumõrdade ja -torbikutega ei kahjustaks lõhe, meriforelli marja ja noorjärke. “Silmu lubatakse püüda Kunda jões sadamasse viivast maanteesillast suudmeni ajavahemikul 1. juulist 28. veebruarini,” ütles Soome.

Veel täpsustatakse rannikukalaliikide (ahven, siig, vimb, latikas, haug, säinas, luts ja linask) püügil alamõõdulise kala kaaspüügitingimusi. “Praegu kui kehtivas eeskirjas on öeldud, et võrgupüügil lubatakse alamõõdulise kala kaaspüüki kuni 8% arvuliselt vastava kalaliigi saagist, muudatusega täpsustatakse, et mõrdade ja kurnpüünistega lubatakse kaaspüüki kuni 5% nende liikide saagist,” selgitas Soome.

Lõheliste kudejõgede nimekirja lisati Veski jõgi Lääne maakonnas. See on meriforelli kudejõgi, kuhu on aastaid asurkonna taastamiseks asustatud meriforelli noorjärke, mistõttu keelatakse meres selle jõe suudmele lähemal kui 500 m kalapüük 15. augustist 31. detsembrini, kui toimub meriforelli kudemisränne ja kudemine.

Muudatused jõustuvad 28. jaanuaril 2007.a.

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.