Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

Uued kalapüügi ja liikumispiirangud Koosa järvel

07.01.2014

Koostas: Kalastusinfo.ee

10. jaanuaril 2014 jõustub Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri. Selle ühe osana piiratakse Koosa järvel inimeste liikumist ja keelatakse mootorpaatidega sõitmine.

Inimeste viibimine, sealhulgas ka kalapüük on Koosa järvel keelatud 1. aprillist kuni 31. juulini. Ülejäänud kaitseala veekogudel  (Emajõgi, Peipsi, Kalli, Leegu järv jne) on kalapüük reguleeritud kalapüügieeskirjaga.

Mootoriga ujuvvahendiga (mootorpaadiga) sõitmine on järvel keelatud aga aastaringselt. Seejuures kehtib keeld igat tüüpi mootorite kohta (sisepõlemismootor, elektrimootor, aurumasin, pneumomootor, reaktiivmootor jne). Koosa järve jääkattel on lubatud maastikusõidukiga sõitmine, mootorsõidukiga sõitmine on lubatud üksnes kaitseala valitseja, Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul.

Ülejäänud kaitseala veekogudel on mootorpaadiga sõitmine lubatud. Arvestada tuleb vaid sellega, et sisepõlemismootoriga varustatud veesõidukite kasutamine on keelatud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri.

Lubatud on mootorsõidukiga sõitmine Emajõe ja Peipsi järve jääkattel ning maastikusõidukiga sõitmine kaitseala veekogude jääkattel ja Piirissaarel lumikattega.

Koosa järv asub Tartumaal ning on Lagina ja Koosa jõe kaudu ühenduses Peipsi järve ja Emajõega. Järve keskmine sügavus on üsna väike, jäädes normaalveetaseme puhul vahemikku 1-2 meetri. Suhteliselt madala järvena võib osa sellest madalveeperioodil üldse veeta jääda. Kalastik on rikkalik, koosnedes paljuski sinna Peipsi järvest ja Emajõest rännanud kaladest. Järves arvukalt esinevad rohusaared on headeks pesitsuskohtadeks veelindudele. Nende pesitsusrahu tagamiseks ongi sisse seatud liikumiskeeld.

Vaata lisaks:


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.